ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI
IV.


Költemények, alkalmi versek

(1908–1909)


 

2006


Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta:

1908
N. Pál József

1909
Janzer Frigyes
Nényei Sz. Noémi
TARTALOM

1908 A Sion-hegy alatt
Az Isten dicsérete
Hideg király országában
Krisztus-kereszt az erdőn
A jégcsap-szivü ember
Az Élet vőlegényei
A mi Násznagyunk
Én fiatal maradok
Az én magyarságom
Ha holtan találkozunk
A harmincadik András-nap
A Rothschildék palotája
Halálvirág: a Csók
Egy régi Kálvin-templomban
A muszáj Herkules
Gonoszak a halottak
Morognak a vének
Az utolsó reggelen
A vörös Nap
A Maradandóság városában
Tavasz a faluban
Imádság háboru után
Várom a másikat
Kacagás és sírás
A Halál lovai
Kacag a Föld
A magyar vigasság
A csatatér hőse
Csukott szemű csókok
Uram, ostorozz meg
Csók az ájulásig
Én régi mátkám
Mi lesz holnap?
A lelkeddel hálni
Nekünk Mohács kell
Dózsa György lakomáján
Lédával a Tavaszban
Magyar fa sorsa
Hárman a Mezőn
Az Élet bosszúja
Akit én csókolok
Én kifelé megyek
Az uj hitvallás
Csokonai Vitéz Mihály
Az Isten balján
A szerelmesek Holdja
A Lóri csókja
Egy harci Jézus-Mária
A tavaszi viharban
Idő előtt elmúlni
Akik majd elkísérnek
A fehér kendő
Léda ajkai között
"Ádám, hol vagy?"
Májusi zápor után
Szüret az Athoszhegyen
Az Úr érkezése
A fontainebleaui erdőben
A paraszt Nyár
Vén diák üdvözlete
Az éjszakai Isten
A legjobb ember
A te melegséged
A szív komédiája
Isten, a vigasztalan
Úri szűz dicsérete
A Halál-tó fölött
Ha csókokat hallok
Az Illés szerekén
Csépel az idő
A kürtösök szava
Magyar jakobinus dala
A verselő asszonyok
Álcás, vén valómmal
A fehér lótuszok
Egy régi szinész-leány
A Nincsen himnusza
Gonosz csókok tudománya
Néhai Vajda János
Csókokban élő csóktalanok
A nagy Cethalhoz
Földrengés előtt
Az első asszony
Híven sohase szerettem
Seregély és galamb
Az én testamentumom
Lenni kell, lenni
Szeress engem, Istenem
Pannonia grófnő szekere
Az asszony jussa
Ruth és Delila
Az én bűnöm
Rossz szonett Jolán-napra
Mért is tettem?
Nem jön senki
Ilosvai Selymes Péter
Menekülés úri viharból
Kis, falusi ház
Halálba vivő vonatok
Egy vidám tor
Az Isten harsonája
A Hadak Utja
A Hágár oltára
Az elsülyedt utak
A Halál pitvarában
Ond vezér unokája
Milánó dómja előtt
Az öreg Kúnné
A hatalmas Tél
A könnyek haszna
Rettegésben a falu
Proletár fiú verse
A Jézuska tiszteletére
1909
Egy megíratlan naplóból
A Halál: pirkadat
Varjak, szent madarak
A mentő glória
Áldott, falusi köd
Az elátkozott vitorla
Álmodik a nyomor
Catullus költő halála
Kató a misén
Budapest éjszakája szól
Két szent vitorlás
A harcunkat megharcoltuk
Mai asszonyok udvarában
Barna ég alatt
Égő tűzben dideregve
Magyar igazság Párisban
Néhány januári nap
Küldöm a frigy-ládát
A szivárvány halála
Ujjak a Szajnában
Virág-fohász virágok Urához
Elfogyni az ölelésben
A kétségbeesés dala
Bolond, halálos éj
Adjon Isten mindenkinek
Tararrarom, hajh, tararrarom
Nem játszom tovább
Szelid, esti imádság
A Jövendő fehérei
Az örök halálmenet
Üzenet Költőcske Mihálynak
A Tenger ákombákoma
Északi ember vagyok
A tizéves Éva
Zilahi ember nótája
Hajó a ködben
Boldizsárnak:
Betemetik a tavat
Sirató ember dala
Bus Ahasvérok Májusa
Áldassál, emberi Verejték
Ázott széna-rendek fölött
Fehér lyány virág-kezei
Első szeretőm ölében
Ezvorász király sirirata
A Dál-kisasszonyok násza
[Emléksorok A Holnap új versei-be]
Esze Tamás komája
Szeretném, ha szeretnének
Az Anti-Krisztus utja
Alázatosság langy esője
Biztató a szerelemhez
A Ma kiebrudaltjai
Séta bölcső-helyem körül
Lelkem szerelmes fattyai
A föl-földobott kő
Könyörgés vig halásért
Megölelném a lyányod
Zúg-zeng a Jégcimbalom
Lukács Hugónak:
Vezeklő vigadozás zsoltára
Duruzslás a jégveremből
Aki helyemre áll
A Csók-csatatér lovagjai
A Hóvár-bércek alatt
Elindult egy leány
Kocsi-út az éjszakában
Őszi, forró virág-halmon
Boldogok az öregedők
Szétverek majd köztetek
Az ifjú Rajnánál
Fájdalmas, bús kitérő
Bujdosó kuruc rigmusa
Nézni fogunk, hejhajh
Valami még készül
Egyre hosszabb napok
Valaki utánam kiált
Rendben van, Uristen
Apámtól, anyámtól jövén
Egy régi-régi fűz
Heléna, első csókom
Akarom: tisztán lássatok
Nem először sirok
Sappho szerelmes éneke
Az ágyam hivogat
Őszben a sziget
Hiába hideg a Hold
Az elsőség jósága
A vén komornyik
Imádság urvacsora előtt
Másokért halunk meg
Hosszu az erdő
Négy-öt magyar összehajol
Dudorászó, régi nóta
Megint Páris felé
Kuruc Ádám testvérem
Igy szaladsz karjaimba
Magyar vétkek biborban
Kisvárosok őszi vasárnapjai
Harcos Gyulai Pál
Ne sujts bénasággal
Az Uraknak Ura
Szivedet Isten segitse
Fedjük be a rózsát
Most pedig elnémulunk
A tavalyi cselédekhez
Kezdenek nyakukba venni
Egy avas kérdés
Köszönet az életért
Mert másokért csatáztam
KIADÁSTÖRTÉNETI FÜGGELÉK
Az Illés szekerén című kötet kiadástörténete
A Szeretném, ha szeretnének című kötet kiadástörténete
Kiegészítés a gyűjteményes kötetek kiadástörténetéhez
JEGYZETEK
Előszó a jegyzetekhez
A versek jegyzetei
Előre