[IDvez-légy Szüz Szent Borbála…]*

Nota: O gloriosa Domina etc.

IDvez-légy Szüz Szent Borbála,
Szüzesség liliom-szála:
Piros vérrel festet Rósa,
Kit Mártyromság meg-mosa.
Idvez-légy minden-képpen szép,
Edes mézzel folyó szép lép:
Lelki jókkal ékesült kép,
Téged tisztel Keresztyén nép.
Idvez-légy Szentség tüköre,
Ur IESUS-nak jegy-gyürüje:
Téged édes szerelmére,
Bé-vitt kivánt örömére.
Idvez-légy tisztaság szine,
Kiben nincsen bünnek szennye:
Reád vigyáz mint Nap-fénye,
Az ártatlan Bárány szeme.
Idvez-légy Christus Jegyesse,
Ki-választatott kegyesse:
Téged bé-vitt kegyelmébe,
Mennyei menyegzöjébe.
Idvez-légy gyöngyök szépsége,
IESUS feje ékessége:
Mikor el-jút éltünk vége,
Légy lelkünknek könnyebsége.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 488–9.–Cím: MAS. [Utalás az előtte lévő Matutino tempore Barbara Beata kezdetű latin kantiléna címére: DE SANCTA BARBARA.] – Nótajelzés: Nota: O gloriosa Domina etc. – Szövege megvan a második kiadásban is (1719, 421).

Ének Szent Borbáláról. Lásd IV. decemb. Szent Borbararól c. jz. – Az ismeretlen szerző a Mária-énekekből ismert költői képeket, hasonlatokat Szent Borbála dicséretére alkalmazta. Forrása ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 75/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre