21

1849. augusztus 15.
  Haynau+ levele Joseph Radetzky+ császári királyi tábornagynak*

Nagyméltóságú uram!

Görgey+ Világosnál feltétel nélkül megadta magát az oroszoknak. Százharminc löveg, több mint húszezer ember, közöttük a huszárok nagy része önként letette a fegyvert. Az ágyúk mind fogatolva. – Törvényes királyuknak nem adták meg magukat, mert a lázadóvezérek, szám szerint tizenegyen, féltek, hogy felköttetem őket. – Nézetem szerint a háborúnak vége, III. hadtestem ma Zugoson van, hogy a bátorságát vesztett ellenséget üldözze. Arad 17-én megadja magát, ő is csak az oroszoknak, de én azon nyomban személyesen megszállom. – Komárom és Pétervárad még a lázadók kezében van, de hogy nincs kiút számukra, remélhetőleg hamarosan megadják magukat.

Jellačić+ holnap érkezik ide tízezer fő gyalogsággal és huszonnégy lovasszázaddal. Mihelyt minden ágyú a mi kezünkben lesz, dandáronként szétosztom csapataimat az egész országban, és helyreállítom a nyugalmat és a rendet. – A föld népe mindenhol jóindulatú, csak eddig a forradalmárok félrevezették és rettegésben tartották szegényeket – ha néhány százat felkötnek és agyonlőnek, nyugalom lesz.

Engedje meg nagyméltóságod, hogy újból biztosítsam határtalan tiszteletemről és hálámról.

Temesvár, 1849. augusztus 15.

Haynau
 táborszernagy
Hátra Kezdőlap Előre