MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


DR. MÁRKI SÁNDOR

II. RÁKÓCZI FERENCZ

(1676-1735)


ELSŐ KÖTET

MÁSODIK KÖTET

HARMADIK KÖTET


A MAGYAR TUD. AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL
KIADJA
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTI
DR. DÉZSI LAJOS

A BAY ILONA-PÁLYADÍJJAL JUTALMAZOTT MŰ

BUDAPEST
AZ ATHENAEUM R.-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1907

BUDAPEST
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT
1907


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.