VÉGVÁRI LAJOS
(1919-2004)

Életrajzi bibliográfia


Összeállította:
Prejczer PaulaLezárva: 2006. augusztus
Bővített változat

Szombathely, 2006
TARTALOM

Bevezetés
Időszaki kiadványok címeinek rövidítése
A bibliográfiai leírásban előforduló rövidítések
Önálló kötetek (önálló művek, összeállítások, bevezetések és kritikák)
Tanulmányok, cikkek, kritikák
Katalógusok, meghívók, kiállítás megnyitások, rendezések
Írások Végvári Lajosról, vele készült interjúk
Névmutató
Címmutató

Bevezetés

A bibliográfia összegyűjti dr. Végvári Lajos művészettörténész önálló műveit, összeállításában, bevezetésével vagy utószavával ellátott kötetetek, tanulmányait. A kiállítási katalógusokat, a róla és munkásságáról szóló irodalom követi.

Az anyaggyűjtés során megkíséreltük a legszélesebb körben összegyűjteni írásait, mégis azt gondoljuk, hogy a bibliográfiai nem teljes, különösen a katalógusok tekintetében, hisz ezek közül sok nem lelhető fel a gyűjteményekben.

A bibliográfia időrendi felépítésű, az adott éven belül az önálló köteteket követi a kritika vagy az egyes írásokhoz kapcsolódó hozzászólás, vita.

A bibliográfiai tételek tartalmazzák a mű címét, rövidítve a forrást - napilapoknál és hetilapoknál a keltezést - és az oldalszámot.

A bibliográfiát mutatók egészítik ki és a tételszám alapján lehet visszakeresni a tételeket.

- a szerzői mutató tartalmazza az összes személynevet és a név utáni dőlt betűs sorszám jelzi, hogy a szerzőről szól az irodalom,

- a címmutató tartalmazza az illusztrált kötetek, az ismertetések, kritikák, interjúk címeit. A kiállítási katalógusok címe, csak abban az esetben került felvételre, ha egyedi címe volt a katalógusnak,

- a rövidítésjegyzék tartalmazza a bibliográfiai leírásban alkalmazott rövidítések és az időszaki kiadványok címeinek rövidítését.

A bibliográfia összeállításában nyújtott segítségért köszönetet mondok a művészettörténész családjának, a múzeumoknak, könyvtárosoknak, különösen Vinnai Gabriella (II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc) kolléganőnek, aki nagy hozzáértéssel, szeretettel segített az adatok összegyűjtésében, tisztázásában.

Szombathely, 2008. június

 


Időszaki kiadványok címeinek rövidítése

AH = Ars Hungarica
AHA = Acta historiae artium
Ann. Univ. Lit. Art Miskolciensis = Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis
BM = Borsodi művelődés
BMH = Békés megyei hírlap
BOSZ = Borsodi orvosi szemle
BSZ = Borsodi szemle
CJ = Classic journal
CsM = Csobogó magazin
DH = Déli hírlap
DL = Dolgozók lapja
DN = Dunántúli napló
ÉÉ = Építés- építészettudomány
ÉM = Észak-Magyarország
ÉS = Élet és irodalom
FT = Fényképészeti tájékoztató
GH = Gömöri hírmondó
GM = Gömöri műhely
HBN = Hajdú-Bihari napló
HBMN = Hajdú-Bihar megyei népújság
Hen = Hevesi napló
HMH = Heves megyei hírlap
HSZ = Hevesi szemle
HUH = Heti új hírnök
IÚ = Irodalmi újság
MB = Művészet és barátai
ME = A mi egyetemünk
MF = Miskolci fórum
MH = Magyar hírlap
MI = Magyar ifjúság
MiM = Miskolci magazin
MM = Miskolci műsor
MN = Magyar nemzet
MT = Miskolci tükör
MúzH = Múzeumi híradó
Műv. tört. ért. = Művészettörténeti értesítő
NHQ = The new Hungarian quarterly
ŐGY = Ősi gyökér
PM = Pedagógiai műhely
PMH = Pest megyei hírlap
PR = Propaganda, reklám
SzM = Szabad művészet
SzN = Szabad nép
TL = Tanácsok lapja
TT = Természet és társadalom
UB = Ungarisches Bulletin
ÚF = Új forrás
ÚM = Új művészet
ÚMo = Új Magyarország
ÚT = Új Tükör
VH = Vasárnapi hírek
VHHK = Vasi honismereti és helytörténeti közlemények

 


A bibliográfiai leírásban előforduló rövidítések

Akad. = Akadémiai
átd. = átdolgozott
BAZ = Borsod-Abaúj-Zemplén
bev. = bevezette, bevezető
Biz. = Bizottság
BMI = Borsodi Múzeumi Igazgatóság
bőv. = bővített
Bp. = Budapest
BTM = Budapesti Történeti Múzeum
c. = című
db = darab
é. n. = év nélkül
Egyetemtört = Egyetemtörténeti
EKMK = Eötvös Károly Megyei Könyvtár
et al. = et alii
fasc. = fasciculus
fol. = folió
ford. = fordította
Főisk. = Főiskola
Főszerk. = főszerkesztő
Hft. = Heft
HOM = Herman Ottó Múzeum
hrsg. = herausgegeben
Ig. = Igazgatóság
ill. = illusztrált, illusztrálta
Int. = Intézet
intr. = introduction
Iparműv = Iparművészeti
ism. = ismertette
izd. = izdannie
jav. = javított
K. = Kiadó
kat. = katalógus
Képzőműv. = Képzőművészeti
ker. = kerület
kész. = készítette
kiad. = kiadás, kiadja
klny. = különlenyomat
KLTE = Kossuth Lajos Tudományegyetem
köt. = kötet
Közgazd. = Közgazdasági
közrem. = közreműködött
Kvk. = Könyvkiadó
ld. = lásd
lev. = levél
Lvtár = Levéltár
m. = megyei
M. = Magyar
mell. = melléklet
MTA = Magyar Tudományos Akadémia
mtsa. = munkatársa
MUOSZ = Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Múz. = Múzeum, múzeumi
Műv. = Művészeti
Népműv. = Népművelési
NME = Nehézipari Műszaki Egyetem
no = numero
ny. = nyomda
összeáll. = összeállította
p. = pagina
rend. = rendezte
S. = Seite
SKV = Statisztikai Kiadó Vállalat
S. l. = Sine loco
Suppl. = Supplementum
sz. = szám
szerk. = szerkesztette
Szöv. = Szövetség
t. = tábla
Tcs. = Tanács
tom. = tomus
Tört. = Történeti
ua. = ugyanaz
Ú. f. = Új folyam
Ú. s. = Új sorozat
vál. = válogatta
Verl. = Verlag
Zeneműk. = Zeneműkiadó

 


Önálló kötetek
(önálló művek, összeállítások, bevezetések és kritikák)1949


1. A Fővárosi Képtár ötéves terve: összesítés az 1951-54. évekre / összeáll. – –. - Budapest: Történeti Múzeum, 1949. BTM Adattár1950


2. A forradalmi Kína fametszetei / [bev. – –]. - Praha: Műv. Alkotások. - 91 p.: ill.


3. Munkácsy Mihály: Emlékeim / a bev. írta – –. - Bp.: Hungária. - 139 p., 1 t. A képanyag külön kötetben. LXIV p., 1 t.

Ism.: FARKAS Zoltán. - In: Műv. tört. ért., 1952. p. 146-147. - l.: MN, dec. 28. p. 6. OLTVÁNYI Imre: Munkácsy Mihály életrajzi levelei. - In: SzM, 12. sz. p. 490-495.


4. Munkácsy Mihály: Hat reprodukció / a bev. írta – –. - Bp.: Műv. Alkotások. - 6 t.


5. A magyar művészet Nagybányától a nyolcakig. - [Bp.]: Népműv. Int. - 8 p. - (Művészettörténeti kiskönyvtár; 13.)1952


6. Munkácsy Mihály: 1844-1900: [reprodukciók]. - Bp.: Művelt Nép. - 27 p., 24 t.

     Ua.: 31 p., 24 t. (angol nyelvű)
36 p., 24 t. (francia nyelvű)
37 p., 24 t. (német nyelvű)
35 p., 24 t. (orosz nyelvű)
1954. - 37 p., 24 t. (lengyel nyelvű)


7. Munkácsy Mihály válogatott levelei / [szerk. és ... ford. FARKAS Zoltán]; [bev.– –]. - Bp.: Művelt Nép. - 228 p.


8. Szolnoki művészet: 1852-1952. - [Bp.]: Művelt Nép. - 80 p., 20 t.

Ism.: KÖRNER Éva. - In: Műv. tört. ért., 1954. 1. sz. p. 182-185.1953


9. Barcsay Jenő: Anatómia / [bev. – –]. - Bp.: Művelt Nép. - 312 p., 12 t.

Ua.: 2. bőv., jav. kiad. - 1955. - 316 p., 12 t.


10. Francisco Goya: 1746-1828 / [– – kéziratos könyve felhasználásával írta KÁLMÁN Mária]. - Bp.: Képzőműv. Alap. - [16] p., 8 t.


11. Munkácsy Mihály: [reproductions] / [intr.] by – –. - Bp.: Print Szikra. - 4 p., 24 t.

Ua.: 4 p., 24 t. (francia nyelvű)
4 p., 24 t. (német nyelvű)
3 p., 24 t. (orosz nyelvű) Sanghai, 1954. - 50 p., 6 t. (kínai nyelvű)

Ism.: RADOCSAY Dénes: Három könyv Munkácsyról. - In: Műv. tört. ért., 1/2. sz. p. 225-226.1954


12. Mihaly Munkacsy. - Dresden: Verl. der Kunst. - 16 p., 6 t. - (Das kleine Kunstheft; 10.)1955


13. Munkácsy Mihály: 1844-1900. - Bp.: Képzőműv. Alap. - 48 p., 24 t.

Ua.: 18 p., 24 t. (angol nyelvű)
17 p., 24 t. (francia nyelvű)
18 p., 24 t. (német nyelvű)
22 p., 24 t. (orosz nyelvű)
2. izd. - 1957. - 22 p., 24 t. (orosz nyelvű)

Ism.: [CZOBOR Ágnes] CZ. Á. - In: A könyv, 11. sz. mell. p. 172.
GENTHON István. - In: SzM, 6. sz. p. [300.]


14. Munkácsy Mihály ifjúsága: 1863-1871: doktori disszertáció. - Bp. 170, 80, 139 fol. + mell.1956


15. Munkácsy Mihály ifjúsága: kandidátusi értekezés tézisei. - [Bp.]: MTA. - 9 p.1957


16. Munkácsy Mihály ifjúsága: 1863-1871: [kandidátusi értekezés]. - Bp.: MTA. - 169, 80, 140 p.

Ism.: Vita – – Munkácsy Mihály ifjúsága c. kandidátusi értekezéséről: a Tudományos Minősítő Bizottság rendezésében 1956. október 13-án tartott vita; GENTHON István opponensi véleménye; NÉMETH Lajos opponensi véleménye; – – válasza az opponensi véleményekre. - In: Műv. tört. ért., 1. sz. p. 77-86.


17. Manet. - Bp.: Képzőműv. Alap. - 32 p., 22 t. - (A művészet kiskönyvtára; 2.)

Ua.: 1963. - 38 p., 22 t. (orosz nyelvű) 2. kiad. - 1964. - 32 p., 22 t. (magyar nyelvű)

Ism.: [CZOBOR Ágnes] CZ. Á.: A művészet kiskönyvtára. - In: Könyvtáros, 5. sz. p. 398-399.
DOMBI József. - In: Műv. tört. ért., 1958. - 1. sz. p. 70.1958


18. A magyarországi művészet története. 2., Magyar művészet 1800-1945 / [írták ...– – et al.]. - Bp.: Képzőműv. Alap. - 509 p., 14 t.

Ua.: 2. jav. kiad. 1962. - 507 p., 14 t. 3. jav. kiad. 1964. - 509 p., 14 t.


19. Munkácsy Mihály élete és művei. - Bp.: Akad. K. - 398 p., 137 t.

Ism.: FARKAS Z[oltán]: Das Leben und Werk von Michael Munkácsy. - Bp. 398 S. 256 Bldt. - In: AHA, 1959. tom. VI. fasc. 3/4. p. 383-385.

Ua.: Klny. Bp.: Akad. ny., 1959.

Ism.: FARKAS Zoltán. - In: Műv. tört. ért., 1959. 2/3. sz. p. 171-174.


20. A sümegi Maulbertsch freskók. - Bp.: Képzőműv. Alap. - 48 p.: ill. - (Műemlékeink)

Ua.: 2. jav. kiad. - Pannonia, 1967. - 46 p.: ill.

Ism.: DANCSHÁZY Lászlóné: Mi maradt ki a "Sümegi Maulbertsch-freskók"-ból. - In: MN, 1967. okt. 4. p. 5.1959


21. Delacroix: 1799-1863. - Bp.: Képzőműv. Alap. - 38 p., 19 t. - (A művészet kiskönyvtára; 4.)

Ua.: 1963. - 43 p., 19 t. (orosz nyelvű) 2. bőv. kiad. - Corvina, 1968. - 36 p., 25 t. (A művészet kiskönyvtára; [Ú. f.] 20.) 3. kiad. - 1976. - 35 p., 26 t. - (A művészet kiskönyvtára; [Ú. s.] 20.)


22. Katalog der Gemälde und Zeichnungen Mihaly Munkácsys / Hrsg. von – –. - Bp.: Akad. K. - 101 p., 132 t.1960


23. A kultúra világa. [3.], A képzőművészetek; A zene; A színház és a film / [bev.] – –. - Bp.: Minerva. - 1151 p., 56 t.

Ua.: 2. kiad. - Bp.: Közgazd. és Jogi Kvk., 1963. - 807 p., 81 t.1961


24. A giccs, dilettantizmus, naturalizmus a művészetekben. - Bp.: Népműv. Int. - 15 p. - (Fotószakkörvezetők tanfolyamának jegyzete)


25. Giotto: 1266-1337. - Bp.: Képzőműv. Alap. - 34 p., 25 t. - (A művészet kiskönyvtára; 29.)

Ua.: 1962. - 42 p., 25 t. (orosz nyelvű)


26. Munkácsy Mihály. - Bp.: Képzőműv. Alap. - 10 p., 12 t.

Ua.: 22 p., 12 t. (angol nyelvű) 26 p., 12 t. (német nyelvű) 17 p., 12 t. (orosz nyelvű)

Ism.: MURÁNYI KOVÁCS Endre: Munkácsy igazsága. - In: Népszabadság, 1962. jún. 23. p. 8.1962


27. Munkácsy és kora. - Bp.: Gondolat: Képzőműv. Alap. - 55 p.: ill. - (Művészettörténet: a TIT József Attila Szabadegyetemének előadásai; 51.)


