Gróf Leiningen-Westerburg Károly+
honvéd tábornok levelei és naplója*

(MARCZALI HENRIK 1900-BAN MEGJELENT FORDÍTÁSÁNAK AZ EREDETI
KÉZIRATOK ALAPJÁN JAVÍTOTT ÉS KIEGÉSZÍTETT ÁTDOLGOZÁSA)

 
Hátra Kezdőlap Előre