Kis János
Tibull elégiái közől*

I. 10.

Rettenetes fegyvert ki hozott napfényre legelső?
 Melly érzéktelen érc nőtt bele szíve helyett!
Akkor kezdődék gyilkosság, s emberölő harc,
 Akkor tágasb út szörnyű halálra nyila.
Ámde nem az vétkes; mi tanítánk ártni magunknak,
 Amit az őrszerül a bősz vadak ellen adott.
Ezt arany átkául kell néznünk; háboru nem volt
 Bikfa pohár mig adott a szük ebédkor italt:
Nem voltak várak, nem sáncok; pásztor az álmat
 Kénye szerint nyujtá sokszinü nyája körül.
Bár illy kort látnék! nem forgatnék fene kardot,
 Trombitaszónál sem kezdne dobogni szivem.
Most a hadba ragad sorsom s az az elleni szablya,
 Melly leszelend, meg van már köszörülve talán.
Tartsatok életben Lárink, ti szerettetek engem
 Még mig előttetek is futkoza vizsla korom.
Hogy fából vagytok, nem kell szégyenlnetek, ekképp
 Birt s tisztelt titeket hajdan is ősi honom,
Akkor több hűség divatolt, míg az egyszerü házra
 Törzsökből faragott fénytelen isten ügyelt.
Az kegyesen fogadá, ha ki szőlőt áldoza, vagy ha
 Szent haja díszéül külde kalászkoszorut.
S hogyha ki melly kérést megnyert: oltárra lepényt vitt
 S mézet is együtt vitt gyenge leánya vele.
Védjetek a mérges nyilak ellen, Lárok, az ólból
 Áldozatul sertést, mint falun illik, adok.
S azt myrtuskoszorús kosarakkal s tiszta ruhában
 Kísérem magam is megkoszorúzva fejem.
Így legyek én kedves néktek, más küzdve vitézül
 Mars segedelmével nemzete hőse legyen;
Nálam italközben tettit katonája beszélje,
 S asztalomon borral fessen előmbe hadat.
Melly düh, halált hozzánk tüzes ütközetekkel idézni!
 Titkon ugyis jő s les, mint vigyen a sír alá:
Ott nincs semmi virány, buza, szőlő nem terem; a vad
 Cerberus és a Styx rút evezőse* van ott.
Ott pörkölve hajok s orcáik elaszva bolyognak
 A halovány árnyak gyászvizü Lethe körül.
Sokkal irigylendőbb az, kit csendes kalyibában
 Számos gyermeki közt nyugszerető kor elér.
Az maga teljes nyájt, fia kis bárányokat őriz,
 S lábait estve meleg vízbe füröszti neje.
Így legyek ősz hajjal diszesülve s öreg korom a mult
 Tetteket adja vidám emlegetéssel elő.
Béke nevelje kies mezeinket. Béke szorított
 Ökröket elsőben szántani járom alá.
Béke nevelt szőlőt s oltott bele nedvet italnak;
 Úgy tuda gyermekinek tölteni bort az atya.
Békében sarló, kasza, fénylik, s a hadi gyilkos
 Fegyvert rozsdásan rejti setétbe szugoly.
A víg földmíves is vásárokról haza nőjét
 S gyermekeit szekerén kótyagosodva viszi.
Venus harca tüzesb akkor; panaszolkodik a lyány
 Ostromlói miatt, hogy haja borzasodik;
Sír, hogy megcsipetett orcája, de győztese sem rest
 Félig sírni, hogy úgy csíphete balga keze:
Itt sértő szavakat bőven súg csintalan Amor,
 S a két pörlők közt pajkos örömmel időz.
Ah, bizony ércből van, szeretőt megverni ki képes,
 Égből isteneket ránt az erővel alá.
Bőven elég, ha hasad kezeiddel gyenge ruhája,
 Vagy haja mesterkélt szép fonadéka bomol;
Bőven elég, ha sirásra birod. Melly férfi szerencsésb
 Mint ki haraggal tud sírva fakasztni kegyest!
Aki pedig mérges bosszut áll, az hadba vitessék
 S áldott Venustól távol örökre legyen.
Hozzánk, béke, te jőj koszorút hordozva kalászból,
 S hószinü kebledből hulljon esőzve gyümölcs!

IV. 13.

Hogy szeretőm sokszor hűségtelen, úgy regel a hír;
 Vajha siket volnék, amikor ezt regeli.
Két élű tőrrel döf az illy rágalmazat engem:
 Hallgass! o mit örülsz kínzani, mostoha hír?Hátra Kezdőlap Előre