28. Szőnyi István. - Bp.: Képzőműv. Alap. - 20 p., 12 t.

Ua.: Corvina, 1963. - 26 p., 12 t. 26 t., 12 p. (angol nyelvű)

Ism.: DÉVÉNYI Iván. - In: Vigilia, 1963. - 3. sz. p. 183-184.
PATAKY Dénes. - In: Műv. tört. ért., 1963. 2/3. sz. p. 202-203.
PATAKY Dénes. - In: Művészet, 1963. 5. sz. p. 46-47.1964


29. Hals, Rembrandt, Vermeer. - Bp.: Képzőműv. Alap. - 30 p. + 18 mell. - (Az én múzeumom; 4.)

Ua.: 1967. - 32 p. + 18 mell. (orosz nyelvű) 1968. - 30 p. + 18 mell. (bolgár nyelvű) 2. kiad. - [1972]. - 30 p. + 18 mell.1966


30. Monumentális művészet Pest megyében: a Pest megyei képzőművészeti szakbizottság módszertani kiadványa / [ bev. – –]. - Bp.: Pest m. Népműv. Tanácsadó. - 80 p.: ill.


31. Rövid művészettörténeti összefoglaló: [1-21.] [1964/65. tanév] / [ közrem. MIKLÓS Pál]. - [Bp.]: MUOSZ, 1965-1966. - 21 db1967


32. Sümeg műemlékei. - [Bp.]: Corvina. - 37 p., [40] t.

Ua.: 3. átd., bőv. kiad. - 37 p., [40] t. + 1 mell.

Ism.: SALAMON Nándor. - In: Napló, 1980. márc. 22. p. 7.


33. Vadas Ernő munkássága / [az életrajzot írta – –]. - Bp.: Corvina. - 15 p., 32 t. -(Fotóművészeti kiskönyvtár)1970


34. Politikai plakátok: 1945-1948 / [összeáll. SZINTAY Jánosné, FEGYÓ János]; [bev.– –]. - Bp.: Kossuth. - 14 p., 48 t.1971


35. Romantika - realizmus. - Bp.: Minerva: Képzőműv. Alap. - 46 p.: ill. - (Magyar művészettörténet; 7.)1972


36. Száz éves a Képzőművészeti Főiskola: 1871-1971: tanulmányok / [szerk. – –]. - Bp.: Képzőműv. Főisk. - 347 p.1977


37. Luzsica Lajos. - Bp.: Képzőműv. Alap. - 46 p., 8 t. - (Mai magyar művészet)

Ism.: FECSKE András. - In: ÚF, 1978. 1. sz. p. 129-130.
HORVÁTH György. - In: AH, 1978. 1. sz. p. 159-160.1978


38. Varga Nándor Lajos [rézkarcok] / [bev. – –]. - [Bp.]: [Corvina]. - [10] p., 12 t.: ill.

Ism.: FAZEKAS György. - In: AH, 1982. 2. sz. p. 306.1979


39. Herman Ottó Múzeum / írta ... – –. - Miskolc: HOM. - 48 p.: ill.


40. Patay László. - Bp.: Képzőműv. Alap. - 46 p., XVI t.: ill. - (Mai magyar művészet)

Ism.: MOLDVAY Győző: Patay László festészetéről. - In: HSz, 1981. 2. sz. p. 3.1981


41. Imreh Zsigmond: 1900-1965. - Miskolc: HOM. - 51 p.: ill. - (Borsodi kismonográfiák; 13.)1982


42. A szép fénykép: gyakorlati fotóesztétika. - Bp.: OFOTÉRT. - 44 p.


43. Tudod-e, mi a művészet? / [a rajzokat MÁGER Ágnes kész.] - Bp.: Képzőműv. K. - 70 p.: ill.

Ism.: [BEKE László] b. l. - In: AH, 1984. 1. sz. p. 146.1983


44. Munkácsy Mihály. - Bp.: Képzőműv. K. - 136 p.: ill.

Ism.: [BENEDEK Miklós] (benedek). - In: ÉM, nov. 26. p. 4.
SALAMON Nándor: Munkácsyról hetedszer: album – – tanulmányával. -
In: BM, 1985. 1. sz. p. 93-96.
TASNÁDI Attila: Munkácsy, ahogyan ma látjuk: reflexiók – – könyvéhez. -
In: Népszava, 1984. jan. 19. p. 6
SZ. KÜRTI Katalin: Munkácsy élete dokumentumok tükrében. - In:
http://www.munkacsy.hu/munkacsy/hu_eletrajz2.htm (letöltve 2005. jan. 27.) A tanulmány megemlíti a fenti kötetet is1986


45. Szinyei Merse Pál: 1845-1920. - Bp.: Képzőműv. K. - 147 p.: ill.

Ism.: LOSONCI Miklós: Szinyei Merse-album. - In: VH, nov. 30. p. 7.
TASNÁDI Attila: Szinyei Merse Pál mai szemmel: gondolatok – – könyvéről. - In: Népszava, okt. 28. p. 6.1987


46. MÓDOS Gábor: Akt-album / [a bev. írta – –]. - Bp.: Képzőműv. K. - 127 p.: ill.1989


47. Az európai művészet története. - Bp.: Képzőműv. K. - 181 p., [120] t.: ill.

Ua.: Bevezetés a XIX. század művészetébe: részlet a szerző "Az európai művészet története" című művéből, amely 1988-ban jelenik meg. - In: Délsziget, 8(1987), p. 66-68.

Ism.: Egyszemélyes művészettörténet: aki egy szöget bever a falba, hogy képet akasszon rá...: Végvári professzor új könyve / [riporter KISS József] Kájé. -In: DH, febr. 7. p. 2.
TASNÁDI Attila: Az európai művészet története: – – monográfiája. - In: Népszava, dec. 7. p. 6.
[TÓTH Elemér] TE. - In: Nógrád, dec. 2. p. 6.
BODRI Ferenc: Az európai művészet története: – – albuma. - In: ÚF, 1990. 3. sz. p. 54-55.


48. Seres János. - Miskolc: HOM. - 75 p.: ill. - (Borsodi kismonográfiák; 32.)1990


49. Holló László / [fotó CSONGRÁDY Márta]. - Debrecen: KLTE. - 97 p., [20] t.: ill.

Ism.: BÉNYEI József: Új könyv Holló Lászlóról: – – műelemző monográfiája. - In: HBN, aug. 7. p. 5.
POGÁNY Ö. Gábor: Elvetélt próféta? : új könyv Holló László festészetéről. - In: Délsziget, 18(1990), p. 43-44.


50. Szalay Lajos. - Miskolc: Városi Tcs.: HOM. - 145 p.: ill.

Ism.: DOBRIK István: A tehetség misztériuma: – –: Szalay Lajos. - In: Holnap, 1991. 1. sz. p. 25.
KONTHA Sándor: Szalay nagyságos úr: – –: Szalay Lajos. - In: ÚM, 1991. 7. sz. p. 67-68.
SALAMON Nándor: A "mesterrajzoló" monográfiája. - In: Fókusz, 1991. aug. p. 34-35.
HORPÁCSI Sándor: Szalay Lajos Kossuth-díjas! : reflexiók – – könyvéről. - In: Fókusz, 1992. ápr. p. 40-41.: ill.1992


51. Szatír-ikon: képzőművészeti szatírák, 1965-1992 / MÁGER Ágnes rajzaival. - Miskolc: Felsőmagyarország K. - 186, 3 p.: ill.

Ism.: LOSONCI Miklós. - In: VH, nov. 15. p. 9. A Szatír-ikon keletkezése: új könyvéről a szerző. - In: DH, nov. 21. p. 7.1993


52. Bevezetés a művészettörténetbe. - Debrecen: KLTE. - 101 p.: ill. - (Néprajz egyetemi hallgatóknak; 15.)

Ua.: [I-IV. r.]. - In: Fókusz, 1992. ápr. p. 36-38., jún. p. 35-36., aug. p. 30-31., okt. p. 54-55.1997


53. Életem a vár alatt / [bev. írta NÉMETH Péter]. - Sümeg: Sümegi Fórum Alapítvány. - 134 p.: ill. - (Múzeumi füzetek; 7.)1999


54. Önarckép tollal: egy művészettörténész élete. - [Bp.]: Szabad Tér. - 194, [2] p.

Ism.: SALAMON Nándor. - In: VHHK, 2000. 3. sz. p. 90-92.
[SZARKA Klára] Sz. K. - In: MH, szept. 1. p. 8.
HIDEG Ágnes: Dedikált kiadványok a múzeum helyismereti gyűjteményében. - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 43(2004), p. 716-728. 727. p. a szerző a múzeumnak ajándékozott Önarckép tollal c. kötetének dedikált példánya "A Herman Ottó Múzeumnak nagy beccsel(?), Végvári Lajos". A szerző aláírásával

Ld. még 693. tétel2001


55. Szurokfenyő: Szinyei Merse Pál kései szerelme / [rajz MÁGER Ágnes]. -[Bp.]: RNS. - 187 p.: ill.

Ism.: GYARMATI Béla. - In: ŐGY, ápr. jún. p. 79-80.
GYARMATI Béla. - In: RC, máj. p. 17. Szinyei kési szerelméről: tanulmány helyett romantikus regény. - In: DH, jún. 16. p. 5.: ill. A Miskolci Galériában tartott könyvbemutatóról Méregből írt Merséről a művészettörténész / [riporter] DOBOS Klára. - In: ÉM, jún. 18. p. 8.: ill.
– –. - In: MB, 2002. 2. sz. p. 14.2003


56. Szőnyi István, Bernáth Aurél: művészi album / [fotók BOKOR Zsuzsa, DARABOS György, DOZVALD János]. - Miskolc, Well-Press. - 141, [2] p. ill.

Ism.: – –: Bernáth és Szőnyi / [riporter] ROJKÓ A. - In: Újpest, 2003. dec. 18. p. 5. Két festő egy könyvben. - In: Könyvhét, 2005. 5/6. sz. p. [94.]
LOSONCI Miklós. - In: HMF, 11. sz. p. 82-83.: ill.
– –: "Mindkettőjük nagyon közel állt hozzám" / [riporter] HAJDU Mariann. - In: DH, szept. 30. p. 6.
Szőnyi István, Bernáth Aurél és a művészettörténész. - In: Vendégváró [2004. 08. 06.]
http://www.vendegvaro.hu/vv-cikk.php?cikk=815&sub=3313 (letöltve 2005. márc. 31.)2004


57. Tempesta: naplóregény. - Miskolc: Bíbor. - 130 p.

Ism.: Miskolci szerzők könyvheti kiadványai. - In: ÉM, máj. 29. p. 5.: ill. A naplóregény rövid bemutatása

 


Tanulmányok, cikkek, kritikák

1943


58. Kemény Zsigmond és a nép. - In: Művelődés, 2. sz. p. 2-3.


59. Balassa Bálint. - In: Művelődés, 4. sz. p. 9-11. Végváry Alajos aláírással


60. Zrinyi Miklós. - In: Művelődés, 7. sz. p. 8-9. Végváry Alajos aláírással


61. "Különcködések és bogarak" az alkotás műhelyvilágában. - In: Művelődés, 12. sz. p. 10-11. -y- aláírással. - A művészek egyéniségéről, jellemzőikről1944


62. Kuruc költészet. - In: Művelődés, 2. sz. p. 8.


63. Ötven éve halt meg Kossuth Lajos. - In: Művelődés, 3. sz. p. 3-5.1948


64. Barcsay Jenő újabb képei. - In: Újhold, 1. sz. p. 54-56. A budapesti Művész Galériában rendezett kiállításról


65. A magyar grafika száz éve. - In: Újhold, 2. sz. p. 120-121. A Fővárosi Képtár januári kiállításáról. - Végvári Alajos aláírással


66. Kiállítások. - In: Csillag, 6. sz. p. 61-62. A Fővárosi Képtár "A magyar valóság" c. kiállításáról és Vedres Márk, Szentiványi Lajos, Szabó Iván szobrászművészek Népművelési Központban rendezett tárlatáról1949


67. Makart-szoba. - In: SzM, 3. sz. p. 492. Makart, Hans festőművész


68. Szolnoki művésztelep. - In: SzM, 3. sz. p. 492.


69. Kiállítások: – – beszámolója: Csoport-kiállítás a Képzőművészek Szabad Szakszervezetében; Tóth B. László [festőművész] gyűjteményes kiállítása [Fényes Adolf Terem, jún. 4-19.]; Gyermekrajzkiállítások; Magyar rézkarcolók egyesületének kiállítása; Tatabányai bányászművészek kiállítása; Honvéd képzőművészeti kiállítás. - In: SzM, 7/8. sz. p. 339-346.


70. A Szovjetúnió képzőművészete a nép képzőművészete: képek a szovjet képzőművészeti kiállításról. - In: Közalkalmazott, okt. 16. p. 4. A Nemzeti Szalonban rendezett kiállításról


71. Monumentális pályázatok terveinek kiállítása: Magyar Képzőművészek Szabadszervezete. - In: MN, okt. 19. p. 5. A Honvédelmi Minisztérium előtt felállítandó szobrok tervei


72. A Tervező Intézetek kiállítása. - In: MN, nov. 4. p. 4. A Fővárosi Képtárban rendezett kiállításról


73. Három festőművésznő kiállítása: Székelyné Krasznár Aranka és Szilvássyné Simon Margit: Gráber Margit [Fényes Adolf Terem, nov. 26 - dec. 11.] kiállítása. - In: MN, nov. 30. p. 7.


74. Két képzőművészeti pályázat. - In: ÉÉ, 4. sz. p. 48-50, 59.: ill. A MÉMOSZ Székház előadótermének falfestmény pályázatáról és a Honvédelmi Minisztérium előtt felállítandó szobor-tervekről


75. Mágori Varga Béla [festőművész] és Németh Kálmán [szobrászművész] kiállítása. - In: MN, dec. 15. p. 5. A Magyar Képzőművészek Szabadszervezetében rendezett tárlatról1950


76. A Szépművészeti Múzeum újabb kiállítása. - In: MN, jan. 18. p. 5. Az egyiptomi gyűjteményről és a modern képtárról


77. Barna Miklós [festő- és grafikusművész] gyűjteményes kiállítása. - In: MN, jan. 22. p. 6. A Nemzeti Szalonban rendezett tárlatról


78. Szurikov-kiállítás. - In: MN, jan. 29. p. 6. Surikov, Vasilij Ivanovič reprodukciós kiállítása a Fővárosi Népművelési Osztály kiállító helyiségében


79. A Paál László Társaság jubileumi kiállítása. - In: SzM, 1/2. sz. p. 71. A kiállítás helyszíne a Magyar Képzőművészetek Szabadszervezete


80. Petri Lajos szobrászművész, Dely-B. Rózsi és Szuly Angéla festőművész kiállítása. - In: SzM, 1/2. sz. p. 72. A kiállítás helyszíne a Magyar Képzőművészetek Szabadszervezete


81. Szovjet grafika: kiállítás a Nemzeti Szalonban. - In: MN, márc. 4. p. 5.


82. Kislexikon: – –: P. M. Tretjakov. - In: SzM, 3/4. sz. p. 143. Tretâkov, Pavel Mihajlovič orosz műgyűjtőről


83. A szolnoki művésztelep kiállítása. - In: MN, ápr. 2. p. 7. Fényes Adolf Terem, április 2-26.


84. A csehszlovák képzőművészet 50 éve. - In: MN, máj. 6. p. 5. A Nemzeti Szalonban rendezett kiállításról


85. Munkácsy Mihály, 1844-1900. - In: MN, máj. 7. p. 7. Megemlékezés az 50 éve elhunyt festőművészről


86. Munkácsy Mihály, 1844-1900. - In: Világosság, máj. 10. p. [2.] Megemlékezés az 50 éve elhunyt festőművészről, V. L. aláírással


87. Edvi Illés Aladár gyűjteményes kiállítása. - In: MN, máj. 20. p. 5. A festőművész 80. születésnapja alkalmából, a Fényes Adolf Teremben, máj. 21 - jún. 15. között rendezett kiállításról


88. Csók István jubileumi kiállítása. - In: MN, máj. 21. p. 7. A festőművész 85. Születésnapjára, a Szépművészeti Múzeumban, máj. 21 - jún. 18. között rendezett kiállításról


89. "Nemzeti galéria" születik a Fővárosi Képtárban: harminc termet betöltő kiállítás mutatja be a magyar képzőművészet fejlődését. - In: MN, máj. 23. p. 5.


