Tétel adatlapja
CÍMLAP
Wesselényi Polixéna
Olaszhoni és schweizi utazás

TARTALOM, FÜLSZÖVEGTartalom

Előszó

Első kötet
I. szakasz Bécstől Rómáig
II. szakasz Róma
III. szakasz Róma
IV. szakasz Róma s környéke
V. szakasz Rómától Nápolyig
VI. szakasz Nápoly és vidéke

Második kötet
VII. szakasz Florenc és vidéke
VIII. szakasz Florenctől Majlandig
IX. szakasz Mont Blanc körüli vándorlás
X. szakasz Schweizi, olasz és francia tájak

Utószó
A XIX. század Murányi VénuszaFülszöveg

Az irodalmi köztudat elfelejtette, az irodalomtörténet néha fölemlegette, hogy 1842-ben megjelent egy nagyszerű útinapló Itáliáról és Svájcról. Írója fényes történelmi nevet viselt: a nagy Wesselényi Miklósnak, a kor hősének volt az unokahúga: Wesselényi Polixéna. Rendkívüli jelenség, eredeti egyéniség, izgalmas kalandokban bővelkedő életű asszony. Így jellemzi Jékely Zoltán, útinaplója gondozója és ihletett tollú életrajzírója: "Varázsa alól nők sem zárkózhatnak, el, vakmerő, világszomjas és magakereső expedíciója, a társadalomban való forgódása, korát megelőző humánus ítéletalkotása, szenvedőkkel, megalázottakkal együttérzése s nem utolsósorban: sajgó, önfeláldozó hazaszeretete követésre méltó hősnőjükké emelheti."