A falba épített asszony

Az építő áldozat babonás hite szerint – amely ennek a balladának gerincét adja –, csak élőlény (vagy annak egy része, pl. vére) képes összetartani a nagy kolostorokat, hidakat, egyéb építményeket. A régi emberáldozatot lassan felváltotta ugyan az állat-áldozat, de lényegében máig fellelhetőek az ősi hit nyomai (lebontott házak falából csontdarabok kerülnek elő). A ballada elsősorban Kelet-Európában ismert, de a hiedelem rokonsága igen széles körű. (Vargyas L.: Kőmíves Kelemenné. Néprajzi Értesítő. 1959. 5-73. Talos, I.: Mesterul Manole, Bucuresti. 1973. Hadzisz, D.: Az Arta hídja ballada magyar változata. Ethnographia, 1960. 558-579.)
Hátra Kezdőlap Előre