MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


BODNÁR ISTVÁN – GÁRDONYI ALBERT

BEZERÉDJ ISTVÁN

(1796-1856)


ELSŐ KÖTET

MÁSODIK KÖTET


A MAGYAR TUD. AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL
KIADJA A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTI
DR DÉZSI LAJOS

A M. TUD. AKADÉMIA BEZERÉDJ PÁL-JUTALMÁVAL KITÜNTETETT MŰ

BUDAPEST
AZ ATHENAEUM R.-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1918

BUDAPEST
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT
1918


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.