Rabokért

Mennynek földnek Ura és Teremtője, nincs ki ellenállhasson a te akaratodnak és felbonthassa végezett tanácsodat. Kérünk téged, a te véghetlen jóvoltodból, tekintsd meg nyomorult szegényidet, kik ártatlanul a pogányok tömlöcében hevernek, és a kemény szolgálatban hozzád fohászkodnak, mint régen az egyiptomi rabságban nyomorgó Izráel népe.

Adj, Úristen, Szentlelked által, vigasságot szűvökbe, hogy a te nevedért békével szenvedjék a reájok bocsátott csapást: és véghetetlen hatalmad s bölcsességed szerént, adj módot szabadulásokban. Hallgasd meg, Uram, a vasba verettek fohászkodásit, oldozd meg köteleket, add meg szabadságokat; hogy vígan dicsírhessék szent nevedet, és megismerjék a pogány népek, hogy te vagy egyedül a szabadító Isten.

Ha pedig ennél is tovább akarja felséged ostorozni a bűnös fiakat: vigasztald nyavalyájokat, könnyebbítsed igájokat, óltalmazd lelkeket az ördög rabságátúl, tartsd meg őket az igaz hitben: hogy se világi nyavalyák és szükségek, se pogányok csalogatása, se ördög álnoksága ne árthasson nékik. A te szerelmes, szent Fiad által, ki minket ördög rabságából megszabadíta. Amen.
Hátra Kezdőlap Előre