Gúnyvers*

Egy küs ganédombon vót az apám háza,
Kétszáz esztendeig mind dógoztak rajta;
Mikor a legfőső lécöt is főverték
Az ácsok, a fésze* nyeliből kiesék
Míg a fődre esék,
Varjú odatojék.
Láttam a varjúnak akkora tojássát,
Kétszáz embör benne főtaláta házát,
Hétszáz kompánia mind futtatta lovát,
Mégsem érhette bé tojás hosszúságát.
Abba a tojásba ëgy cédola vala,
A cédolán pedig ilyen írás vala:
Kicsi likba Sándorfala,
Moslékos kád Telekfala,
Tézsolarágó Mátisfala,
Sárba csúszó Agyagfala,
Szaporátlan Décsfala,
Pompás Nagygalonfala,
Korcsos Küsgalonfala,
Gyüttögetött Betfala,
Pótolékos Timafala.
Rugonfali pipások,
Kërësztúri szitások,
A városi rostások,
Csekefali rákászok,
Szöntábrámi szilvások,
Andrásfali cigányok,
A gagyiak gusások.
Kajla kucsma Lengyönfala,
Cifra bunda Malomfala,
Bogárfala bogározik,
Ördögökkel határozik,
Szurakszödő Szönlélök,
Alig élnek szëgényök.
Szappanfőző Szönmihály,
Szögén útas, itt ne hálj,
Dombon ülő Pá’fala,
Sárba esött Váralja,
Kevély népű Csekefala,
Rongyos nemös Tarcsafala,
Tordátfala rëatartsa,
Zuvathajtó Martonos,
Medesér is azonos.
Ó te hideg szájú daru haramia,
Firtos alatt főnőtt kajla tehen* bornya,
Fölírom neved ëgy tökre,
Béeresztem egy lökre*,
Hogy vesszen oda örökre,
Szidom az anyádot,
Nagy-Binda ökre.
Szidom a hásfából kifaragott,
Szent János rostélyán pirított
Szalontai tarka disznyó
Teringötte lelködöt.Hátra Kezdőlap Előre