A haditörvényszéki tárgyalás jegyzőkönyve*

Arad vára, 1849. szeptember 21.

Haditörvényszéki tárgyalás

melyet a magas császári királyi hadsereg-főparancsnokság rendeletére a felségsértés bűntette miatt vizsgálat alatt levő gróf Vécsey Károly+ felkelőfőnök, a császári királyi Hannoveri király huszárezred őrnagya ügyében tartottak

 

A vádlottat az egybegyűlt haditörvényszék elé állították, és megkérdezték tőle:

– Van-e a haditörvényszék tagjainak valamelyike ellen alapos ellenvetése?

Ezután a vádlott úr jelenlétében a bírói esküt előírásszerűen letették, még egyszer felolvasták neki vallomását, és megkérdezték tőle:

– Megerősíti-e vádlott úr mindezeket a vallomásait, és van-e még valami előadnivalója?

– Megerősítem vallomásomat, és csak azt teszem hozzá, hogy engem mindig azzal gyanúsítottak, hogy nem szolgálom híven és odaadással a magyar ügyet, mert mindig osztrák egyenruhámat viseltem.

Egy László nevű tizedes emiatt múlt év november hónapjában mindkét pisztolyából rám lőtt.

Ez az ezredemhez tartozó tizedes egy reggel a szállásomra jött, megállt annak a szobának a küszöbén, amelyben én még ágyban feküdtem, és rövid távolságból rám sütötte mindkét pisztolyát ezekkel a szavakkal: Maga is áruló, mint minden gróf.

Az illető ellen vizsgálat indult, mert az volt a vélemény, hogy a polgárság által szított összeesküvésről van szó; a per kimeneteléről nincs tudomásom, mert időközben tábornokká léptettek elő, és az ezredet elhagytam.

gróf Vécsey

 

A vádlott úr elvezetése után a többi iratot és a votum informativumot felolvasták, utána a bíróság tagjai tanácskozásra vonultak vissza, majd rendfokozatuk szerint behívták őket, és szavazatukat következőképp vették jegyzőkönyvbe:

A tizedesek

Gróf Vécsey Károly+ vádlott úr bűnös felségsértés bűntettében, és őrnagyi rangjának és kamarási méltóságának, továbbá bárhol található minden ingó és ingatlan vagyonának elvesztése mellett kötél általi halállal büntetendő

Franz Demel+
 tizedes
Mathias Himler+
 tizedes

Az őrmesterek

Gróf Vécsey Károly+ vádlott úr bűnös felségsértés bűntettében, és őrnagyi rangjának és kamarási méltóságának, továbbá bárhol található minden ingó és ingatlan vagyonának elvesztése mellett kötél általi halállal büntetendő

Karl Fieber+
 őrmester
(olvashatatlan aláírás)
 őrmester

A hadnagy urak

Gróf Vécsey Károly+ vádlott úr bűnös felségsértés bűntettében, és őrnagyi rangjának és kamarási méltóságának, továbbá bárhol található minden ingó és ingatlan vagyonának elvesztése mellett kötél általi halállal büntetendő

Wilhelm Ritter
 von Wunschheim+
 főhadnagy
Silvin Berg+
 von Falkenberg
 főhadnagy

A százados urak

Gróf Vécsey Károly+ vádlott úr bűnös felségsértés bűntettében, és őrnagyi rangjának és kamarási méltóságának, továbbá bárhol található minden ingó és ingatlan vagyonának elvesztése mellett kötél általi halállal büntetendő

galánthai Nagy Adolf+
 százados
Franz Hubik+
 százados

Az őrnagy urak

Gróf Vécsey Károly+ őrnagy vádlott úr felségsértés miatt őrnagyi rangjának és kamarási méltóságának, tovább bárhol található minden ingó és ingatlan vagyonának el vesztése mellett kötél általi halállal büntetendő

Hieronymus Lang+
 őrnagy
Josef Eschenbacher+
 tüzér őrnagy

Az alezredes urak

A vádlott úr bűnös felségsértés bűntettében, és őrnagyi rangjának és kamarási méltóságának, továbbá bárhol található minden ingó és ingatlan vagyonának elvesztése mellett kötél általi halállal büntetendő

Johann Wewera+
 őrnagy (alezredes híján)
Josef Tichy
 őrnagy (alezredes híján)

A tábornok és elnök úr

A vádlott úr bűnös felségsértés bűntettében, és őrnagyi rangjának és kamarási méltóságának, továbbá bárhol található minden ingó és ingatlan vagyonának elvesztése mellett kötél általi halállal büntetendő

Howiger+ vezérőrnagy, elnök

A törzshadbíró

A vádlott úr tehát egyhangúlag bűnös felségsértés bűntettében, és őrnagyi rangjának és kamarási méltóságának, továbbá minden ingó és ingatlan vagyonának elvesztése mellett kötél általi halállal büntetendő

Ernst+ törzshadbíró
Hátra Kezdőlap Előre