90. Csók István gyűjteményes kiállítása. - In: Világosság, jún. 1. p. [2.] A festőművész 85. születésnapjára a Szépművészeti Múzeumban, máj. 21 - jún. 18. között rendezett kiállításról, (v-s) aláírással


91. Ifjúsági képző- és iparművészeti kiállítás. - In: MN, jún. 16. p. 5. Nemzeti Szalon, V. L. aláírással


92. Ifjúsági képző- és iparművészeti kiállítás. - In: SzM, 5/7. sz. p. 211-213. Nemzeti Szalon, V. L. aláírással


93. Rembrandt és kortársai: kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. - In: MN, júl. 19. p. 5. Júl. 17-től


94. Lázár Béla. - In: SzM, 5/7. sz. p. 268. A 81 éves korában elhunyt művészeti íróról


95. Két Munkácsy-tanulmány. 1., A Munkácsy-kérdés. 2., A Munkácsy-iskola. - In: SzM, 5/7. sz. p. 174-187.: ill. Munkácsy Mihály festőművész


96. Előzetes beszámoló az I. Magyar Képzőművészeti kiállításról. - In: MN, aug. 19. p. 5. A Művészeti Szövetségek Házában megrendezendő kiállításról


97. Az Első Magyar Képzőművészeti kiállítás. - In: MN, aug. 22. p. 5., aug. 23. p. 5., aug. 24. p. 4., aug. 26. p. 5., aug. 27. p. 7., szept. 3. p. 6-7., szept. 9. p. 5., szept. 10. p. 7. A kiállítás helyszíne a Művészeti Szövetségek Háza. - A cím váltakozva Első ill. I.


98. Magyar grafika: a Fővárosi Képtár kiállítása. - In: MN, okt. 6. p. 5.


99. Hozzászólás Rabinovszky Máriusz kritikájához. - In: SzM, 10. sz. p. 392-395.: ill. Szabad Művészet 5/7. számában Haladó hagyományok a magyar festészetben c. íráshoz


100. "Művészetünk haladó hagyományai és az I. magyar képzőművészeti kiállítás". - In: SzM, 11. sz. p. 459-460. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Művészettörténeti Szakosztálya keretében tartott előadáson felszólalt – – is


101. Bihari Sándor [festőművész] emlékkiállítása. - In: MN, dec. 5. p. 6. Fényes Adolf Terem, nov. 23 - dec. 17.


102. Rembrandt és kortársai. - In: Világosság, dec. 11. p. 6. A Szépművészeti Múzeum (július) grafikai kiállítása. - V. L. aláírással


103. A Román Népköztársaság művészeti kiállítása. - In: MN, dec. 17. p. 7. Szépművészeti Múzeum


104. Ilja Jefimovics Rjepin: 1844-1930. - In: MN, dec. 28. p. 7. Megemlékezés a festőművész halálának 20. évfordulóján


105. Gyárfás Jenő [festőművész] emlékkiállítása. - In: MN, dec. 30. p. 6. Fényes Adolf Terem, dec. 21-1951. jan. 15.1951


106. Képzőművészeti kiállítás Keszthelyen. - In: MN, jan. 21. p. 7. A Szépművészeti Múzeum és a Fővárosi Képtár anyagából, (vl) aláírással


107. A béke és a szabadság gyermekrajzai. - In: MN, jan. 28. p. 7. Az Országos Béketanács által rendezett kiállításról


108. Szovjet múzeumok szervezete és profilozása. - In: MúzH, 2. sz. p. 1-7.


109. A "szovjet restaurátortudomány" kiállítás tanulságai. - In: SzM, 2. sz. p. 79-80. A Magyar Szovjet Társaság és a Képzőművészeti Főiskola által rendezett kiállításról


110. Berény Róbert [festőművész]. - In: SzM, 4. sz. p. 151-153.: ill. A "Majális 1950-ben" c. művéről


111. Egry József [festőművész]: 1883-1951. - In: SzM, 7. sz. p. 294-297.: ill. Nekrológ


112. Jegyzetek a szovjet múzeumokról. - In: SzM, 7. sz. p. 325-329.


113. Egry József [festőművész]. - In: SzM, 8. sz. p. 394-398.


114. A "magyar katona a szabadságért": képzőművészeti kiállítás a Fővárosi Képtárban. - In: SzN, szept. 30. p. 9., okt. 4. p. 6. szept. 29 - okt. 30.


115. A földalatti gyorsvasút állomásának freskótervei. - In: SzM, 10. sz. p. 449-456.: ill.


116. A MÉMOSZ Székház dísztermének új panneaui. - In: SzM, 11. sz. p. 493-497.: ill.


117. Wilhelm Leibl [festőművész]: 1844-1900. - In: SzM, 12. sz. p. 554-560.: ill.1952


118. Adalékok Munkácsy stílusának alakulásához. - In: A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség évkönyve. - 1951. - Bp.: Művelt Nép. - p. 80-89. Munkácsy Mihály festőművész


119. Lyka Károly: Magyar művészélet Münchenben. - Bp.: Művelt Nép, 1951. - [86 p., 16 t.]

Ism.: – –. - In: Műv. tört. ért., p. 144-146.


120. Mednyánszky László [festőművész]: 1852-1919. - In: SzN, ápr. 23. p. 6.


121. "Magyar-Szovjet Barátság": MSZT pályázati kiállítás. - In: SzN, máj. 28. p. 6.


122. Munkácsy Mihály [festőművész]. - In: SzN, júl. 13. p. 6.


123. Mihaj Munkači: 1844-1900. - In: Osvegomitelen bûletin, broj 26. p. 25-27.: ill. Munkácsy Mihály festőművész


124. Hatvan éve közgyűjtemény a Tretjakov Galéria. - In: SzM, 9. sz. p. 424-427.: ill.


125. Mihaly Munkacsy: 1844-1900. - In: La Hongrie, septembre, p. 4-5.: ill. Munkácsy Mihály festőművész


126. Gondolatok Zichy Mihályról [festő- és grafikusművész]. - In: SzM, 11. sz. p. 538-543.: ill. Hozzászólás: BERKOVITS Ilona: Megjegyzések – – Zichy-cikkéhez (SzM, 1953. 2. sz. p. 76-78.: ill.)


127. Szentendrei festők kiállítása. - In: SzM, 11. sz. p. 557-559. Szentendre, Ferenczy Károly Múzeum, a kiállítás 1952. okt. 5-én nyílt meg. - V. L. aláírással1953


128. A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség 1951, 1952. évi évkönyve. - Bp. Művelt Nép, 1952. - 212 p.; Bp. Művelt Nép, 1953. - 244 p.

Ism.: – –. - In: Műv. tört. ért., 1/2. sz. p. 228-229.


129. Goya grafikái. - In: SzM, 3. sz. p. 97-102.: ill. Goya, Francisco grafikus- és festőművész


130. Nagy kor, nagy művészete. - In: Csillag, 4. sz. p. 540-546. A szovjet képzőművészetről


131. Berény Róbert [festőművész]. - In: SzM, 5. sz. p. 227-228.: ill.


132. Daumier-kiállítás. - In: Csillag, 6. sz. p. 919-920. Daumier, Honoré kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, április hónapban1954


133. A Tépéscsinálók. - In: Művészettörténeti tanulmányok: a Magyar Művészettörténeti Munkaközösség évkönyve. - 1953. - Bp.: Képzőműv. Alap. - p. 291-309.: ill. Munkácsy Mihály festőművész


134. Réti István "Agitátor" című képéről. - In: SzM, 5. sz. p. 220-226.: ill.


135. Szőnyi István [festőművész]. - In: Műv. tört. ért., 2. sz. p. 232-246.: ill.1955


136. Munkácsy és Repin. - In: SzM, 1. sz. p. 14-21.: ill. Munkácsy Mihály és Repin, Ilâ Efimovič művészetének kapcsolatáról


137. A portrévitához. - In: Fotó, 2. sz. p. 3-4. A szerző nevének feltüntetése nélkül


138. Tíz év kiállításai. - In: Műv. tört. ért., 1. sz. p. 78-84.: ill.


139. Kádár György új történelmi festménye. - In: SzM, 6/7. sz. p. 252-256.: ill. Klement Gottwald című olajfestményről


140. Székely Bertalan [festőművész]. - In: TT, 8. sz. p. 489-492.: ill.


141. Munkácsys Gemälde "Die Scharpiezupferinnen". - In: AHA, 3/4. fasc. p. 271-298.: ill. Munkácsy Mihály Tépéscsinálók c. festményéről

Ua.: Klny. Bp.: Akad. K., 1955.


142. Az orosz realizmus nagy festője: I. J. Repin halálának 25. évfordulójára. - In: SzN, szept. 29. p. 4.1956


143. Szőnyi István [festőművész]: etchings-eauxafortes / [intr. – –]. - Bp.: Artex. - 33 p. + mell. - (A master of Hungarian graphic art sorozat 1. kötetének prospektusa)


144. Monumentális festészetünk problémáiról. - In: SzM, 1/2. sz. p. 7-16.: ill.


145. Rembrandt művei Magyarországon. - In: Népszava, júl. 14. p. 1. Rembrandt, Harmensz van Rijn művei a Szépművészeti Múzeumban. - Aláírás nélkül


146. Megjegyzések Fülep Lajos nyilatkozatához. - In: Csillag, 7. sz. p. 176-180. Hozzászólás a Csillag 6. számában megjelent "A mai magyar művészetről" című íráshoz


147. Jelkép és valóság. - In: SzM, 8. sz. p. 359-364.: ill. A festészeti szimbólumokról


148. Németh Lajos: Hollósy Simon és kora. - Bp.: Képzőműv. Alap, 1956. - 161 p., 37 t.

Ism.: – –: Hollósy Simon kora és művészete. - In: SzN, aug. 9. p. 4.


149. Pátzay Pál [szobrászművész] hatvan éves. - In: SzM, 9. sz. p. 399-404.: ill.


150. Szőnyi István [festőművész]. - In: Csillag, 9. sz. p. 571-579.1958


151. Kartina Munkacsi [!] Dom szkorbi. - In: Iskusstvo, p. 262-264. Munkácsy Mihály: Siralomház c. művéről


152. A Transsilvania emlékkönyvébe / lejegyezte BARABÁS Tibor. - In: Népszabadság, aug. 23. p. 4. – – úti élményei alapján a római Capitoliumról és a Piazza del Campidoglioról1960


153. Képzőművészet. - In: Korunk, 3. sz. p. 349-350. A mai magyar képzőművészetről


154. Emlékezés Szőnyi Istvánra [festőművész]. - In: ÉS, szept. 23. p. 4.: ill.1961


155. A fotóművészetről. - In: Fotó, 1. sz. p. 3-6. A Fotóművészek Szövetsége által rendezett ankéton elhangzott előadás az Ernst Múzeum fényképművészeti tárlata kapcsán


156. A giccsről. - In: MI, febr. 4. p. 4.


157. A fénykép esztétikája. - In: Fotó 1., A fotografálás helye a művészetek között. 3. sz. p. 98-[104]. 2., A fotó lehetőségei és határai. 4. sz. p. 154-[156]. 3., A fotónaturalizmus és a művészi fotó. 5. sz. p. 207-209. 4., A típus és a karakterisztikus szerepe a fotográfiában. 6. sz. p. 243-245. 5., A fotografikus kompozíció. 7. sz. p. 291-295. 6., Stílus és modor. 8. sz. p. 339-342. 7., A stílusok alakulása és változása. 9. sz. p. 387-390. 8., Az impresszionizmus és a fotográfia kölcsönhatása. 10. sz. p. 436-439. 11. [!9.], Absztrakció, szimbólum, allegória. 11. sz. p. 486-489. 10., A huszadik század törekvései. 12. sz. p. 538-541. 11., Giccs, diletantizmus, naturalizmus. 1962. 1. sz. p. 9-12. 12., A fotografikus műfajokról. 1962. 2. sz. p. 60-63.1962


158. Gink Károly [fotó]művész arcképe. - In: Fotó, 4. sz. p. 150-155.: ill.


159. Szín és fény-árnyék. - In: Fotó, 5. sz. p. 205-207. A színes fényképezésről


160. A jó színes fénykép. - In: Fotó, 7. sz. p. 297-[299.]


161. Egy figyelő szempár. - In: Fotó, 8. sz. p. 351-353.: ill. Vadas Ernő fotóművészről


162. Művészettörténész szemével a magyar tájfotografálásról. - In: FT, 3. sz. p. 18-33.1963


163. A színes fotókompozíció. - In: Fotó 1., Az emulzió színvisszaadó képessége és az esztétikai igény. 4. sz. p. 147-150. 2., A színek rendszere. 5. sz. p. 205-208. 3., A színhelyesség. 6. sz. p. 244-246.


164. Képzőművészet és fotográfia. - In: Művészet, 8. sz. p. 18-20.1964


165. A képzőművészeti típus és annak válsága a XX. század művészetében. - In: Műv. tört. ért., 2. sz. p. 94-109.: ill.


166. Az impresszionizmus koráról. - In: Rajztanítás, 5. sz. p. 21-27.1965


167. Motívum és absztrahálás. - In: Rajztanítás, 2. sz. p. 18-23.: ill. A műalkotás létrejöttének folyamatáról


168. Az Ezüst Gerely fotópályázatról. - In: Fotó, 4. sz. p. 172-[177]: ill. Vadas Péter, Petrovics László, Komlós Tibor, Kovács Gyula, Hemző Károly díjazott művészek munkáinak értékelése


169. Szimbólum és allegória. - In: Rajztanítás, 3. sz. p. 15-19.: ill. A képzőművészeti kifejező eszközökről


170. A típus. - In: Rajztanítás, 4. sz. p. 18-22.: ill. A típus szerepe a műalkotásban


171. Arcképvázlat Pátzay Pálról [szobrászművész]. - In: Művészet, 6. sz. p. 9-12.: ill.


172. A színes fotográfia védelmében. - In: Fotó, 6. sz. p. 243-244. Hozzászólás HEVESY Iván a Magyar Nemzet 1965. ápr. 11-i számában megjelent írásához Sziklai Dezső fotóinak kiállítása kapcsán


173. Divat és korszerűség. - In: Fotó, 7. sz. p. 289-[291]. A korszerűség fogalma a fotózásban


174. Országos Fotóművészeti Kiállítás, 1965. - In: Fotó, 8. sz. p. 337-[373.]: ill.


175. Színösztön és színelmélet. - In: Művészet, 9. sz. p. 4-[8.]: ill. A szín szerepe a képzőművészeti alkotásokban

Ua.: Száz éves a Képzőművészeti Főiskola: 1871-1971. - Bp.: Képzőműv. Főisk., 1972. - p. 233-241.


