74

1849. október 2.
  Haynau+ előterjesztése Ferenc Józsefnek*

Nr. 50. prasidial (elnöki).

 

Felséges uram !

A legmélyebb hódolattal jelentem felségednek, hogy az aradi haditörvényszék tizennégy ott fogságban levő felkelőfőnök ügyében meghozta az ítéletet, és hogy jelentésemmel egyidejűleg futár indul Aradra az általam megerősített ítéletekkel.

Felséged a mellékelt jegyzékből méltóztassék legkegyelmesebben tudomásul venni, hogy az említett felkelőfőnököket milyen ítélet sújtja.

Ács, 1849. október 2.

Haynau
  táborszernagy

 

Kiss Ernő+ ezredes lőpor és golyó általi halálra,

gróf Vécsey Károly+ őrnagy kötél általi halálra,

Török Ignác+ hadmérnök alezredes kötél általi halálra,

Aulich Lajos+ alezredes kötél általi halálra,

Schweidel József+ őrnagy kötél [!] általi halálra,

Láhner György+ őrnagy lőpor és golyó [!] általi halálra,

Nagysándor József+ kapitány kötél általi halálra,

Poeltenberg Ernő+ kapitány kötél általi halálra,

gróf Leiningen+ Károly százados kötél általi halálra,

Damjanich János+ százados kötél általi halálra,

Dessewffy Arisztid+ kapitány lőpor és golyó általi halálra,

Lázár+ János [!] kilépett hadnagy lőpor és golyó általi halálra,

Knezić Károly százados kötél általi halálra,

Gáspár András+ kapitány tízévi várfogságra,

valamint Gáspár+ kapitány kivételével valamennyien minden ingó és ingatlan vagyonuk elkobzására ítélve.
Hátra Kezdőlap Előre