Gondolkodó Magyarok


SZABÓ DEZSŐ

ADY

Az előszót és a jegyzeteket írta, és a sorozatot szerkesztette Szigethy Gábor



Budapest : Neumann Kht., 2003




TARTALOM

Elsodort élet
A romantikus Ady
A forradalmas Ady
Jegyzetek