Betlen Anna

(A szolgával szerelmeskedő lány)

Sárosi Mihály, Betlen János
Egy asztalnál ülnek vala,
Együtt esznek, isznak vala,
Együtt beszélgetnek vala.
Szóval mondja Sárosi Mihály:
– Hallja-e kend, kedves komám,
Fenyítse meg kend a húgát,
Éjszakának ideiben
Ne járjon az istállóba.
Kocsisomat szeretgeti
Hív paripám ébresztgeti!
– Hallja-e kend, kedves komám,
Az én húgom jámbor leány! –
Szóval mondja Sárosi Mihály:
– Megmutatom jámborságát
Két karomnak erejével,
Fényes kardomnak élével. –
– Hallja kapu csikorgását,
Magos patkó kopogását,
Selyem szoknya suhogását.
Mindjárt ment az istállóba,
Az istálló ajtajába.
Szóval mondja kocsisának:
– Nyisd ki, kocsis, az ajtódat!
– Nem nyithatom, kedves gazdám,
Szabadon van hív paripám,
Ha kinyitom, elszalasztom,
Tudom, soha meg se fogom! –
Úgy megrugá az ajtaját
Hogy kétfelé esék mindjárt.
Hát ott vagyon Betlen Anna.
Kardját beléakasztotta,
Selyem szoknya elhasada,
Piros vére kicsordula.
Hazaméne Betlen Anna,
Lefekvék a vetett ágyba.
Reggel odament az ángya:
– Mi lelt, mi lelt Betlen Anna?
– Aj, mi nem lelt, kedves ángyom!
Béhágék a kőkertembe,
Rózsabokor megakaszta,
Selyem szoknya elszakada,
A vér mingyár kicsordula.
Talpig vagyok aludt vérben,
Magam pedig halófélben.
– Hallod-e, te Betlen Anna!
Állj ki te az udvarodra,
Imádkozzál az Istennek,
Bocsássa meg bűneidet!
– Ángyom, ángyom, kedves ángyom,
Mossanak meg ürmös borba,
Takarjanak gyenge gyolcsba,
Küldjenek ki Kolozsvárra,
Vegyen minden példát róla,
Az árvának hogy van dolga!…

Székelyföld


Magyar Népköltési Gyűjtemény. III. Elegyes gyűjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből. Pest, 1872. 18-20.
Hátra Kezdőlap Előre