[Aluszol-e, te juhász? hejje-hujja-haj!] *

Aluszol-e, te juhász? hejje-hujja-haj!
 Nem is álmodom.
Jártanak-e farkasok? hejje-hujja-haj!
 Nem is angyalok.
Vittek-e el báránykát? hejje-hujja-haj!
 Nem is hoztanak.
Folyt-e neki sok vére? hejje-hujja-haj!
 Nem is a teje.
Futottál-e utána? hejje-hujja-haj!
 Nem is előtte.
Ugattak-e a kutyák? hejje-hujja-haj!
 Nem is kacagtak.
Birkozzunk meg, te juhász! hejje-hujja-haj!
 Nem bánom, uram!
Pofon váglak, te juhász! hejje-hujja-haj!
 Nem félek, uram!
Ittál-e ma pálinkát? hejje-hujja-haj!
 Nem is nagyolást.
Ettél-e ma kenyeret? hejje-hujja-haj!
 Nem is vakarút.
Ittál-e bort, te juhász? hejje-hujja-haj!
 Itt állok, uram!Hátra Kezdőlap Előre