10

1849. augusztus 13. Franz Schlik+ császári királyi Altábornagy jelentése Haynaunak*

Nr. 878/Operations-Kanzlei (hadműveleti iroda)

Újarad, 1849. augusztus 13.

 

Az e jelentést átadó gróf Soltyk+ kapitányt én küldtem ki tegnap éjszaka egy szárny lovassal*, hogy az orosz oszloppal az összeköttetést felvegye. Napkeltekor egy Világos felé vonuló oszloppal találkozott, csatlakozott az elővédhez, és tanúja volt, hogy Görgey+ egész hadseregével megadta magát az orosz csapatoknak.

Sietek nagyméltóságodnak ezt a fontos hírt jelenteni gróf Soltyk+ kapitány úr útján, hogy ő nagyméltóságodnak a további részletekről beszámolhasson.

Schlik+ altábornagy
Hátra Kezdőlap Előre