11

1849. augusztus 13.
  Fjodor Vasziljevics Rüdiger+ orosz császári lovassági tábornok átirata Haynaunak*

Nr. 31.

Kisjenő, 1849. augusztus 1/13.

 

Tábornok úr,

sietek tájékoztatni nagyméltóságodat, hogy Görgey+ önként és feltétel nélkül megadta magát. A mai napon, augusztus 1/13-án minden vezénylete alá tartozó csapattal letette a fegyvert a parancsnokságom alatti orosz császári hadtest előtt. Ez a fontos esemény a szöllősi síkságon játszódott le.

A magukat ekképp kényre-kegyre megadó tábornokok száma, Görgeyt is beleértve tizenegy, az egész hadtest pedig több mint húszezer főnyi gyalogság és lovasság százharminc fogatolt ágyúból álló tüzérséggel. Az embereket és a hadifelszerelést őfőméltóságához a főparancsnok úrhoz küldöm Nagyváradra.

Ugyancsak a mai napon fogadtam két aradi hadikövetet*, akik azért jöttek, hogy felajánlják ennek a várnak az átadását, azzal a határozott kikötéssel, hogy ez csak orosz csapatok jelenlétében mehet végbe. Beszámoltam erről a lépésről a varsói herceg tábornagy úrnak, és kötelességemnek tartom, hogy önt is tájékoztassam róla.

Mivel nem sikerült összeköttetést létesítenem nagyméltóságoddal annak a portyázó különítménynek útján, melyet erre a célra alakítottam meg, mind a mai napig nem tudok az ön hadseregének hadműveleteiről. Egyébiránt, mivel úgy látszik, hogy az ellenségeskedések a végük felé közelednek, szeretném, ha a lehető leghamarabb visszatérne hadtestemhez az a hadosztály*, amelyet azért különítettek ki, hogy a nagyméltóságod által vezényelt hadsereg segédcsapatául szolgáljon.

Engedje meg, báró úr, hogy őszinte nagyrabecsülésemről biztosítsam.

Rüdiger+ gróf
Hátra Kezdőlap Előre