57

1849. augusztus 26.
  Haynau+ utasítása az aradi vár parancsnokának, Alois Howiger+ császári királyi ezredesnek*

2929/Detail-Kanzlei (hadműveleti részletiroda) szám

Megdöbbenéssel értesültem, hogy kifejezett parancsom ellenére minden rendű személyeknek, akiknek a várba való belépését teljességgel megtiltottam, a belépést mégis megengedik, és következésképpen ebből a szempontból semmiféle felügyeletet nem gyakorolnak.

Ezt a hanyagságot csakis a várparancsnokság lanyhaságának tulajdoníthatom, és ezért kénytelen vagyok ismételten azt a legszigorúbb parancsot adni, hogy a várba való belépést csak császári királyi tiszteknek engedjék meg, minden más személynek pedig, hacsak nincs ellátva érvényes és a katonai hatóságok által kiállított engedélylappal, melyet az ügyeletes tisztnek felmutatni köteles, a legszigorúbban tiltsák meg a belépést.

Ha várakozásom ellenére újabb panaszok érkeznének hozzám a vár őrszolgálatának hanyag kezelése miatt, kénytelen lennék sajnos az e tekintetben egyedül felelős várparancsnokot bírói eljárás alá vonni.

Az óaradi főhadiszálláson, 1849. augusztus 26.

A hídon felállított őrségen kívül egy tiszt úr is felállítandó, akinek nem szabad polgári személyeket, nőket és honvégeket [!] átbocsátani.

Haynau
 táborszernagy
Hátra Kezdőlap Előre