(58)

Debrecen, május 6. 1849.

Kedves barátom, nekünk innen egyenest Pestre kell mennünk, holnap korán reggel megyünk. Sok okunk van rá, legfő az, hogy szegény jó apám meghalt, s édesanyámról semmit sem tudok. Rendbe kell hozni földúlt családi ügyeimet. Szedjétek össze holminkat, s tartsátok készen, mire visszajövünk vagy valakit küldünk. Nem szükség, hogy kérjelek benneteket, hogy legyetek szülei kis fiacskámnak, míg ismét szülei kezébe kerül. Körülményesebben majd szóval értekezünk, ha Pestre jöttök. Verd a vasat keményen, de hirtelen, nehogy elkéssél. Tőlem igen kevés telik ügyedben, de amennyi telik, azt megteszem, elhiheted. Isten veletek! barátod

 

Petőfi


Arany János jegyzete 1858-ból: Petőfi és neje Debrecenbe, onnan Pestre mentek; a gyermek és dajkája még Szalontán maradt. „Verd a vasat” ... hivatalért a ministeriumnál, melyet később (fogalmazóság) meg is kaptam. Bár ne!
Hátra Kezdőlap Előre