15

Karl Weinhengst+ visszaemlékezése*

Az ítéletek felolvasása után mindegyik elítéltről levették a láncokat, s kezeiket erősen hátrakötvén egymástól négy-négy lépésnyi távolságra letérdeltették őket. Mindezt a porkoláb végezte, éspedig nagyon ügyetlenül. A köteleket ugyanis nem készíté el előre, hanem ott a helyszínén egy rossz késsel úgy metélte szét. A vértanúk szemeiket nem akarták bekötöztetni, de a vezénylő tiszt csakis Kiss Ernő+nek engedte meg, hogy a halálnak a szemébe nézhessen. Ekkor a lelkészek a katonaság mögé léptek, s egyszerre tizenhat lövés dördült* alig kétlépésnyi távolságból.

Kiss Ernő+ kivételével, akinek a golyók mellébe és altestébe fúródtak, a többiek azonnal meghaltak. Ekkor egy gránátos* a tiszt parancsára fegyverét Kiss Ernő+ fülébe sütötte el, miáltal annak fejét egészen szétroncsolta.

A vértanúk, mielőtt letérdeltek volna, felsőruháikat levetették. Ezeket a porkoláb magával vitte; este pedig, midőn a tetemeket ott a helyszínén elásták, az e munkára kirendelt katonák még a vérrel áztatott ingeket is lehúzták róluk, s a vértanúk így meztelenül kerültek a sírba*.
Hátra Kezdőlap Előre