Mónár Mózsi K[ossuth]-huszár*

Séménfali nagy ütközet;
Lehet erről emléközet.
Györfi János s Istán vala,
Rëamöntek ëgy huszárra,
Rëamöntek két fészével,
Hogy jázzanak életével.
Künn, benn őtöt mind kísérték,
Hogy valahogy elveszessék;
De az Isten nem öngedte*,
Hogy az ártatlan elveszne.
Nagy az isteni kegyelöm;
Nálam vót a jó fegyveröm,
Csak firissen elékapám
S mi benne vót, nekik adám…
Puskapor, golyóbis, fojtás
A vót nekik az útitá’s!
Má nyugudjanak békével,
Plutó, Drumó serögével.
Varga János háza fődje
Két Györfinek vérmezője,
Ne féljön már sönki tőllök,
Kibútt az ördög belőllök.
Mónár Mózsi K[ossut]h-huszár,
Ki tizönnyóc évekbe jár;
Akárkinek fia vótál
Azét ügyes embör vótál.Hátra Kezdőlap Előre