176. Korszerűtlen-e a tartalom? - In: Fotó, 10. sz. p. 433-[435.] A forma és a tartalom egysége a fotókon


177. Stílus és forma. - In: Fotó, 11. sz. p. 481-483. A fényképészeti stílus és forma kapcsolatáról


178. Világkép és korszerűség. - In: Fotó, 12. sz. p. 529-532. A fotók tartalmáról1966


179. Generációk nevelője. - In: Fotóművészet, 1/2. sz. p. 7-12. Hevesy Iván fotóművészről


180. Emberöltő: Zinner Erzsébet [fotóművész] kiállítása. - In: Fotó, 4. sz. p. 145-160.: ill. Győr


181. A fotográfus morálja. - In: Fotó, 5. sz. p. [193.]


182. A fotó - a film - a filmrendező. - In: Fotó, 6. sz. p. [254]-256.: ill. Ventilla István filmrendező kisfilmjeiről


183. A kiállítási képek mérete. - In: Fotó, 11. sz. p. [481.] A fényképek méretéről


184. Csepp a tengerből. - In: Fotó, 12. sz. p. 542-[543.] Gondolatok a győri országos fotókiállításról


185. Mizser Pál [festőművész] és Berecz Ferenc [szobrászművész] kiállítása Szentendrén. - In: Művészet, 12. sz. p. [13.] A Művelődési Házban rendezett kiállításról


186. Picasso Les démoiselles d'Avignon festményéről: ikonográfiai és kritikai tanulmány. - In: Műv. tört. ért., 3/4. sz. p. 194-212. Picasso, Pablo: Az Avignoni kisasszonyok1967


187. Pátzay Pál: Alkotás és szemlélet / [utószó – –]. - [Bp.]: Magvető. - 262 p., 2 t.


188. Színes diavetítés. - In: Fotó, 3. sz. p. 123-124.


189. Mostohatestvérünk a fotó. - In: Művészet, 4. sz. p. [23]-24.: ill. A képzőművészet és a fotóművészet kapcsolata


190. Studio Nadar. - In: Fotóművészet, 2. sz. p. 29-38. A fotóművész-csoport tevékenységéről


191. Az Átlós utcai képíró. - In: Művészet, 5. sz. p. [22]-24.: ill. Rátkay Endre festőművészről


192. Bakalár József [festőművész] kiállítása. - In: Művészet, 5. sz. p. [41]-42.: ill.


193. Pest megyei képzőművészek. - In: Művészet, 7. sz. p. 44-[45.] A váci képzőművész csoportról


194. Mizser Pál [festő- és grafikusművész] újabb képei Vácott. - In: Művészet, 11. sz. p. 45-[46.]1968


195. Fétis vagy géniusz? 1-2. r. - In: Fotóművészet, 1. sz. p. 5-11., 4 t.; 2. sz. p. 3-12., 2 t.; 3. sz. p. 11-20., 1 t.; 4. sz. p. 6-19. A fotóművészetről


196. A márciusi [fotó]kiállítások krónikája. - In: Fotóművészet, 1. sz. p. 41-47., 2 t. Műcsarnok: P. F. Angelo; Miskolc: Ibos Iván; Magyar Nemzeti Galéria: Sándor Zsuzsa Ld. még: 466. tétel


197. Mladonyiczky Béla [szobrászművész]. - In: Művészet, 1. sz. p. 41. A Képcsarnok Vállalat békéscsabai kiállítótermében rendezett tárlatról


198. A művész szabadsága. - In: Művészet, 4. sz. p. [3-4.]: ill.


199. Botta Ferenc [fotóművész] emlékkiállítása: MTI, Vadas Ernő Terem: 1968. május-június. - In: Fotóművészet, 3. sz. p. 43-44.


200. "Az ember": nemzetközi fotókiállítás: Műcsarnok: 1968 augusztus-szeptember. - In: Fotóművészet, 4. sz. p. 48-52., 7 t.1969


201. Jel és jelentés. - In: Fotóművészet, 1. sz. p. 3-16., 22 t. A fénykép, mint információ


202. Nem megy simán e honban. - In: Műgyűjtő, 1. sz. p. 33.: ill. Gyémánt László festészetéről


203. Miért szép? : Zebegényi temetés. - In: HBMN, márc. 30. p. 9. Szőnyi István festményéről


204. Az öntevékeny képzőművészeti mozgalom és a zebegényi szabadiskola. - In: Művészet, 6. sz. p. [35.]


205. A típus felismerése a fotográfiában. - In: Fotóművészet, 2. sz. p. 8-20.


206. Vydareny Iván [fotóművész]. - In: Fotóművészet, 3. sz. p. 38-45., 2 t. Interjú a művésszel Hozzászólás: IBOS Iván: Törlesztés tanulságokkal. - In: Fotóművészet, 4. sz. p. 16-19.


207. Képzőművészeti kisfilmek Szolnokon. - In: Szom, 7. sz. p. 5.


208. Vajda Ernő dicsérete. - In: Fotóművészet, 4. sz. p. 20-21. A fotóművészről, születésének 80. évfordulóján1970


209. A magyar művészet a XIX. század második felében. - In: A magyarországi művészet története / főszerk. FÜLEP Lajos. [1.], Szövegkötet. - 4. átd. kiad. - Bp.: Corvina. - p. [383-442.]


210. Erzsébet Zinner [fotóművész]. - In: Fotografie, Hft. 1. p. 16-19.: ill.


211. Gondolatok a debreceni Országos Fotókiállítás kapcsán. - In: Alföld, 3. sz. p. 100-101.


212. Czene Béla [festőművész]. - In: Műgyűjtő, 2. sz. p. 31.: ill. V. L. aláírással


213. Kovács Margit [keramikusművész]. - In: Műgyűjtő, 2. sz. p. 29-30.: ill.


214. Lépték, szintek, dimenziók. - In: Fotóművészet, 2. sz. p. 10-20., 2 t. A fotográfiáról


215. A dada-tárgy és a fotográfia. - In: Fotóművészet, 3. sz. p. 15-21., 1 t.


216. A kép, mint rébusz. - In: Fotóművészet, 4. sz. p. 6-13., 1 t.1971


217. A modell. - In: Műgyűjtő, 1. sz. p. 43-46.: ill. A modell szerepéről


218. Egy Varsóban élő magyar festőművész. - In: Forrás, 4. sz. p. 68. Csorba Tibor


219. KRÚDY Gyula: Pesten lakott egy fuvolás / [ill. CSAVLEK András]. - Bp.: Zeneműk., 1971. - 229 p.

Ism.: – –: Pesten lakott egy fuvolás: illusztrált kötet Krúdy Gyula zenei vonatkozású írásaiból. - In: MN, máj. 30. p. 13.


220. Németh József [fotóművész] - Balázs Béla-díj, 1971. - In: Fotóművészet, 2. sz. p. 41-42.


221. Lenkey Zoltánról [grafikusművész], kiállítása ürügyén. - In: Napjaink, 10. sz. p. 6. Miskolci Galéria, szeptember


222. Katowicei festők Miskolcon. - In: Napjaink, 10. sz. p. [12.] A Miskolci Galériában rendezett tárlatról


223. A könyvbe zárt művész: Reich Károly [grafikusművész] kiállítása. - In: Napjaink, 12. sz. p. 4.: ill. Miskolc, József Attila Könyvtár, a kiállítás 1971. nov. 5-én nyílt meg1972


224. Egy kép, több kép. - In: Fotóművészet, 1. sz. p. 3-7.: ill. A fotósorozatokról


225. A képzőművészet helyzete Borsodban. - In: BSZ, 1. sz. p. 57-61. Történeti áttekintés a XX. századról


226. Würtz Ádám [grafikusművész] mesélő képei. - In: Napjaink, 4. sz. p. 4. A miskolci József Attila Könyvtárban (febr. 18 - márc. 24.) rendezett kiállításról


227. Zsignár István [festőművész] képei. - In: Rajztanítás, 2/3. sz. p. 64-[65.] Miskolc, Szőnyi István Terem


228. Bemutatjuk Szalay Lajost [festő- és grafikusművész]. - In: ÉS, júl. 22. p. 2.: ill. yl aláírással


229. Kass János [grafikusművész] új utakat keres. - In: Napjaink, 6. sz. p. 8. A miskolci József Attila Könyvtár tárlatáról


230. Károlyi Ernő [festőművész] képei a Mednyánszky Teremben. - In: Művészet, 8. sz. p. 33-34.: ill. Budapest1973


231. A képzőművészeti élet 1972-ben. - In: BSZ, 1. sz. p. 54-58. Miskolc képzőművészetéről


232. Katowicei kisplasztika: kiállítás a Miskolci Galériában. - In: Napjaink, 11. sz. p. 4.


233. Bemutatjuk Szemethy Imrét [grafikusművész]. - In: ÉS, dec. 1. p. 1-2.


234. Eredmények és tervek Miskolcon. - In: Művészet, 12. sz. p. 5-6. A művészeti életről. - V. L. aláírással


235. A Miskolci Képtár. - In: Művészet, 12. sz. p. 28., 1 t. A Képtár megalakulásáról, gyűjteményéről


236. Novemberi kiállítások: Mazsaroff Miklós, Vati József [festőművészek]. - In: Napjaink, 12. sz. p. 6. A Miskolci Galériában és a Szőnyi István Teremben rendezett kiállításokról1974


237. Deák-Ébner Lajos ismeretlen párizsi festménye. - In: A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei, 13. p. 73-77.: ill. Az Úton c. festményről


238. A VII. Miskolci Grafikai Biennále. - In: BSZ, 1. sz. p. 60-64.


239. Pawek, Karl: A fényképezés - kereszttűzben / ford. SOLTÉSZ Gáspár. - In: Fotóművészet, 1. sz. p. 3. Az eredetileg 1965-ben megjelent kötethez – – írt bevezető sorokat


240. Urbanizáció, művészet, lehetőségek. - In: Palócföld, 1. sz. p. 26-27. Salgótarján városképéről és a képzőművészeti kiállítási lehetőségekről


241. Szalay Lajosról [festő- és grafikusművész]. - In: Életünk, 3. sz. p. 267-269.: ill.


242. Kiállítás a Miskolci Galériában: Mai román festészet; Kernstok Károly [festőművész]. - In: Napjaink, 5. sz. p. 11.


243. Rajzok: kiállítás a Miskolci Galériában. - In: Napjaink, 6. sz. p. 7. 1974. április 26 - május 19.


244. Kiállítási naptár. – –: Miskolc. - In: Művészet, 8. sz. p. 49. Rövid híradás - a Szőnyi 50 rézkarca, a Régi magyar arcképek, a Díszlettervek, Lenkey Zoltán, Feledy Gyula, Máger Ágnes festőművészek - kiállításokról Ld. még 490. tétel


245. A Miskolci Képtár. - In: Napjaink, 8. sz. p. 12.: ill. A Képtár anyagának bemutatása


246. Van-e lobogónk - In: Művészet, 8. sz. p. 2-3. Hozzászólás: RÓZSA Gyula: "Lobogónk-e Derkovits". - In: Népszabadság 1974. jan. 20. mell. p. 5. megjelent írásához Derkovits Gyula festő- és grafikusművész


247. Miskolc: Miskolci Galéria. - In: Művészet, 11. sz. p. 49. Máger Ágnes festőművész és Marosits István szobrászművész kiállításáról, 1974. október 26 - november 17.1975


248. Emlékezés Munkácsy Mihályra. - In: A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei, 14. p. 58-61. A festőművész halálának 75. évfordulójára


249. Magángyűjtemények - közszemlén: a Petró-gyűjtemény katalogizálása közben. - In: Művészet, 2. sz. p. 9-12.: ill. Dr. Petró Sándor orvos


250. Munkácsy, mai szemmel. - In: HSZ, 3. sz. p. 10-12. Munkácsy Mihály festőművészről, a Hatvanban tartott emlékülésen elhangzott – – előadása is


251. Seres Jánosról [festőművész]. - In: Napjaink, 11. sz. p. 11. A Miskolci Galériában rendezett kiállításról1976


252. A modern művészet néhány múzeológiai problémája. - In: A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei, 15. p. 63-68.


253. A múzeumi műtárgyak fényképezése - a művészettörténész szemével. - In: Tájékoztató, 3. p. 124-125.

Ua.: Informations, 3, p. 186-187. (angol és német nyelven)


254. Érték, fejlődés, fotográfia. - In: Fotóművészet, 1. sz. p. 20-23., 2 t.


255. Két biennále között. - In: BSZ, 1. sz. p. 82-86. A Miskolci Képtár fejlődéséről, Miskolc művészeti életéről


256. Szőllősy Kálmán. - In: Fotóművészet, 4. sz. p. 50-51. A 89 éves korában elhunyt fotóművészről


257. A Gresham-csoport. - In: Művészet, 12. sz. p. 3-5.: ill. Az 1920-as évek közepén létrejött képzőművészeti csoportról1977


258. Kép és fénykép: a képlátás átalakulása a XX. század művészetében. - In: Fotóművészet. - Bp.: IPV. - p. 22-84.: ill.

Ua.: Fétis vagy géniusz. - In: Fotografozásról / szerk. ... BÁN András. - Bp.: Múzsák, 1982. - p. 295-300. - A Kép és fénykép c. tanulmány részlete


259. A perspektivikus képlátás ellentmondásai és a kettős kép. - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 16. p. [191]-218.


260. A képzőművészeti képsor. - In: Fotóművészet, 1. sz. p. 3-7.


261. A második országos tájfestészeti biennálé. - In: HSZ, 1. sz. p. 14-15. Hatvan, Hatvani Galéria


262. Művészetek, ismertetésük és a feltételek: hozzászólásként BARTA Péter vitaindító írásához. - In: Napjaink, 3. sz. p. 12. A "Közművelődés, zenei ismeretterjesztés" c. írás a Napjaink 1976. 12. számában jelent meg


263. A művészi versengés és az esztétikai autonómia. - In: Fotóművészet, 2. sz. p. 35-37. A fotográfiáról


264. Zebegény krónikája: 1967-1977. - In: Művészet, 7. sz. p. 10-12.: ill. A zebegényi szabadiskoláról


265. Észak-magyarországi Területi Szervezet. - In: Képzőművészeti világhét Magyarországon: 1977. IX. 17-25. / [szerk.] ABA-NOVÁK Judit. - Bp.: M. Képző- és Iparműv. Szöv. - p. 16-17.: ill.1978


266. Jegyzetek Miskolc művészeti életéről: borsodi műkincsek Budapesten. - In: Népszava, máj. 27. p. 5. A Képzőművészeti Főiskolán rendezett kiállításról


267. Milyen szép az ember: Lussa Vince [fotóművész] kiállításáról. - In: Fotóművészet, 3. sz. p. 28-30., 2 t. A Fényes Adolf Teremben (ápr. 13 - máj. 7.) rendezett kiállításról1979


268. Kondor Béla [festő- és grafikusművész] Dózsa-sorozatának keletkezése. - In: A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei, 17. p. 5-11.


