XXIV. febr: Szent Matyas apostolrol*

Nótája, Salve mundi salutare

GOnosz Júdásnak helyébe,
szent Mátyás viteték menybe:
Görög és Sidó Országban,
Hirdeté Iesust valóban.
Szent Mátyás könyörögj értünk,
Nyerj Lelki testi jót nékünk.
Szent Mátyást Ierusalemben,
kergetik igaz ügyében;
Iesust hirdetvèn szerével,
szent fejét vévék fejszèvel.
Az te drága Szent Feiszéddel,
Ellenségünk hadát üzd-el:
Szent Fejszéd Lelkünket mentse,
Romlott hazánkat épitse.
Szivünknek légy nyugodalma,
Tiszta életünk òltalma.
Dicsiret légyen Istennek,
S' Istenünk mái hivének.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 505. – Cím: XXIV. FEBR: SZ. MATYAS APOSTOLROL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 272. [ = Salve mundi salutare].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 163), Pécsi-ék. (1674, 131a és 132a var, 1710 utáni részben), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 384), Kájoni János: Cantionale catholicum (Csík 1719, 370), Zirci-ék. (1751–66, 27b), Paksi Márton György-ék. (1760, 471), Dőri Ferenc-ék. (1763–74, 291), Szakcsi kántorkönyv (1788–89, II, 105).

Válaszos ének Szent Mátyás apostolról. Vö. Szent Matyas apostolrol c. jz. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8–8–8 (a–a–b–b–c–c); az 5–6. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 197/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre