MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


SZÉCHY KÁROLY

GRÓF ZRÍNYI MIKLÓS

(1620-1664)


MÁSODIK KÖTET

BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1896

ZRÍNYI MIKLÓS, A KÖLTŐ ARCZKÉPE.
(Schnitzer Lukács egykorú metszete után. Ernszt Lajos úr gyűjteményéből.)[1]


Tartalom

I.
AZ ADRIAI TENGERNEK SYRENÁJA.

II.
A SZIGETI VESZEDELEM.

Függelék • Hadi vázlatok. • Gróf Zrínyi Miklóstól.

I.
EÖTÖDIK KÁROLY CSÁSZÁR IDEIÉBEN, AZ MILITIARUL ÍRT
TRACTATUSBUL VALÓ EXTRACTATUS, MINDEN RENDEKRE NÉZVE.

Az gyalogok Feő Capitánya, Tiszte, hivatallya és esküvése felől.

Következik az Esküvés.

Az Esküvés.

Az Capitány Leütenantya vagy vicéje felől.

Az Hadnagy felől.

Az Esküvés.

Az Articulusokról, mellyeckel adstringaltatnak az Vice Hadnagyok.

Egy gyalogh Vice Hadnagy, és annak tiszte felől.

Az Zászló Tartó felől és annak Tisztiről és esküvésérűl.

Az Esküvés.

Az Feldwäbel felől.

Az Előiáró felől.

Az Iró Deák tiszte és hivatallya felől.

Az Esküvése ollyan.

Az Mezei Borbély felől.

Az Cáplán állapottya felől.

A Drabantok felől.

Az Sipos, Trombitás és Dobos tisztek felől.

Az Tizedes felől.

Az Kurvák és Latrok felől.

Az vitézek állapottya és tiszte felől.

Nota.

Az Federhanzok, Eÿsenbeiszerek és Spieszknecht, parancsolatyok és tisztek felől.

Az futó avagy nyargaló vitézek felől.

Az Marketanterek, és kereskedők felől.

II.
SVENDY LÁZÁR MILITIÁIÁRUL ÍRT TRACTATUSNAK EXTRACTATUSSA,
MINDEN RENDEKRE NÉZVE.

Az Vice Generális felől.

Az Rumormester tiszte felől.

Az Lövőszerszámhoz való Mester Tiszte felől.

Szekér- Sáncz avagy Szekér mester Tiszte felől.

Az Profont Mesternek Tiszte felől.

Az General Profosz felől.

Az Lovasok Generálisa felől.

Az Feő Istrása Mester felől, az Lovasok Compániájában

Az Hadnagy felől.

Az Zászló Tartó felől.

Az Lovas Istrása mester felől.

Az gyalogok között való Istrása Mester felől.

Az Gyalogok között való Feő Generális felől.

Az Gyalogok Feő Capitánya felől.

Az Lovas és Gyalogh Profosz felől.

Az gyalogok Hadnagya felől.

Az gyalogok Zászló Tartója.

Az Istrása mester felől.

Az quartély mester felől.

Az Feldwebel tiszte felől.

Az furier felől.

Az Hadi emberekrűl közönségessen.

Az Mustrához való Commissáriusok felől.

Az Hadaknak valo fizetése és az Fizető Mester felől.

Jegyzet
HátraKezdőlapElőre