(40)

Erdőd, október 18. 1848.

Fiam Jankó! Egy hónap kéne rá, hogy az utolsó egy hónapi eseményeimet leírjam csak vázlatban is. Bejártam Tolnát, Baranyát, Pestről el, Pestre vissza, meg onnan ide. A dolog vége az, hogy katonává lettem, s most itt vagyok búcsút venni Juliskámtól. Folyó hó 23-kán Debrecenben leszek, hova, remélem, te is compareálsz* búcsút való vétel végett, mert ki tudja, hova vet a sors és mikor látjuk megint egymást? pedig lásd, nagyon szeretlek téged, s szeretnék nagyot ölelni rajtad a hosszúra terjedő viszontlátásig. Azért 23-án Debrecenbe. Telegdi könyvárusánál keress. Várni foglak en pleine parade* kapitányi újdonatúj díszruhámban. No már csak ezér is ... Tisztelünk, csókolunk mindnyájatokat nagyba! barátod

 

Petőfi Sándor

 

Ha 23-kán ott nem lehetnél, hát minél hamarébb azután.

 

Arany János jegyzete: Akkor nem mehettem Debrecenbe.

Boríték: Arany János uram őkegyelmének. Debrecen. Nagy-Várad. Szalontán.
Hátra Kezdőlap Előre