MAGYAR NÉPDALOK


Szerkesztette és a bevezetőt írta Ortutay Gyula
Válogatta és jegyzetekkel ellátta Katona ImreBudapest : Neumann Kht., 2000

TARTALOM