SZTÁRAI MIHÁLY

HISTÓRIA PERÉNYI FERENC
KISZABADULÁSÁRÓLVálogatta, a szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt
és a jegyzeteket írta Téglásy ImreBudapest : Neumann Kht., 2001

TARTALOM

  • Iskariót

  • Historia ... nagyságos Perényi Ferenc úrnak a kiszabadulásáról...

  • Az Ó- és Újtestamentum párhuzamos helyei Perényi Pétertől...

  • Levelek, jegyzőkönyvek
  • Történetírók