269. A fotográfiai valóságképe és manipulálhatósága. - In: Fotóművészet, 1. sz. p. 24-28.


270. A jövő nemzedékéért. - In: Művészet, 3. sz. p. 28-29. Hincz Gyula festőművész művésznevelő tevékenységéről


271. Bernáth Aurél [festőművész] a Miskolci Galériában. - In: ÉM, márc. 17. p. 4.


272. Miskolci Képtár új kiállításai. - In: Népszava, ápr. 6., p. 6. Herman Ottó Múzeum: Borsos Miklós érmei, az újjárendezett Kondor Béla emlékszoba, a Képtár új értékei Ld. még 526, 531. tétel


273. Lengyel Lajos [tipográfus, fotográfus] emlékkiállítása. - In: Fotó, 9. sz. p. 402-409.: ill. Miskolc, József Attila Könyvtár


274. Érték és fejlődés. - In: Művészet, 11. sz. p. 43. A művészeti érték szerepe a XX. században1980


275. Bernáth Aurél [festőművész]. - In: Harmincöt év, harmincöt művész / [a kötetet szerk. és bev. ARADI Nóra]. - Bp.: Corvina. - p. [56]-58.


276. Jegyzetek a miskolci grafikai biennáléról. - In: Népszava, jan. 25. p. 6.: ill. X. Országos Grafikai Biennálé, 1979. dec. 2-dec. 30, Miskolc, Miskolci Galéria, HOM, Kossuth Művelődési Ház


277. Horling Róbert kiállítása. - In: PR, 1. sz. p. 39. A fotóművész Műcsarnokban (1979. szept. 28-tól) rendezett kiállításáról


278. Nemzetközi Diaporáma Fesztivál Pécsett. - In: Fotó, 3. sz. p. 104-105.


279. KORNISS Péter: Múlt idő. - Bp.: Corvina, 1972. - [62] lev.

Ism.: – –. - In: Fotóművészet, 2. sz. p. 47-48.: ill.


280. Diaporáma a színházban. - In: Fotó, 6. sz. p. [263.]


281. T. Szerkesztőség. - In: Fotóművészet, 4. sz. p. 46-47. Hozzászólás TAGAI Imre: A fotóművészet a lukácsi esztétika tükrében c. tanulmányához, mely a Fotóművészet 1980. 4. sz. p. 41-46. jelent meg


282. BEKE László: Moholy-Nagy László. - Bp.: Corvina. - 16, 64 p.

Ism.: – –: Moholy-Nagy László fotóművészete. - In: Fotó, 10. sz. p. 466-467.: ill.


283. Frank Roussel [fotóművész] kiállítása Vácott. - In: Fotó, 11. sz. p. 490-[493.]: ill. V. L. aláírással


284. A váci nemzetközi diaporáma biennálé. - In: Fotó, 11. sz. p. [493]-494.


285. Bernáth Aurél [festőművész] művészete. - In: Somogy, 4. sz. p. 71-76.: ill. Életéről, munkásságáról a közelgő 85. születésnap kapcsán1981


286. Choma József festészete. - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 20. p. [159]-169.


287. Nagyidai Neischel Lajos festőművészről. - In: Szolnok megyei múzeumok évkönyve, p. 217-220.: ill.


288. A harmadik magyar diaporáma fesztiválról. - In: Fotó, 1. sz. p. [21.] A diósgyőri Vasas Művelődési Házban rendezett fesztiválról


289. Hávorné Takách Ágnes [fotóművész] színes fényképei. - In: Fotó, 3. sz. p. [127.] Budapesten a Kapás utcai Galériában rendezett kiállításról


290. A VII. Hamburgi Diaporáma Fesztivál. - In: Fotó, 8. sz. p. 358-[359.]


291. Az önarckép. - In: Fotóművészet, 3. sz. p. 3-4, 44-45.: ill. A képzőművészeti önarckép-ábrázolás történetéről


292. Tény-kép: a magyar fotográfia története, 1840-1981. - In: Fotó, 12. sz. p. [530]-561. A budapesti Műcsarnokban rendezett fotótörténeti kiállításról1982


293. Rembrandt önarcképei. - In: HSZ, 1. sz. p. 10-11.: ill. Rembrandt, Harmensz van Rijn festőművész


294. Két fotótörténeti kiállítás. - In: Fotóművészet, 1. sz. p. 41-42. Budapest, Műcsarnok "Tény-kép" és a Nemzeti Galéria kiállításáról


295. Fotógaléria Miskolcon. - In: Fotó, 4. sz. p. [163.]: ill. A városi Művelődési Központban létrehozott Fotógalériáról


296. Merre tart a diaporáma? - In: Fotó, 7. sz. p. [298-299.] A pécsi és a diósgyőri kiállítás kapcsán a diaporáma irányzatokról és technikákról


297. Sajnovits Sándor [fotó- és grafikusművész] a miskolci Fotógalériában. - In: Fotó, 7. sz. p. [299.]


298. Magyar művészet, 1890-1919. - Bp.: Akad. K., 1981. - 2 db Ism: – –. - In: Fotóművészet, 3. sz. p. 46-47.


299. Lenkey Zoltán [grafikusművész]. - In: Könyvtáros, 10. sz. p. 620.1983


300. Képzőművészeti gyűjtemény. - In: Új szerzemények: válogatás a miskolci Herman Ottó Múzeum gyűjteményéből / [... rend. KÁRPÁTI László]. - [Miskolc]: BMI. - p. 9.


301. A szerelem szépsége. - In: Szabadidős könyv. - Bp.: Sport. - p. 137-143.: ill.


302. A X. Váci Diaporáma Biennálé. - In: Fotó, 1. sz. p. 9.


303. Diaporáma vitafórum Pécsett. - In: Fotó, 2. sz. p. [67.] A Magyar Diaporáma és Multivíziós Egyesület és a pécsi Ifjúsági Ház Diaporáma Stúdiójának vitafórumáról


304. Gedeon Péter és Pap Zoltán [fotóművészek] kiállítása. - In: Fotó, 2. sz. p. [60-63.]: ill. Kazincbarcika, V. L. aláírással


305. Miskolci strigulák: a Don Giovanni sem kell, ha nem pesti? - In: DH, júl. 16. p. [2.] Miskolc kulturális életéről


306. Tarcai Béla [fotóművész] képei a miskolci Fotógalériában. - In: Fotó, 3. sz. p. [105-107.] V. L. aláírással


307. Amerikai fotográfusok Miskolcon. - In: Fotó, 4. sz. p. [159-161.]: ill. A miskolci Fotógalériában rendezett kiállításról


308. Gondolatok az FF alkalmából. - In: Fotóművészet, 2. sz. p. 19-22, 48.: ill. A miskolci Fotógalériában rendezett kiállításról


309. Pető Géza képei. - In: Fotó, 10. sz. p. 450-451.: ill. A miskolci fotóművész 75. Születésnapja alkalmából a miskolci Fotógalériában rendezett tárlatról1984


310. A család ábrázolása a XX. század képzőművészetében. - In: A termékenység, családtervezés, születésszabályozás jelene és jövője: tudományos kongresszus, 1982. okt. 5-6. / [szerk. KLINGER András]. - Bp.: SKV. - p. 98-99.


311. Széljegyzetek két nemzetközi diaporáma biennáléhoz. - In: Fotó, 3. sz. p. 105. A hamburgi és a pécsi rendezvényekről


312. A kamera mögött: Fejér Ernő [fotóművész]. - In: Fotó, 4. sz. p. 160-161.: ill. A miskolci kórházban rendezett kiállításról


313. Az V. Diósgyőri Diaporáma Biennálé. - In: Fotó, 7. sz. p. 295.


314. Zebegény festője: Szőnyi István. - In: Dunakanyar, 20 =1. sz. p. 42-45.: ill.


315. Iván Szilárd és Kórusz József [festőművészek] képei a zebegényi Szőnyi Múzeumban. - In: Dunakanyar, 20 =3. sz. p. 58-60.: ill.1985


316. Posztnagybánya. - In: A magyarországi művészet története / főszerk. ARADI Nóra. 7/1. köt., Magyar művészet: 1919-1945. - Bp.: Akad. K. - p. 443-471.


317. 100 éve halt meg Manet. - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 22/23. p. 189-206. Manet, Èdouard festõművész


318. Fotóbukfenc. - In: Fotóművészet, 2. sz. p. 51-52. A modern fotografikus törekvésekről


319. Gink Károlyról [fotóművész]. - In: Fotóművészet, 2. sz. p. 3-[10.]: ill. Az Óbudai Galériában rendezett tárlatról


320. Fotós önarcképek Miskolcon. - In: Fotó, 3. sz. p. 114-117.: ill. A miskolci Fotógalériában rendezett kiállításról


321. Berde Béla [fotóművész] fényképei. - In: Fotó, 7. sz. p. [298-299.]: ill. A miskolci Fotógaléria tárlatáról


322. Műhely a múzeumban. - In: Fotó, 8. sz. p. 346-347. Kováts Tibor restaurátor fotóiból rendezett kiállítást a Herman Ottó Múzeum


323. Gondolatok a szociófotóról. - In: Fotó, 9. sz. p. 402.


324. Vidéki őrjáraton: B. Szabó Edit emlékkiállítása Sátoraljaújhelyt. - In: Népszava, szept. 6. p. 6.


325. Berekméri Zoltán [fotóművész] kiállítása. - In: Fotóművészet, 4. sz. p. [156]-159.: ill. Az Ernst Múzeumban megrendezett kiállításról1986


326. Gyémánt Lászlóról [festőművész]. - In: A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei, 24. p. 175-178.


327. Tóth Sándor [szobrászművész]: 1953-1968 / [bev. – –]. - [Nyírbátor]: Báthory I. Múzeum. - 97 p.: ill. - (Báthory István Múzeum kiadványai; 26.) (Múzeumi füzetek; 25.) Ld. még 581. tétel


328. XI. Nemzetközi Diaporáma Fesztivál. - In: Fotó, 1. sz. p. 20-21.: ill. Vácott a Dunakanyar Fotóklub által megrendezett fesztiválról


329. Hincz Gyula emlékezete. - In: ÉM, febr. 1. p. 6.: ill. A festőművész munkásságáról, halála alkalmából


330. Mozgás: a miskolci Fotógaléria tárlata. - In: Fotó, 2. sz. p. 62-65.: ill.


331. Egyedül: Czeizing Lajos emlékére. - In: Fotóművészet, 1. sz. p. 45. A fotóművész munkásságáról halála alkalmából


332. Tóth Sándor: tollvonások egy szobrász portréjához. - In: PM, 1. sz. p. 117-119.


333. Valent Ede [fotóművész] kiállítása. - In: Fotó, 3. sz. p. 118-119.: ill. A miskolci Herman Ottó Múzeumban rendezett kiállításról


334. Götz János szobrai. - In: ÚT, máj. 11. p. 3-4.: ill. A Sárospataki Képtárban rendezett kiállításról


335. A Stúdió Nadar. - In: Fotó, 6. sz. p. 248-249. A fotóművészeti csoport megalakulásáról, történetéről


336. A történelmi festészet új útjai. - In: Népszava, júl. 12. p. 8.: ill. Kurucz D. István: A mohácsi csata c. táblaképéről


337. Diaporámás tavasz. - In: Fotó, 7. sz. p. 304-305. A budapesti Tavaszi Fesztivál és a diósgyőri Vasas Művelődési Központ rendezvényeiről


338. Felvégi Andrea: Láttam Riót... . - In: Fotó, 10. sz. p. 475. A Miskolci Fotógaléria kiállításáról


339. Nemes Lampérth [József festőművész] emlékezete. - In: ÉM, nov. 11. p. 6.


340. Morelli Edit tűzzománcai. - In: Népszava, nov. 28. p. 6. A Sátoraljaújhelyen rendezett kiállításról


341. Jung Zseni és Eiffert [!Eifert] János újabb fényképei. - In: Népszava, szept. 23. p. 6. Sátoraljaújhely, Városi Galéria


342. Nemes Lampérth [József festőművész] emlékezete. - In: Népszava, dec. 8. p. 6.1987


343. A tudós-művész. - In: Tisztelet a mesternek: születésnapi levelek Barcsay Jenőhöz... / szerk. BIHARI József. - Szentendre: Pest m. Múz. Ig. - p. 145-147.


344. Kassák Lajos emlékezete: a képzőművész. - In: Délsziget, 7. sz. p. 14-17.


345. Fotótörténeti kiállítások Miskolcon. - In: Fotóművészet, 1. sz. p. 22-27.: ill. A miskolci Fotógaléria kiállításairól


346. Köszöntjük a 80 éves Domján József grafikusművészt. - In: ÉM, márc. 14. p. 4.: ill.


347. A miskolci Fotógaléria 1986. évi vállalkozásai. - In: Fotó, 4. sz. p. 190-191.


348. Mányoki Ádám, a fejedelem festője: 1675-1758. - In: Dunakanyar, 23 =4. sz. p. 53-56.


349. Agárdy Gábor ikonjai között: meditáció a Hatvani Galéria kiállításán. - In: Délsziget, 9. sz. p. 61-62.


350. A Stúdió Nadar. - In: HSZ, 3. sz., p. 74-[75.] A fotóművész csoportról1988


351. Nemes Lampérth [József festőművész] emlékezete. - In: Délsziget, 10. sz. p. 44-48.: ill.


352. Nemes Lampérth József [festőművész] emlékezete: [előadások] / [bev. – –]. - In: A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei, 25. p. 1-43.


353. Nemes Lampérth [József], Szőnyi [István] és Aba Novák [Vilmos festőművészek]. - In: A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei, 25. p. 28-31.


354. A típustól a maszkig. - In: Tanulmányok Szabadfalvi József tiszteletére / szerk. DOBROSSY István, VIGA Gyula. - Miskolc: HOM. - p. 747-752.


355. Hogyan szeresselek...?: avagy Töprengés a Nemzeti Galéria újjárendezett XIX. századi kiállításához. - In: Délsziget, 11. sz. p. 79-81.


356. Feledy Gyula [festőművész] életmű-kiállítása. - In: Művészet, 9. sz. p. 28-33. A Miskolci Galériában a festő 60. születésnapja alkalmából rendezett kiállításról


357. Egy csipetnyi New York: Eifert János [fotóművész] kiállításáról. - In: Fotóművészet, 4. sz. p. 33-36. A miskolci Fotógaléria kiállításáról


358. Ferenczi és a képzőművészet. - In: BOSZ, Suppl., p. 30-31. Dr. Ferenczi Sándor1989


359. Kondor Béla: Szentek bevonulása a városba. - In: Sub Minervae nationis praesidio. - Bp.: ELTE. - p. 311-313. A Történeti Múzeum kiscelli Képtárának tulajdonában lévő falikárpitról


360. Holló Lászlóról [festőművész] jelen időben. - In: Délsziget, 13. sz. p. 59-62.


361. Miskolci fotóművészek. - In: Fotóművészet, 2. sz. p. 36-38.: ill. A miskolci Fotógaléria kiállításáról


362. Egy akol és egy pásztor? - In: MF, márc. p. 16-17. A Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége tevékenységéről, reformjáról


363. Balogh László: Die ungarischen Facetten der münchener Schule. - München, 1988.

Ism.: – –: Balogh László hézagpótló műve: Magyar művészek Münchenben. - In: Délsziget, 14. sz. p. 52-53.


