[Szállj le, holló, szállj le…]*

Szállj le, holló, szállj le,
Szállj alább ëgy ágra,
Hadd írjak levelet
Mind a két szárnyadra.
Hadd írjak levelet
Apámnak, anyámnak,
Apámnak, anyámnak,
Jegybéli mátkámnak.
Ha kérdik: hogy vagyok?
Mondd meg, hogy rab vagyok,
Kolozsvár piaccán
Térgyig vasba vagyok.
Az én dërëkaljom
A tömlöc feneke,
Az én égő gyërtyám
Kégyók, békák szöme.
Ëgy asztalka vagyon,
Gyásszal bé van festve,
Azon van ëgy pohár,
Bánattal van tele.
Akarkié lögyön
Ez a tele pohár,
Csak az enyim lögyön
A mëgvátó halál.Hátra Kezdőlap Előre