A párnás táncdal*

Puszta malomba
Cserfa gërënda,
Rajta sétikál
Bagoly asszonka.
Utánna sétál
Fejér gölice:
Mé sírsz, mé sírsz, te
Bagoly asszonka?
Hogyne sírnék, te
Fejér gölice!
Hon felejtöttem
Rëngő bőcsőmöt*!
Benn felejtöttem
Síró gyermököm;
Jaj, jaj, gyermököm,
Síró gyermököm!
Mé sírsz, mé sírsz, te
Fejér gölice?
Hogyne sírnék, te
Bagoly asszonka!
Hon felejtöttem
Záros ládámot,
Benn felejtöttem
Gyöngyös pártámot;
Jaj gyöngyös pártám,
Szép gyöngyös pártám!

(Ezen dal közben az ifjak körbe állanak, amelynek közepén egy ifjú áll kezében párnát tartva és szemlélgetve körös-körül, míg a körből kiválasztván egy leányt, a párnát elébe teszi és arra térdepel; mire a leánynak is le kell térdepelni, választója csókját elfogadni, aztán a párnával a kör közepébe kiállani az ifjú helyébe, körülszemlélődni s a fennírt módon a körbeli ifjak közül egyet választani stb.)
Hátra Kezdőlap Előre