Keseredettekért

Uram, Jézus Krisztus, a te véres verítékedért, szent halálod óráján való epeségedért kérlek, légy segétsége keseredett és megháborodott szolgáidnak: bátorítsad és vigasztaljad Szentlelked által őket, hogy mindenekben akaratodhoz szabván magokat, békességgel szenvedjenek minden háborúságokat.

Nám, te igírted Uram, hogy nem hagyod szolgáidat erejek felett kísértetni, hanem terheket megkünnyebbíted. És noha elszenveded, hogy az ördög megrostálja szolgáidat, és a háborúság tüzében megpróbálja őket; de mindazáltal megzabolázod, hogy a te búzádat el ne tapodja és porrá ne tegye, hanem mint Szent Jóbot, csak megrostálja, épen megtartsa. Adj azért, én Istenem Szentlelket megkeseredett szolgáidnak, töröld el könnyhullatásokat, vigasztald szomorú szívöket: hogy a külső háborúságok és belső keserűségek miatt, valami vétekbe ne essenek, hanem jóvoltodbúl örömre fordulván siralmok, szent felségednek véghetetlen hálaadással szolgáljanak. Ki élsz és uralkodol &c. Amen.
Hátra Kezdőlap Előre