26

[Katona vagyok én, ország őrezője. …]

Katona vagyok én, ország őrezője.
Sír az édesanyám, hogy elvisznek tőle:
Sír az édesanyám, a rózsám meg gyászol:
Fekete gyászvirág búsul ablakából.
Falu legényei, kenyerespajtásim,
Az Isten áldása szálljon le reátok;
Éljetek örömmel, mert én búval élek!
De az én rózsámat el ne szeressétek!
Megpendült harangom, pallérozott407 kardom;
Nem szabad énnekem az ágyba meghalnom:
Áldozom életemet az ország javára,
Forgatom fegyverem vitézek módjára408

Istensegíts (Bukovina)
Hátra Kezdőlap Előre