MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


ZICHY ANTAL

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETRAJZA

(1791-1860)


I. KÖTET
1791-1844


A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ÉS
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

BUDAPEST
FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1896

BUDAPEST
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT
1896


GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN.
Ernst Lajos ur birtokában levő példányról.

2. HORPÁCS.


Tartalom

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

FÜGGELÉK

I .
A SZÉCHENYIEK NEMESI CZÍMERE.
LESZÁRMAZÁSI TÁBLA.

II.
GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÖNIGAZOLÓ EMLÉKIRATA METTERNICH HERCZEGHEZ, A VELE KÖZÖLT TITKOS FELADÁSRA. 1835.

III.
A LÁNCZHID ALAPKÖVÉBE TETT EMLÉKIRAT.

MEGJEGYZÉSEK A KÉPEKRŐL.

ÖNÁLLÓ KÉPEK.

A SZÖVEGBE NYOMOTT KÉPEK.
KezdőlapElőre