9

1849. augusztus 11.
 Görgey+ levele Damjanich János+nak*

Kedves Damjanich,

a túloldali levelet* számos törzstiszt és tábornok jóváhagyásával küldtem el gróf Rüdiger+ orosz tábornoknak. Láthatod belőle hadseregem határozatát és annak hadműveleti következményeit. – Írj nekem holnap Világosra, vagy üzend meg, hogy mit készülsz tenni a várral, hogy én veled egyetértésben kezdhessem meg az orosz csapatparancsnokkal az erre vonatkozó mindenképp szükséges tárgyalásokat.

A történelem, a nemzet, a hadsereg, talán legjobb barátaim is el fognak átkozni: tudom, és mégis meg vagyok győződve róla, hogy – mint igaz hazafi – minden más módon teljesen tönkretenném a hazát, csak ilyen módon sikerülhet talán a teljes pusztulástól megmentenem. – Bár igazolná a siker meggyőződésemet. – Isten velünk!

Őszinte bajtársad
 Görgey Artúr+
Hátra Kezdőlap Előre