24

1849. augusztus 16.
  Paszkevics+ előterjesztése Ferenc Józsefnek*

Nagyvárad, 1849. augusztus 4/16.

 

Felséges úr,

a felkelés főhadserege letette a fegyvert; feltétel nélkül megadta magát császári és királyi felségednek.

Görgey+ tizenegy tábornokkal, valamennyi tisztjével, harmincezer katonával fogságba került, átadott száznegyven ágyút és minden hadifelszerelést.

Engedje meg felséged, hogy sietve lábai elé helyezzem szerencsekívánataimat; ez a siker a háború befejezésének előjele.

A már megtörtént önkéntes megadás hódolat felséged nagylelkűsége előtt.

Legyen szabad felséged nagylelkűségéhez folyamodnom azoknak érdekében, akik elsőként szakítottak korábbi hibáikkal, és példát mutattak az engedelmességhez való visszatérésre.

Hangozzanak el felséged trónusának magasából a megbocsátás és feledés szavai.

Ezek a szavak a még mindig a forradalom szellemét lehelő néhány lázadóvezér és a külföldiek erőfeszítéseit semmivé tehetik; megkönnyíthetik és általánossá tehetik a lefegyverzést, és az ország, melynek sorsát az isteni gondviselés felséged királyi kezébe tette, áldani fogja felséged nevét.

Hódolatom késztet, felséges uram, erre a tiszteletteljes kérésre.

Legyen szabad biztosítanom felségedet, hogy a hadsereg, melyet vezényelni szerencsém van, a felséged szolgálatában vívott csatákban szakadatlan példáját adta vitézségének, és nagy önmegtagadással viselte a küzdelmes hadjárat veszélyeit és fáradalmait.

Maradtam a legmélyebb tisztelettel császári és királyi felségednek

legalázatosabb, legengedelmesebb és legkészebb szolgája

Paszkevics-Erivanszkij gróf+,
 Varsó hercege
Hátra Kezdőlap Előre