364. Védjük meg a magyar művészetet! - In: Délsziget, 15. sz. p. 63-65.: ill.


365. Groteszk mesék: P. J. grafikáiról: Miskolc: József Attila Könyvtár kiállítóterme: 1989. júl. 27 - aug. 31. - In: Művészet, 11/12. sz. p. 101-102.: ill. Pető János1990


366. Zebegényi művészek. - In: Pest megye képzőművészete: művészettörténeti tanulmányok / szerk. LÓSKA Lajos. - Szentendre: Pest m. Múz. Ig. - p. 269-[281.]: ill.


367. Szalay Lajos [festő- és grafikusművész] világképe. - In: Szalay Lajos rajzai. - Bp.: Tört. Múz. - p. [4-5.]

Ua.: Holnap, 1992. 7/8. sz. p. 35-36.: ill.


368. Végletek között: emlékezés Gruber Bélára [festőművész]. - In: Délsziget, 16. sz. p. 52-54.: ill.


369. "Végtelen a tenyérben": portrévázlat Szalay Lajosról [festő- és grafikusművész]. - In: Délsziget, 18. sz. p. 49-53.: ill.1991


370. Vom Typus zur Maske. - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 28/29. p. 583-[599.]: ill.


371. Mítosz és eszmény. - In: Ann. Univ. Lit. Art. Miskolciensis, 1. p. 261-270. Az ókori görög szobrászatról


372. Nemzeti művészetünk néhány problémája. - In: Délsziget, 19. sz. p. 52-54. Az európai kultúra, a magyar és az erdélyi művészet kapcsolata1992


373. Jel, jelentés, hagyomány. - In: Kultúra és tradíció. 2., Tanulmányok Újváry Zoltán tiszteletére / szerk. VIGA Gyula. - Miskolc [!Debrecen]: KLTE. - p. 545-551.: ill.


374. A miskolci Grafikai Biennálé. - In: Fókusz, 1. sz. p. 52.: ill. A 20. Országos Grafikai Biennáléról


375. Művészet és játék. - In: Holnap, 9. sz. p. 26. Gondolatok a miskolci Missionart Galéria és az Orfeusz folyóirat kiállítása kapcsán1993


376. Két "problematikus" festmény. - In: Herman Ottó Múzeum közleményei, 28. p. 174-177. A Gulácsy Lajosnak tulajdonított Balettjelenet és Lotz Károlynak tulajdonított Léda című festményekről


377. Nagybánya. - In: Holnap, 1. sz. p. 27.: ill. A második nagybányai művész generáció kiállításáról, Miskolci Galéria


378. A természet gyermekei vagyunk. - In: GM, 1. p. [1.] A tájképfestészetről


379. A Miskolci Képtár új arca. - In: Fókusz, 3. sz. p. 19-20. Az újjárendezett gyűjteményről


380. Néhány mondat a színpadképről. - In: SzE, 4. sz. p. 20.: ill. A miskolci Nemzeti Színház Cyrano és Diótörő előadásairól


381. Kincses-jubileum. - In: ÉM, dec. 2. p. 8. Kincses Margit zongoraművészről és a miskolci hangversenyéről1994


382. Munkácsy és az európai hagyomány. - In: Munkácsy Mihály (1844-1900): nemzetközi tudományos emlékülés előadásai. - Debrecen: [Emlékbizottság]. - p. 9-16.: ill. - (A Hajdú-Bihar megyei Múzeumok közleményei; 53.)


383. Gondolkodásában magyar maradt. - In: BMH, febr. p. 26-27. Munkácsy Mihály festőművész


384. Munkácsy európai jelentősége. - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 32. p. 453-457. Munkácsy Mihály festőművész

Ua.: Hommage Munkácsy. - In: Klny. Herman Ottó Múzeum évkönyve, 32. p. 453-457.


385. Szőnyi [István festőművész] és az európai művészet. - In: ÚM, 1. sz. p. 4-8.: ill.


386. BERTÓK László Attila: A kikezdhetetlen zebegényi mester: Szőnyi-baráti szemmel. - In: ÚMo, jan. 31. p. 9. – – idézi fel a pályatárs Szőnyi István festőművész alakját, festészetét


387. Gondolatok a grafikáról. - In: Holnap, 1. = Ú.f. 5. sz. p. 28-30. A 17. Országos Grafikai Biennáléról - Miskolcon rendezték 1993. december 5- január 15. között


388. [DOBOS Klára] DK: Fél óra és százötven év: Munkácsy Mihály születésének másfél százados fordulója. - In: ÉM, febr. 5. p. 6.: ill. A cikk idézi – – megállapításait a Tájkép várrommal c. Munkácsy kép azonosításával kapcsolatban


389. Munkácsy-variációk. - In: Dimenziók, 3. sz. p. [11]-16. Tisztelgés Munkácsy Mihály festőművész születésének 150. évfordulóján


390. Szőnyi István [festőművész] művészete. - In: Távlatok, 17/18 =3/4. sz. p. 435-438.


391. Munkácsy értékelése: születésének 150. évfordulójára. - In: Távlatok, 19 =5. sz. p. [596]-601. Munkácsy Mihály festőművész


392. Kurázsi mama: látvány és kép. - In: SzE, 6. sz. p. 24. A miskolci Nemzeti Színház előadásáról1995


393. Emlékezés Darnay Kálmánra. - In: Darnay Kálmán: 1864-1945 / [szerk. ... MIKLÓSI SIKES Csaba]. - Sümeg: Sümegi Fórum Alapítvány. - p. 53-56. A muzeológus, régész halálának 50. évfordulóján


394. A paduai Santo Antonio (Szent Antal) bazilika. - In: Páduai Szent Antal emlékezete: 1195-1231: tanulmányok / [szerk. FARKAS Attila, KERNY Terézia]. - Sümeg: Sümegi Fórum Alapítvány. - p. 17-10.: ill. - (Múzeumi füzetek; 3.)


395. Arcképvázlat Baracsiné Molnár Ibolya festészetéről. - In: SzSzBSz, 2. sz. p. 263-264.: ill. p. 262. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház kiállítótermében rendezett tárlatról


396. Munkácsy és Miskolc: "Jómódjában sem feledkezett meg rokonairól". - In: MT, máj. 11. p. 30.


397. Csendéletek, tájképek, rektorok ...: nyolcvan éve született Csabai Kálmán festőművész. - In: ÉM, júl. 8. p. 6.: ill.1996


398. Szinyei Merse Pál [festőművész] és a miskolci régió. - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 33/34. p. 572-574.


399. Maulbetsch bicentenáriuma: "A rokokó Sixtus-kápolnája" Sümegen. - In: Távlatok, 28 =2. sz. p. 246-250. Maulbertsch, Franz Anton festőművész

Ua.: In: Ann. Univ. Lit. Art. Miskolciensis, tom. 6. p. 76-80.


400. Köszöntő: új épületben a Hatvani Galéria - In: Délsziget, 35. sz. p. 102-103. ill. Avatóbeszéd


401. Berekméri Zoltán: 1923-1988 / [szerk. GERA Mihály]. - Bp.: M. Fotóműv. Szöv., 1995. - 106 p.

Ism.: – –: Berekméri Zoltán albuma. - In: Fotó, 4. sz. p. 18-22.: ill.1997


402. Ferenczy Károly bibliai tárgyú képei. - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 35/36. p. 741-756.


403. A miskolci képzőművészet története a 20. század első felében. - In: Miskolc a millecentenárium évében. 2. [köt.] / szerk. DOBROSSY István. - Miskolc: BAZ m. Lvtár. - p. 169-172.


404. Szőnyiről és a szabadiskoláról. - In: A zebegényi szabadiskola harminc éve: Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola: 1968-1997 / [szerk. ... KLEMMNÉ NÉMETH Zsuzsa]. - [14] p.: ill.


405. "Miskolcon azonban volt egy nem ellenőrzött gép...": miből lesz a zöldborsó? - In: CsM, 3. sz. p. 17.: ill. Többek között – – a Miskolci Galéria Alkotóházáról, a grafikáról és a fiatal művészekről


406. Otmar Matthes fotografikái között. - In: CsM, 4. sz. p. 17.: ill. A miskolci Tudomány és Technika Házában július-augusztusban rendezett kiállításról


407. 200 éves a miskolci evangélikus templom. - In: CsM, 6. sz. p. 4-5.: ill.


408. A Sebesvíz fotóműhely: reprezentatív tárlat a Miskolci Galériában. - In: Fotográfia, 6. sz. p. 14-15.: ill. A kiállítás aug. 7-én nyílt meg1999


409. A Herman Ottó Múzeum műkincsei / [... szerk. VERES László és VIGA Gyula]. - [Miskolc]: BAZ m. Múz. Ig., 1999. - 375 p.: ill. 295, 301-302, 304, 316-317, 322, 327-328, 331-332, 334-338, 343-345, 347, 352, 355-360, 364-368. oldalakon V. L. műtárgy leírásai


410. KOCSIS Iván: Bevezetés a diaporáma technikába. - Vác: Dunakanyar Fotóklub

Ism.: Diaporáma: KOCSIS Iván: Bevezetés a diaporáma technikába című könyvéről. - In: Szín, 1999. 4. sz. p. 20.2000


411. Három évszázad Szent László ábrázolásai. - In: Szent László király emlékei Dunántúlon / szerk. MIKLÓSI-SIKES Csaba és KERNY Teréz. - Sümeg: Sümegi Fórum Alapítvány. - p. 155-163.: ill. - (Múzeumi füzetek; 11.)2002


412. KOCSIS Iván: Lumière testvérek és az autochrom. - Vác: Dunakanyar Fotóklub, 2002. - [41] p.: ill. - (Váci fotográfiai könyvek)

Ism.: – – ajánló sorai. -
In: Felhívás, híradás http://www.mmi.hu/szin/szin8_3/szakmai_hir.htm (letöltve 2005. márc. 30.)2003


413. Munkácsy és az európai művészet: a Herman Ottó Múzeum kiállítással tisztelgett a művész emléke előtt. - In: MT, máj. 11. p. 38-39. Munkácsy Mihály festőművészÉv nélkül


414. Elképzelés a fotóművészeti és történeti múzeum dolgában. - Kézirat A Magyar Fotóművészek Szövetsége Könyvtára tulajdonában


415. A valóság és a művészi kép: mi a kompozíció? - [S. l.]: TIT, [é. n.]. - 10, [5] p.

 


Katalógusok, meghívók,
kiállítás megnyitások, rendezések

1948


416. Barabás Miklós [festőművész] emlékkiállítás / [bev. – –]. - (Fővárosi Képtár kiállítása; 39.)


417. Nagy Balogh János [festőművész] emlékkiállítása / [rend., bev. – –]. A kiállítás helyszíne Budapest Dési Huber Kör


418. A reformkor művészete: Budapest: 1948. július-szeptember / [bev. – –]. - 11 p.: ill. - (Fővárosi Képtár kiállításai; 36.)


419. Veress Pál [festőművész] és Kühne Ilse [festő- és szobrászművész] kiállítása: Fényes Adolf Terem: 1948. június 10 - június 23. / [bev. – –]. - Leporelló. - (A Fővárosi Népművelési Központ képzőművészeti kiállításai; 15.)


420. Csáki Maronyák József [festőművész] és Somogyi József [szobrászművész] kiállítása: [Fényes Adolf Terem]: Fővárosi Népművelési Központ: 1948. december 4-től december 19-ig / [bev. – –]. - Leporelló. - (Fővárosi Népművelési Központ képzőművészeti kiállításai; 2.)

Ism.: – –: Somogyi József szobrászművész műveinek kiállítása: Fővárosi Népműv. Központ: 1948. december 4-19.: katalógus előszó. - In: Művészet, 1975. 4. sz. p. 5.1949


421. [Szépművészeti Múzeum - Régi Képtár] A régi anyagot rendezte – –


422. I. kiállítás: 1949. április 24-ig: Fővárosi Képtár. - 6 p. Rend. – –. - A Városház Képzőművészek Köre kiállítási katalógusa


423. Fényes Adolf festőművész emlékkiállítása: 1949. okt. 15-től november 6-ig. - [6] p. - (A Fővárosi Népművelési Központ kiállításai; 38.)

Ism.: – –: A "szegény ember festője". - In: MN, okt. 16. p. 6. - V. L. aláírással – –: Fényes Adolf. - In: SzM, 11/12. sz. p. 447-455.: ill.


424. A magyar festőművészet mesterei: a Múzeumok és Műemlékek Országos Központjának vándorkiállítása. - [4] p.


425. Magyar otthonok / [összeáll. – –]; [bev. POGÁNY Ö. Gábor]. - 43 p.: ill., - (Fővárosi Képtár kiállításai; 43.) Ism: – –, POGÁNY Ö. Gábor: A "Magyar otthonok" kiállítás tanulságai. - In: SzM, 11/12. sz. p. 471-473.


426. Szabados Jenő [festőművész]: 1913-1942: emlékkiállítás / [bev. – –]. - 11 p.: ill. - (Fővárosi Képtár kiállításai; 42.)


427. Vázlat és mű: kiállítás november 4-től december 4-ig: Budapest: Dési-Huber Kör / [bev. – –]. - [6] p.


428. Domján József festőművész kiállítása: Fővárosi Népművelési Központ: 1949. dec. 15-től 1950. jan. 2-ig / [bev. – –]. - ([Fővárosi Népművelési Központ kiállításai]; 41.)

Ism.: – –: Domján József színes fametszeteinek kiállítása. - In: MN, dec. 8. p. 7.1950


429. A magyar festészet haladó hagyományai / [rend., a vezetőt összeáll. – –]. - 23 p., 16 t. - (Fővárosi Képtár kiállításai)


430. Deák-Ébner Lajos [festőművész]: 1850-1934: Fővárosi Népművelési Központ: 1950. március 4-től 26-ig. - [6] p. - (A Fővárosi Népművelési Központ képzőművészeti kiállításai; 25.) A festőművész születésének 100. évfordulójára rendezett kiállítás

Ism.: – –: Deák Ébner Lajos emlékkiállítás. - In: MN, márc. 15. p. 6. – –: Deák Ébner Lajos. - In: SzM, 3/4. sz. p. 111-120.: ill.


431. Képzőművészeti kiállítás: Szeged: Múzeum / [bev. – –]. - [10] p.


432. Koszta József [festőművész] emlékkiállítása / [bev. – –]. - Szentes


433. A moszkvai Tretyakov Galéria reprodukciós kiállítása: 1950. február 16-tól március 2-ig. - [6] p. A budapesti XI. ker. Népművelési Osztály rendezésében1951


434. Közlekedési Alkalmazottak Szakszervezete Szabad iskolájának kiállítása: 1951. január 20-tól február 7-ig. - Leporelló


435. A Rákosi Mátyás Művek "Kemény Alfréd" képzőművészeti tanfolyamának kiállítása: 1951. június 23-tól július 8-ig. - Leporelló


436. Mikus Gyula festőművész kiállítása: Fényes Adolf Terem: 1951. október 23- november 13-ig / [bev. – –]. - Leporelló. - (Fővárosi Képtár kiállításai)


437. II. Magyar Képzőművészeti Kiállítás a Műcsarnokban: 1951. november 4- december 2-ig. - 5 p. 4. p. a bíráló bizottság tagja volt – – is

Ism.: – –: A II. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. - In: SzN, nov. 4. p. 9. – –: A II. Magyar Képzőművészeti Kiállítás szobrai és grafikái. - In: SzN, nov. 6. p. 6.


