MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


BODNÁR ISTVÁN – GÁRDONYI ALBERT

BEZERÉDJ ISTVÁN

(1796-1856)


I. KÖTET


A MAGYAR TUD. AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL
KIADJA A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTI
DR DÉZSI LAJOS

A M. TUD. AKADÉMIA BEZERÉDJ PÁL-JUTALMÁVAL KITÜNTETETT MŰ

BUDAPEST
AZ ATHENAEUM R.-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1918

BUDAPEST
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT
1918


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.


I. A SZERDAHELYI BEZERÉDJ-KURIA.


Tartalom

I.
A BEZERÉDJ-CSALÁD ŐSEI S LESZÁRMAZÁSA.

II.
IFJ. BEZERÉDJ ISTVÁN TANULÓÉVEI OTTHON ÉS SOPRONBAN.

III.
BEZERÉDJ ISTVÁN JOGÁSZPÁLYÁJA.

IV.
MEGTELEPÜLÉSE TOLNA VÁRMEGYÉBEN.

V.
BEZERÉDJ ISTVÁN ELSŐ HÁZASSÁGA.

VI.
A HIDJAI OTTHON.

VII.
«TOLNA VÁRMEGYE ARANYKORA» BEZERÉDJ ISTVÁN KÖVETSÉGE.

VIII.
BEZERÉDJ ELSŐ ORSZÁGGYŰLÉSI SZEREPLÉSE.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

IX.
BEZERÉDJ ÉS AZ ÚRBÉRI REFORMMUNKÁLAT.

X.
BEZERÉDJ ÉS AZ 1832/36. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉS IGAZSÁGÜGYI TÁRGYALÁSAI.

XI.
BEZERÉDJÉK GYERMEKVÉDELMI TÖREKVÉSEI.
AMÁLIA IRODALMI MŰKÖDÉSE, BETEGSÉGE ÉS HALÁLA.

FÜGGELÉK.

I. BEZERÉDJ ISTVÁN KERESZTLEVELE.

II. BEZERÉDJ ISTVÁN JOGI BIZONYÍTVÁNYA
KezdőlapElőre