VI. decemb. Szent Miklósról*

Nótája, Immaron bé-tölt, à mit jövendölt

SZent Miklós Püspök, élt nagy szentségben, Jézus szerelmében:
Sokat böjtölven még gyermekségèben.
Sok szép kéncseit, Jesus nevében adá szegényeknek:
ez lön nagy oka, csuda tételeknek.
Vizen, szárazon, soknak Szent Miklós, ügyét segitette:
Hitünknek igaz vòltát jelentette.
Jstennek áldás, nagy hála-adás illyen Szenteièrt:
Halgas meg minket Isten, Szent Miklósért.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 535. – Cím: VI. DECEMB. Sz. Miklósról. – Nótajelzés: Nótája, fol. 10. [ = Immaron bé-tölt, à mit jövendölt].

A XVIII. századi gyűjtemények közül megvan a következőkben: Kájoni János: Cantionale catholicum (Csík 1719, 404; 6 versszak), Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 183), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 386), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, II, 122), Egervári-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 303).

Ének Szent Miklósról. Lásd VI. decemb. Szent Miklósról c. jz. Az ismeretlen szerző a szent élettörténetének néhány mozzanatát foglalta versbe.

Versforma: 16–11 (a–a); a sorok 5/5/6 – 5/6 osztásúak.

Dallama: RMDT I., 130/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre