Tétel adatlapja
CÍMLAP
Tóth Emese - Tóth József
Gyógyszeradagolás optimalizálásának matematikai modellje és automatizált rendszere

TARTALOM, ELŐSZÓTartalom

Előszó

1. A gyógyszerekről
2. A betegekről, és a betegségekről
3. A gyógyító intézményrendszerről
4. A matematikai modell
5. Az automatizált rendszer
6. Diagnosztizálás szervezése IrodalomElőszó

Tudjuk, hogy nagy fába vágtuk a fejszénket, amikor elhatároztuk egy matematikai, modell és automatizált rendszer kidolgozását, amely lehetővé teszi egy olyan számítógépes program megírását, mely alkalmas arra, hogy hatékonyabbá tegyük a betegek gyógyítását és megkönnyítsük az orvosok munkáját is.

Lehetnek, akiknek nem érdeke, az általunk megfogalmazott elméleti kérdések, illetve az általunk felvázolt matematikai modellrendszer és automatizált rendszer megvalósításának a sikeressége. Lehetnek, akik anyagi érdekeik miatt ellenzik. Másokat hitetlenségük késztet ellenvéleményre, illetve ellenállásra. Ismét mások esetleg nem értik meg alkotásunk lényegét, vagy túl nehéznek, bonyolultnak tartják megvalósítását. Sorolhatnánk még!

Mivel azonban, a matematikai modell és az automatizált rendszer koncepciója alapvetően kész, s más területen hasonló rendszert már sikerült megvalósítani, számítástechnikai szempontból, a számítógépes program elkészítése tekintetében, nem is oly nagyon bonyolult problémát kellene megoldani.

A nagyobb gondot valószínűleg az adatbázis megteremtése jelentheti, bár ma már e területen is nagyon sok információ fellelhető, vagyis bizonyos területeket tekintve, már ma is működőképes rendszert lehetne megvalósítani, ami természetesen - mint később erről szó lesz - állandóan fejleszthető, tökéletesíthető, mind teljesebbé tehető.

...

Az eddigi munkásságunk és az irodalom tanulmányozása során felmerült bennünk a kérdés, hogy ha a matematikai modellezést, és az optimum számítási eljárásokat, valamint az automatizált rendszereket sikeresen lehet alkalmazni a növényvilágban és az állatvilágban, a társadalmi-gazdasági problémák és a mezőgazdaság bonyolult problémáinak a vizsgálatában, és még sok más területen, miért ne lehetne eredményesen felhasználni, az orvostudományban, a gyógyszerfelhasználás optimalizálására és a különböző orvosi döntések megalapozására?

Aztán megszületett az elhatározás, hogy megkíséreljünk egy kezdeti, de véleményünk szerint éppen ezért jelentős lépést tenni, egy távlatilag elérhető cél megvalósítása irányába, felkeltvén az érdeklődést a téma iránt, hátha előidézhetjük, hogy szélesebb tudományos körrel, s megfelelő anyagi támogatással, lehetőség legyen egy elméletileg megalapozott, rendszer kialakítására, s erre építve egy hatékony számítógépes programcsomag megalkotására. Ha esetleg néhol túl távolra néznénk, ami ma fantáziának tűnik, az esetleg a közeli, vagy a távoli jövőben megvalósulhat, s véleményünk szerint a tudomány fejlődése előbb-utóbb elvezethet a megvalósulásához.

... Véleményünk szerint az egészségügyben ugyanúgy, nem csak a könyvelésben, a nyilvántartásban, a betegirányításban és az információk tárolásában lehet szerepe a matematikának és a számítástechnikának, hanem a hatékonyabb betegség megelőzésben és a hatékonyabb gyógyítás biztosításában, a gyógyítási döntések megalapozásában is.

Könyvünk első fejezetében a gyógyszerekről, második fejezetében a betegekről és a betegségekről, majd a harmadik fejezetben a gyógyító intézményrendszerről írunk röviden. Ezután kerül sor a negyedik fejezetben a matematikai modell, az ötödikben pedig az automatizált rendszer kifejtéséről, s végül foglalkozunk röviden a diagnosztizálás szervezésének a kérdéseivel. Törekszünk arra, hogy a kérdéseket röviden, leegyszerűsítve tárgyaljuk, hiszen nem tarthatunk igényt arra, hogy egy rövid tanulmányban a bonyolult problémát teljességében kifejtsük.