Jegyzetek

Bölöni Farkas Sándor (1795–1842) forrásértékű legelső és adatokban roppant gazdag életrajzát Jakab Elek írta meg. (Keresztény Magvető. V. 1870. 241–334.) Regényes életrajzát Mikó Imre. (A bércre esett fa.) Amerikai útinaplójának legjobb modern kiadása Benkő Samu munkája. (Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Amerikában. Bukarest. 1966.) Az 1835-1836-ban írott naplótöredéke első ízben az Erdélyi Ritkaságok 15. köteteként, Kolozsvárt, 1944-ben jelent meg (Az új Erdély hajnalán), másodjára a Téka sorozatban Bukarestben, 1971-ben (Bölöni Farkas Sándor naplója), mindkét alkalommal Jancsó Elemér szerkesztésében. (Néhány életrajzi vonatkozásban támaszkodtam Jancsó Elemér jegyzeteire.) E mostani kiadás a Téka sorozatban megjelent szöveg alapján készült. Bölöni naplója eredeti formájában olvasható, helyesírási és egységesítő írásképi korrekciókat nem alkalmaztam. E mű napló, melyet szerzője nem szánt a nyilvánosságnak, művészi alkotássá nem formálta, így esetlegességeivel, rögtönzött mondat- és szószerkezeteivel, latinos és sajátos képzésű szavaival együtt hű tükre egy múlt századi kiváló magyar gondolkodásának, egyéniségének.
Hátra Kezdőlap