438. – –: Egry József [festőművész] példája. - In: MN, dec. 24. p. 6. A Fővárosi Képtárban rendezett emlékkiállítás megnyitó beszéde1952


439. László Gyula [festőművész] és Marton László [szobrászművész] / [bev. – –].


440. Arató János [festőművész] kiállítása: Fényes Adolf Terem: 1952. március 2-től március 30-ig / [bev. – –]. - Leporelló. - (Fővárosi Képtár kiállításai)


441. Elekffy [!Elekfy] Jenő [festő- és grafikusművész] és Ferenczy Béni [szobrászművész] / [bev. – –]. Fényes Adolf Terem, márc. 22 - ápr. 21.

Ism.: – –: Elekfy Jenő és Ferenczy Béni kiállítása. - In: SzM, 4. sz. p. 178-179.: ill. V. L. aláírással


442. A Szolnoki művésztelep: képzőművészeti kiállítás a művésztelep alapításának 50-ik évfordulója alkalmából: 1952. május-június: Ernst Múzeum / [bev. – –]. - [6] p.: ill.


443. Miskolci festőművészek kiállítása: Fényes Adolf Terem: 1952. október 11-től november 1-ig / [bev. – –]. - Leporelló. - ([Fővárosi Képtár kiállításai])


444. Ék Sándor [festőművész] gyűjteményes kiállítása: 1952. november 5-december 1: Ernst Múzeumban / a kiállítást rend. – –, DOBAI János. - 16 p., 8 t. - (A Fővárosi Képtár kiállításai)1953


445. IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás: Műcsarnok / [szövegét írta – –]. - 23 p., [16] t. A bíráló bizottság tagja volt – – is

Ism.: – –: Die Gemälde der IV. Ungarischen Kunstaustsellung. - In: UB, 1954. No. 160. p. 8-9. – –: Festészetünk néhány problémája. - In: Csillag, 1954. 2. sz. p. 279-289.


446. Szőnyi István festőművész kiállítása: Fényes Adolf Terem: 1953. január 24-től február 16-ig. - Leporelló


447. Duray Tibor festőművész kiállítása: Fényes Adolf Terem: 1953. november 28-tól / [szöveg – –]. - [6] p.: ill.1954


448. Szőnyi István [festőművész] gyűjteményes kiállítása: Budapest: 1954. május 22- június 20.: Ernst Múzeum / [rend. – –, PATAKY Dénes]; [bev. – –]. - [16] p., 16 t. - (A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége és a Műcsarnok kiállítása)


449. Komjáti Gyula grafikai kiállítása: Országos Szépművészeti Múzeum: 1954. június hó / [a kiállítást rend. ... GERSZI Teréz és – –]; [bev. – –]. - [8] p.1955


450. Kazinczy János és Kling György festőművészek kiállítása / [bev. – –]. - 12 p. Budapest, Műcsarnok


451. Tury Mária festőművész kiállítása: Fényes Adolf Terem: 1955. május-június / [bev. – –]. - Leporelló1956


452. I. Pécs-baranyai országos képzőművészeti kiállítás: 1956. máj. 6-jún. 4. / [írta – –]. - 31 p., 20 t.

Ism.: – –: Pécsi képzőművészek a képzőművészeti kiállításon. - In: DN, máj. 9. p. 3. – –: Az első Pécs-Baranya megyei országos kiállítás. - In: SzM, 7. sz. p. 335-339.: ill.


453. Kertészet a magyar képzőművészetben. - Bp.: Műcsarnok, 1956. július 28- szeptember 16. A kiállítást rendezte – –

Ism.: ARADI Nóra: Kertészet a képzőművészetben. - In: MN, aug. 7. p. 5. CSEH Miklós: Kertészkedés a magyar képzőművészetben. - In: IÚ, szept. 8. p. 2. ARTNER Tivadar: Szép kiállítás - katalógus nélkül. - In: SzN, szept. 9. p. 4.


454. II. Miskolci Országos Képzőművészeti kiállítás / [bev. – –]. - 32 p., [12] t. Herman Ottó Múzeum, 1956. szept. 2-án nyílt meg


455. Bernáth Aurél festőművész gyűjteményes kiállítása / [rend. – –]; [mtsa FRANK János]; [bev. – –]. - 21 p., [32] t.: ill. Műcsarnok, okt. 20 - dec. 2.

Ism.: – –: Bernáth Aurél. - In: Csillag, 10. sz. p. 762-767.


456. Czóbel Béla Kossuth-díjas festőművész gyűjteményes kiállítása: 1956. október 25- november 12.: Csók Galéria / [bev. – –]. - 20 p.: ill.1957


457. Z. Gács György festőművész rajzainak kiállítása: Fényes Adolf Terem / [bev. – –]. - 15 p.: ill.1963


458. Veress Pál festőművész kiállítása: Budapest: Derkovits Gyula Terem: 1963. október 1-26-ig / [a kat. szövetég írta – –].1965


459. Komárom megyei képzőművészek kiállítása / [szöveg – –]. - [16] p.: ill. Tatabánya, Népház, április 17-től

Ism.: – –: A valóság útjain: jegyzetek a megye képzőművészeinek tavaszi tárlatáról. - In: DL, máj. 1. mell. [1.] – –: Az észak-dunántúli képzőművészek III. kiállítása. - In: Művészet, 11. sz. p. 44.1966


460. – –: Erzsébeti képzőművészek ötödik tavaszi tárlata. - In: TL, máj. 12. p. 6. A budapesti XX. ker. képzőművészeinek tárlatát – – nyitotta meg


461. A magyar fotóművészet 125 éve: kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában: 1966. november-december / [szöveg – –]. - 43 p.: ill.

Ism.: – –: A fotográfia kulturális jelentősége: gondolatok "A magyar fotóművészet 125 éve" címmel a Nemzeti Galériában rendezett kiállítás kapcsán. - In: Kritika, 1967. 1. sz. p. 39-41. – –: Térjünk vissza a fotográfiához! - In: Fotó, 1967. 1. sz. p. [6]-10.1967


462. 2. Nemzetközi színes szalon: 1967: Budapesti Fotóklub / [bev. – –]. - [14] p.: ill.

Ism.: – –: A színes fotografálás mai helyzete. - In: Fotó, 12. sz. p. 529-[536.]: ill.


463. Gyémánt: Mednyánszky Terem: 1967. április / [bev. – –]. - [8] p.: ill.

Ism.: – –: Gyémánt László [festőművész] kiállítása. - In: Művészet, 7. sz. p. 32- [33.]: ill. Gyémánt László: festő, képgrafikus, fotó... . -
In: http://www.inaplo.hu/na/naput_2004/2004_10/076.htm (letöltve 2005. december) Az írás megemlíti – –t, aki a katalógushoz a bevezetőt írta és a zebegényi nyári akadémia tanára volt


464. Czeizing Lajos fotóművész kiállítása: Fényes Adolf Terem: 1967. november 11- december 3. /[bev. – –]. - [8] p.: ill.


465. Dunakanyar I. tárlat: Vác: [1967. augusztus 20 - szeptember 5.]. - [14] p.: ill.

Ism.: [PRUKNER Pál] (p. r.): Megnyílt a Dunakanyar tárlat. - In: PMH, aug. 22. p. 3. A kiállítást – – nyitotta meg1968


466. P. F. Angelo fotóművész kiállítása: Műcsarnok / [bev. – –]. - [6] p.: ill. Ld. még 195. tétel1969


467. Végvári I. János [festőművész] kiállítása: Tata: Kuny Domokos Múzeum / [bev. – –]. - [10] lev.: ill.


468. Szőllősy Kálmán fotóművész kiállítása a Műcsarnokban / [bev. – –]. - [8] p.: ill.

Ism.: – –: Szőllősy Kálmán: Műcsarnok: 1969. február. - In: Fotóművészet, 2. sz. p. 33-36., 4 t.: ill.


469. Országos jubileumi fotókiállítás: Debrecen '69.: [december 7-31-ig] / [előszó – –]. - [36] p.: ill. Déri Múzeum1970


470. Krajcsirovits [!Krajcsirovics] Henrik kiállítása: 1970. november 28 - december 13.: Tatabánya: Népház] A kiállítást megnyitotta – –

Ism.: – –: Krajcsirovics Henrik [festőművész] újabb képei. - In: DL, jan. 1. p. 8.: ill. – –: Krajcsirovits [!Krajcsirovics] Henrik [festőművész]. - In: ÚF, 1971. 1. sz. p. 103-104., 2 t.1971


471. Megnyílt az NDK plakátművészete című kiállítás. - In: Népszabadság, jún. 12. p. 7. Budapesten a BM kiállító helyiségében a kiállítást – – nyitotta meg


472. VI. Miskolci Országos Grafikai Biennálé; Krakkói grafikusművészek kiállítása: [Herman Ottó Múzeum]: 1971 / [rend. Witold SKULICZ, KOVÁCS Béla]; [bev. – –]. - [24] p.: ill.


473. VI. Miskolci Országos Grafikai Biennálé '71 / [bev. – –]. - [64] p.: ill.

Ism.: – –: Grafikai biennálé: a megnyitó előtt. - In: DH, dec. 4. p. 2.: ill. – –: Mennyit ér a miskolci biennale? - In: Napjaink, 1972. 2. sz. p. [12.] Hozzászólás: FELEDY Gyula: Mennyit ér egy műbírálat. - In: Napjaink, 1972. 3. sz. p. [12.]


474. Pető János [festő- és grafikusművész]: Galéria: 1971 / [... összeáll. BORBÉLY László]; [bev. – –]. - [12] p.: ill. Leninváros, Derkovits Gyula Művelődési Központ1972


475. Lukovszky László [festő- és grafikusművész]: Miskolci Galéria: 1972 / [szöveg – –]. - Leporelló


476. ... meghívja ... 1972. február 5-én ... a Miskolci Képtárba ... A Brit művészek grafikái ... 1948-1966 című kiállítás ... megnyitására / ... – – nyitja meg. - Meghívó


477. Nyerges: MOM [Szakasits Árpád Művelődési Ház]: 1972. április / [bev. – –]. - Leporelló

Ism.: – –: Nyerges Pál [festőművész] újabb képei. - In: Művészet, 9. sz. p. 37.


478. A Miskolci Képtár ... meghívja ... 1972. május 27-én ... Berény Róbert rajzaiból rendezett kiállításának megnyitására... / megnyitó beszédet mond Végváry [!]. - Meghívó


479. Jel '72: Tata: Komárom Megyei Művelődési Központ: [1972. június 4-június 18.]. - 4 p., 5 t.

Ism.: JENKEI JÁNOS. - In: DL, jún. 11. p. 7. A kiállítást – – nyitotta meg


480. ... meghívja ... Sziráki Endre grafikusművész kiállításának megnyitására 1972. október 12-én ... a Libresszóba / ... megnyitja – –. - Meghívó: ill. Miskolc


481. A Miskolci Képtár ... meghívja ... 1972. november 3-án ... a Képtár új szerzeményeiből rendezett kiállítás megnyitására / a műveket – – ismerteti. - Meghívó1973


482. Tokaji András [fotóművész]: Műcsarnok: Budapest: 1973 / [bev. – –]. - [8] p.: ill.


483. A debreceni művésztelep kiállítása: [Miskolci Galéria]: 1973. április / [bev. – –]. - [16] p.: ill.


484. Gadányi Jenő [festőművész] emlékkiállítása: Miskolci Galéria: 1973. május 26-tól - július 1-ig / [bev. – –]. - [16] p.: ill.


485. Jel '73: Komárom megyei képzőművészek kiállítása: Miskolci Galéria: 1973. augusztus 18 - szeptember 9. / [bev. – –]. - 12 p.

Ism.: – –: Jel: Komárom megyei képzőművészek kiállítása a Miskolci Galériában. - In: Napjaink, 10. sz. p. 5.


486. Joan Sima [festőművész] kiállítása: Miskolci Galéria: 1973 / [bev. – –]. - [6] p.1974


487. Schaár Erzsébet szobrászművész kiállításának katalógusa: Miskolci Galéria: 1974 / [bev. – –]. - 16 p.: ill.


488. Kortársaim: László Gyula kiállítása Tokajban: [1974. április 1-én] ... a Művelődési Otthonban megnyitja – –. - Meghívó: ill.


489. Új szerzemények a Miskolci Képtárban: 1974. április 6-június 2. / [bev. – –]. - [8] p.: ill.


490. Régi magyar arcképek a Déryné Házban: 1974. június 14 - szeptember 21. / [a kiállítást rend., bev. – –]. - [8] p.: ill. Diósgyőr


491. Szőnyi István 50 rézkarca: Miskolci Képtár: 1974. július 2 - szeptember 30. / [rend., bev. – –]. - Leporelló: ill. Ld. még 244. tétel


492. 4. Országos Akvarell Biennálé: Eger: 1974. augusztus 20 - szeptember 20. / [bev. – –]. - [22] lev.: ill.


493. A Sátoraljaújhelyi Városi-Járási Művelődési Központ ... meghívja ... 1974. október 6-án ... kiállítótermébe a "Borsodi festők 1920-1974" című kiállítás megnyitására / megnyitó beszédet mond Végváry [!]. - Meghívó


494. ... meghívja ... Barczi Pál grafikusművész kiállítására ... 1974. november 2-án ... a Kun Béla Művelődési Ház kiállítótermébe / ... megnyitja – –. - Meghívó Ózd


495. Csokonai Vitéz Mihálynak A múzsák rakoncátlan gyermekének, a felvilágosodás géniuszának születésének 200. évfordulójára: Almásy Aladár, Kőnig Róbert, Máger Ágnes, Pető János, Szemethy Imre: Miskolci Képtár: 1974. november 16-1975. január 30. / [... rend. – –]. - [6] p.: ill.

Ism.: – –: Öten Csokonairól. - In: ÉS, 1975. jan. 11. p. 2. – –: Csokonairól a Képtárban. - In: BSz, 1975. 1. sz. p. 57-[61.]: ill.1975


496. A XX. század magyar festészete a Miskolci Képtárban / [írta – –]. - 54 p. , 17 t. - (Borsodi kiállítás vezetők; 1.)


497. Borsod megyei képzőművészeti kiállítás: Leninváros: [Derkovits Gyula Művelődési Központ] / [bev.]. - [16] p.: ill.


498. "Művészek Csokonaiért": ... grafikai bemutató: KisDuna Galéria ... 1975. március 15. ... / [bev. – –]. - [ 4] p.: ill.


499. Miskolci képzőművészek: Uitz Terem: Dunaújváros, [19]75. április 2-20. / [bev. – –]. - [20] p.: ill.


500. ... meghívja a Herman Ottó Múzeum Képtárába 1975. augusztus 23-án ... Herman Lipót festőművész emlékkiállításának megnyitására / megnyitót mond – –. - Meghívó

Ism.: – –: Herman Lipótról. - In: BSZ, 4. sz. p. 80-82.: ill.


