[Sárga csitkó, sárga sárba jár…]*

Sárga csitkó, sárga sárba jár,
Este Miska, Julis odavár;
A sártó ha elmehetne is,
A víztő nem mehetne mégis;
Mett a víz elvitte a pallót,
Szëgén Miska szinte beléhót;
Ne félj, Julis, mett nem hót belé,
Itt a szokmán, takarjad belé;
Mondd még, rózsám, neköm, hol lakó?
Tégöd ëgy szép legén tudakó;
Nem lakom én, rózsám, oly messze,
A falunak csak ëgy szögibe.
Vöszök neköd csidmát*, pirossat,
Ütök rëa patkót, magossat;
Magoss a te patkód, rogyog* is,
Enyim vagy te, rózsám, magad is.Hátra Kezdőlap Előre