[Wduoz legi, eletünk teye…]*

Wduoz legi, eletünk teye,
Giönioruseghnek kut feie,
Szüunk kegis segettöie,
Setet uilagj ebresztoie.
Vduöz legj, egeknek vra,
Szent angialoknak kirallia,
Lelkunk dragalatos arra,
Bun ellen szüünknek szara.
Kenier szinben nagi uoltodot
El rejted ikes orczadot,
Ebben nagiob hatalmadot
Mutatod egien nagj iodot.
Fenn uagi kjralyi szekedben,
Ottis maracz szent heliedben,
Feoldnekis kereksegiben
Ielen uagi szent eledelben.
El hiszszük szent mondasidot,
Uilagos tanitassidot,
Hogi feoldj szent asztalodot
Illy kenierrel megh aldottad.
Ki merhetj hatalmadot?
El erthetj mely uoltodot?
Kj szabhattia tanaczidot
Ertelmehez utajdot?
Megis szent czelekedetid
Ha megh erthettiuk tanaczidd,
Nem hiszszük el oktatasid,
Masra czigaszszuk mondasid.
Oh szent kenier taplaloia,
Legi hiuek uigaztaloia,
Es szüünk batoritoia,
Eordogi ellen bisztatoia.
Oh ember, itt edesseghe
Lelkednek giöniörusege,
Itt eleted remensege,
S' minden iod, eörömed ueghe.

Kézirata:

Petri András-ék. 1663–8 (a Réti János által másolt részben), 101b.

Oltáriszentségi ének. Az első két versszak megegyezik az O magnum sacramentum kezdetű cantio fordítása 6. és 5. strófájával; lásd De uenerabili sacramento c.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama feltehetően azonos az Oh titkos, oh meljseges kezdetű O magnum sacramentum –fordítás dallamával; vö. RMDT II, 90/I. sz.

1–4 Az 1. versszak megvan: [Aldott Jesus kenyér szinben…] c., 15–16. sor, 17–18. sor variáns; De uenerabili sacramento c. 21–24. sor; Oh magnum sacramentum c. 21–24. sor.

5–8 A 32. versszak megvan: [Aldott Jesus kenyér szinben…] c. 19–22. sor; De uenerabili sacramento c. 17–20. sor; Oh magnum sacramentum c. 25–28. sor.

8 szüünknek szara – szívünknek zárja; lásd De uenerabili sacramento c. 20. sor jz.

28 czigazzuk – elferdítjük, tévesen értelmezzük.
Hátra Kezdőlap Előre