14

[– Hallgassátok meg, magyarok, amit beszílek: …]

– Hallgassátok meg, magyarok, amit beszílek:
Tanácsoljátok, vitézim, mitívő legyek?!
Jön a nímet, dúr-fúl, pusztít,
Rabol, kerget, mindent íget!
Jaj, hát mit tegyek?!
– Tanácsoljuk felsígednek meg se is vesse,
Aranyait, ezüstjeit rúdba veresse;
Rakassa fel, vitesse el,
Hordassa el és menjen el,
Merre szeme lát!
– Megfogadom, elkövetem, mondja valaki,
Sőt szeretem, meg se vetem, oktasson bárki.
Ki az oka, maj meglássa,
De ki tudja meg, hogy megbánja
Spion Károlyi!
Sok pízembe, költsígembe kerűlt váraim,
Aho kíszült pompássim: szíp palotáim;
Itt hagylak mán, pataki vár;
Nem szánlak már, munkácsi vár;
Isten megáldjon!
Országombúl, az hazámbúl mán ki kell menni.
Mordságomír, hibáimér engedj, Tököli!
Megölellek, megcsókollak,
Amíg ílek, mindíg szánlak,
Kedves Bercsényi.
Megengedjen a magyarság, csak azt kiáltom:
Ídes hazám, mire jutál, csak azt sajnálom!
Nímet lesz mán a vezéred,
De teneked az nem véred,
Jaj, ki ne szánna!392

Nagyszalonta (Bihar)
Hátra Kezdőlap Előre