Szent Xaverius Ferencz szerelmetes lelkének buzgo óhaitási*

Oh Istenem! tiszta szivbül,
En tégedet szeretlek.
De nem azért, dicsöségbül
Hogy részeszics, szeretlek.
Nemis azért, hogy ki téged
Nem szeret, nem szereted:
Avagy, hogy ki meg bánt téged
Azt pokolra le veted:
Te, te, én édes Jesusom
A Kereszt-fán te vóltal
En lelki vigasztalásom
Magadhoz ott kapcsoltal.
Szenvedtél gyalázatokat,
Csufságot, veritéket:
El türtél sok fáidalmokat
Sanyargatást, szegeket.
Dárdával te Szent oldalod
Ki nijtatik én értem
Következik Szent halálod,
Noha sokat vétettem.
Mert tehát ne szeretnélek
Oh Jesus én szerelmem.
Nem azért, hogy üdvözüllyek
S-à poklot el kerüllyem!
Hanem à mint te szerettél
Szeretlek énis téged:
Csak azért hogy te benned él
Szerelmes Istenséged.

Nyomtatott kiadása:

Ket egö lampas. Nagyszombat 1669, 85–6. – Cím: SZENT XAVERIUS FERENCZ SZERELMETES LELKÉNEK BUZGO ÓHAITÁSI.

Verses imádság, Xavéri Szent Ferenc O Deus ego amo te, Nec amo te, ut salves me (Chevalier 12897) kezdetű verses fohászának, „óhajtási”-nak szabad tolmácsolása. A népszerű vers 1546 tájáról spanyol nyelven és szonett formában Xavéri Szent Ferenc levelezésében maradt fenn; különféle nyelvekre  lefordították és a jezsuita ájtatossági könyvekben terjesztették. Spanyol eredetijéről, a különféle fordításokról, közöttük Faludi Ferenc Az Ur Jézushoz című verséről: Drebitka, Franciscus Xav.: Hymnus Francisci Faludi eiusque origo Hispano-Lusitana et „O Deus, ego amo te, nec…” Bp. 1899.; vö: Faludi  Ferenc versei. Kiad. Négyesy László. Bp. 1900, 152. – Az ismeretlen XVII. századi fordító a latin minta parafrázisát foglalta versbe. Ennek szövege a Varia pietatis ac sanctarum precum exercitia (Tyrnaviae 1674, 380) című imádságoskönyvben a következő:

AFFECTUS AMANTIS ANIMAE S. P. FRANCISCI XAVERII.

O Deus! ego amo te;
Nec amo te, ut salves me:
Aut, quia non amantes te
Aeterno punis igne.
Tu, tu, mi JESV, totum me
Amplexus es in cruce,
Tulisti Clavos, Lanceam,
Multamque Ignominiam.
Innumeros Dolores,
Sudores et Angores,
Ac mortem. Et haec propter me:
Ac pro me peccatore.
Cur igitur non amem te,
O JESV amantissime!
Non, ut in caelo salves me;
Aut, ne aeternum damnes me:
Nec praemii ullius spe:
sed, sicut tu amasti me;
Sic amo, ut amabo te,
Solum, quia Rex meus es;
Et solum, quia DEVS es.

Loyolai Szent Ignác hasonló kezdetű imádsága a Ket egö lampasban ugyancsak megtalálható (vö. Szent Ignatz ohaitasi c.).

Versforma: 8–7–8–7 (a–b–a–b); a hét négysoros keresztrímes strófát a magyar forrásban egybeírva találjuk.

Dallama ismeretlen.
Hátra Kezdőlap Előre