501. Hódolat Michelangelónak: a Herman Ottó Múzeum Képtárában: 1975. december 6-1976. január 4-ig / [szöveg – –]. - Leporelló: ill.


502. Nagy Gy. Margit textilművész és Varga Miklós szobrászművész kiállítása a Miskolci Galériában: 1975 / [bev. – –]. - 16 p.

Ism.: – –: Nagy Gy. Margit és Varga Miklós kiállítása. - In: Napjaink, 12. sz. p. 11.1976


503. Borsodi képzőművészek festészeti kiállítása / [bev. – –]. - [30] p.: ill.


504. Borsodi képzőművészek grafikai kiállítása / [bev. – –]. - 29 p.: ill.


505. Féner Tamás fotóművész kiállítása a Munkásmozgalmi Múzeumban / bev. – –.


506. Parasznyai Galéria / [szöveg GERGELY Mihály, – –]. - Leporelló: ill.


507. Tóth Sándor szobrászművész kiállítása: Herman Ottó Múzeum Képtára: 1976. január 10 - február 8. / [bev. – –]. - Leporelló: ill.


508. Ady [Endre] illusztrációk a miskolci József Attila Könyvtárban: 1976. II. 6-29. / [bev. – –]. - [8] p.: ill.


509. Kortársaim: László Gyula kiállítása 1976. március 5-től április 25-ig / megnyitotta – –. - Leporelló Miskolc, József Attila Könyvtár


510. Aba Novák Vilmos és kortársai a Herman Ottó Múzeum Képtárában: 1976. április 10-től május 28-ig / [bev. – –]. - Leporelló: ill. - (A magyar grafika mesterei; 1.)


511. ... meghívja ... Újváry Lajos festőművész kiállításának ... megnyitására 1976. November 11-én ...: Szőnyi István Terem / megnyitja – –. - Leporelló Miskolc1977


512. Domján Múzeum Sárospatakon / [bev. – –]. - [24] p., 1 t. Domján József festőművész


513. Domján József [ festőművész] kiállítása: Sárospataki Képtár / [bev. – –]. - Leporelló: ill. Ism: – –: Domján József műhelyében. -
In: http://www.zemplenimuzsa.hu/04_4/mportre.pdf (letöltve 2005. március 30.)


514. Kondor Béla emlékkiállítás a Herman Ottó Múzeum Képtárában / [írta] – –. - 22 p., [18] t.: ill. - (Borsodi kiállítás vezetők; 3.)


515. A Petró-gyűjtemény remekei: Herman Ottó Múzeum Képtára: Miskolc: 1977 / [bev. – –]. - [48] p.: ill. Dr. Petró Sándor, orvos


516. ... meghívja ... Szalay Lajos grafikusművész 1977. szeptember 20-30-ig tartandó kiállítására: Kis Duna Galéria / [bev. – –]. - [8] p.: ill. Budapest


517. [Művészetek a képes levelezőlapokon: Szerencsi Múzeum - Rákóczi-vár: 1997. október 14-től] A kiállítást – – nyitotta meg


518. Moldvay Győző / [bev. – –]. - [24] lev.: ill. Költő, újságíró, szerkesztő1978


519. A reformkor festészete: Sárospataki Képtár: 1978 / [rend. és bev. – –]. - [12] p.: ill. A kiállítás 1978. febr. 16-án nyílt meg


520. Darabont Tamás festőművész kiállítása: Szőnyi István Terem: [1978. III. 23-IV. 6.] / [megnyitja – –]. - [4] p.: ill. Miskolc


521. Nagy Sándor Zoltán [festőművész]: Mini Galéria: 1978. augusztus 7-szeptember 2. - [6] p.: ill. A kiállítást – – nyitotta meg Miskolcon


522. A Sátoraljaújhelyi Városi-Járási Művelődési Központ ... meghívja ... kiállítótermébe 1978. szeptember 16-án ... Kondor Béla festő- és grafikus emlékkiállításának megnyitására / megnyitót mond – –. - Meghívó


523. ... meghívja ... a Fiatal Képzőművészek Stúdiója festészeti kiállítására 1978. október 6-án ... a Miskolci Galériába / ... megnyitja – –. - Meghívó


524. [A munka ábrázolása a képzőművészetekben: Leninváros: Derkovits Gyula Művelődési Központ: 1978. október 20-tól] A kiállítást – – nyitotta meg


525. Magyar tájak: Harmadik Országos Tájfestészeti Biennále: 1978. november- december: Hatvan; 1979. január-február: Budapest / [bev. – –]. - [24] p.: ill.1979


526. Borsos Miklós [szobrászművész] plakettjei: Herman Ottó Múzeum Képtára: 1979. február 24 - április 22. / [a kiállítást rend., a kat. írta – –]. - Leporelló: ill. Ld. még 272. tétel


527. ... meghívja 1979. május 19-én ... a Herman Ottó Múzeum Képtárába Képzőművészet és fotográfia I. (1841-1896) című kiállítás megnyitására / megnyitót mond – –. - Meghívó


528. Gulácsy Lajos [festőművész] (1882-1932) rajzai: Herman Ottó Múzeum Képtára: 1979. július 28 - szeptember 30. / [bev. – – ... rend.]. - [8] p.: ill. - (A magyar grafika mesterei)


529. Tisztelgő tárlat: a harmincadik évforduló alkalmából az egyetemen. - In: DH, szept. 11., p. [2]: ill. A – – által megnyitott kiállítás katalógusából idéz


530. Seres János festőművész kiállítása: Mini Galéria: 1979: Miskolc . - [6] p.: ill. Szeptember 17-én – – nyitotta meg


531. [Új szerzemények: Herman Ottó Múzeum: 1979. október 13-tól] A kiállítást – – nyitotta meg Ld. még 272. tétel


532. ... meghívja ... Baranyó Sándor festőművész kiállításának ... megnyitására 1979. november 15-én ... / megnyitja – –. - Leporelló Miskolc, Szőnyi István Terem


533. [Seres János festőművész kiállítása: NME Galériája: 1979. dec. 13-tól] A kiállítást – – nyitotta meg1980


534. Vallomás művésztársakról / [bev. – –]. - Budapest: Bartók 32 Galéria

Ism.: Gink Károly [fotóművész] művészportréi. - In: Fotóművészet, 1. sz. p. 19-21.: ill.


535. Hét művész Vas megyéből: Miskolci Galéria: 1980. I. 25-II. 17. / [rend. és bev. – –]. - 33 p.: ill.

Ism.: Sz-: Vas megyei művészek tárlata a Miskolci Galériában. - In: DH, jan. 28. p. [2]: ill. Részlet a katalógus bevezetőjéből


536. [Évfolyamtársak: A Képzőművészeti Főiskolán 1963-ban végzett hallgatók kiállítása]: [1980. szept. 29.: Dorog: Művelődési Központ] A kiállítást megnyitotta – –


537. [Szőnyi István grafikái: NME Galériája: 1980. október 9.] A kiállítást megnyitotta – –


538. Csabai Kálmán festőművész kiállítása: Miskolci Galéria: 1980. november 4-23. / [bev. – –]. - [28] p.


539. Miskolci képzőművészek kiállítása: Pécsi Galéria, 1980. december 14-1981. január 12.; Szombathely, Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, 1981. január 19- február 8. / [bev. – –]. - 24 p.: ill.1981


540. Szalay Lajos grafikusművész kiállítása: Miskolci Galéria: 1981. január 9-1981. február 8. / [megnyitja – –]. - [16] p.: ill.


541. Évfolyamtársak kiállítása: 1981. II. 20-III. 22.: Uitz Terem, Dunaújváros / [szöveg – –]. - 1 plakát


542. Korb Erzsébet [festőművész] emlékkiállítás: Borsod-Miskolci Múzeum: 1981. március 6-május 17. / [... rend. és bev. – –]. - Leporelló: ill.


543. ... meghívja ... 1981. október 20-án ... a Molnár Béla Ifjúsági Ház Galériáján Réti Zoltán festőművész kiállításának megnyitójára / ... megnyitja – –. - [6] p.: ill.1982


544. Andrássy Kurta János [szobrászművész] kiállítás: Sárospataki Képtár / [a kiállítást rend. – –]. - [6] p.: ill.


545. Berki Viola grafikái: Mini Galéria: Miskolc '82 / [megnyitja – –]. - [6] p.: ill. A kiállítás január 4-én nyílt meg


546. Döbröczöni Kálmán [festőművész] (1899-1966) emlékkiállítás: Herman Ottó Múzeum: 1982. március 5-április 25. / [rend. és bev. – –]. - Leporelló: ill.


547. Choma József [festőművész] emlékkiállítása: Miskolci Galéria: 1982. március 12- április 11. / [rend. és bev. – –]. - [12] p.: ill.


548. A Sátoraljaújhelyi Dohánygyár ... meghívja ... Gy. Vad Erzsébet festőművész kiállításának megnyitására ... 1982. április 15-én / ... megnyitja – –. - Meghívó


549. Magyar művészet a XX. század második felében: a Sárospataki Képtár kiállítása a Rákóczi Várban / [a kiállítást rend. – –; KISHONTHY Zsolt]; [bev. – –]. - [20] p.: ill.

Ism.: – –: Magyar művészet a XX. század második felében. - In: Népszava, jún. 26. p. 9. – –: Új magyar művészet: Sárospataki Képtár. - In: Tükör, júl. 23. p. 3.


550. Kétszáz év magyar festészete a Miskolci Képtárban / [írta – –]; [a kiállítást rend. – –, KISHONTHY Zsolt]. - 52 p.: ill.

Ism.: FEJÉR Ernő: Két évszázad magyar festészete: új állandó kiállítás a miskolci Herman Ottó Múzeum Képtárában. - In: Művészet, 1981. 12. sz. p. 56. TASNÁDI Attila: Kétszáz év magyar festészete Miskolcon. - In: Népszava, 1984. jan. 25. p. 9. [A Miskolci Képtár remekei]. - A Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Adattárában található kézirat, műtárgyleírások


551. Tóth Sándor szobrászművész: Lévay József Könyvtár: [Miskolc]: 1982. május 14- július 15. / [bev. – –]. - [8] p.-: ill.


552. Zebegényi szabadiskola tárlata: Mini Galéria: Miskolc: 1982. augusztus 2- szeptember 3. / [bev. – –]. - [6] p.: ill. A bevezetés címe: 15 éves a zebegényi szabadiskola


553. Nagy mesterek vázlatai: Mini Galéria: Miskolc: 1982. [szeptember 6-október 2.] / [bev. – –]. - Leporelló: ill.1983


554. ... meghívja Pleidell János festőművész kiállításának ... megnyitására 1983. február 24-én ...: Szőnyi István Terem / [megnyitja – –]. - [8] p.: ill. Miskolc


555. [Borsos Miklós grafikái, rézkarcai, plakettjei: NME Galéria: 1984. március 9-től] A kiállítást megnyitja – –


556. Kóka Ferenc fotóművész kiállítása a Miskolci Galériában: 1983. május / [bev. – –]. - [32] p.: ill.


557. Miskolci művészek: 1983. [május 26 - november 30-ig]: Herman Ottó Múzeum / [bev. – –]. - [18] p.: ill.


558. Takács István festőművész kiállítása: Városi-Járási Művelődési Központ: Mezőkövesd: 1983. július 26 - szeptember 23. / [bev. – –]. - [4] p.: ill.


559. – –: Csöndes tettnek számít. - In: PMH, aug. 24. p. 4. A szentendrei Ferenczy Triennálét – – nyitotta meg


560. ... meghívja 1983. szeptember 9-én ... a Herman Ottó Múzeumban Löffler Béla (Vojtech Löffler) szobrászművész ... kiállítására / megnyitót mond – –. - Meghívó


561. A képtár rejtett kincsei: az NME Közművelődési Bizottsága ... meghívja ... 1983. szept. 19-én ... az egyetemi galériába ... megnyíló kiállítás megnyitására / ... megnyitja SZABADFALVI József; bev. – –. - [8] p.: ill.1984


562. – –: Kiállítás a Képcsarnokban. - In: DH, febr. 3. p. [2.]: ill. Csupor László kiállítását – – nyitotta meg - Miskolc, Szőnyi István Terem


563. ... meghívja 1984. február 17-én ... a Herman Ottó Múzeumban Helyzet (a 70-es évek művészete a Sárospataki Képtárban) című kiállítás megnyitására / megnyitót mond – –. - Meghívó


564. Borsos Miklós [szobrászművész] kiállítása: Szolnok: 1984. III. 30-IV. 24. / [bev. – –]. - [16] p.: ill.


565. [Nyolcan Baranyából: NME Galéria: 1984. április 20.] A kiállítást megnyitotta – –


566. Miskolci hét Budapesten: miskolci képzőművészek kiállítása: Fészek Művészklub: 1984. szeptember 28 - október 5. / [bev. – –]. - [18] p.: ill.


567. Szinyei Merse Pál Alkotóközösség: Miskolc / [a katalógust összeáll KISS Jánosné]; [bev. – –]. - [40] p.: ill.


568. [B. Kutas László szobrászművész kiállítása: NME Galéria: 1984. október 8-tól] A kiállítást megnyitotta – –


569. Miskolci képzőművészek kiállítása: Szőnyi István Terem: Miskolc: 1984. december 13-22. [bev. – –]. - [4] p.: ill.

Ism.: – –: Miskolci képzőművészet. - In: ÚT, dec. 2. p. 24-25.: ill.1985


570. Kondor Béla [festő- és grafikusművész] életmű kiállítása Miskolcon a Borsod- Miskolci Múzeumban és a Miskolci Galériában ...: 1985. január 11 - február 10. / – – nyitja meg. - Meghívó

Ism.: – –: Mindnyájunknál igazabban: Kondor Béla kiállításához. - In: Napjaink, 3. sz. p. 39. Elhangzott a miskolci kiállítás megnyitóján


571. ... meghívja 1985. február 15-én a Borsod-Miskolci Múzeumba Jakobi Gyula festőművész kiállítására / megnyitót mond – –. - Meghívó


572. A miskolci ősi gimnáziumok és a Földes Ferenc Gimnázium volt tanárainak és növendékeinek képzőművészeti kiállítása. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, Papszer: 1985. április-június / [bev. – –]. - [24] p. ill.


573. Tóth Sándor szobrász: Mini Galéria: 1985. 04. 22-05-15. / [bev. – –]. - [4] p.: ill.


574. 55 grafikus kiállítása Supka Manna tiszteletére: Miskolc, József Attila Könyvtár Kiállítóterme: 1985. április 25 - június 1. / [bev. – –]. - [16] p. ill.


575. Országos Fotótárlat: Tata, Vár - Tatabánya, Úttörő- és Ifjúsági Ház: 1985. [augusztus 16 - szeptember 15]. / [bev. – –]. - [34] lev.: ill. Ism: – –: I. Országos Fotótárlat. - In: Fotó, 12. sz. p. [530]-535.: ill.


576. Szőnyi István festményei: Miskolc: Herman Ottó Múzeum: 1985. szeptember 27- november 30. / [a kiállítást rend GODA Gertrúd]; [bev. – –]. - [6] p.: ill.

Ism.: The commemorative exhibition of István Szőnyi: 1894-1960. - In: NHQ, no. 97, p. 191-193., 2 t.


577. [Holló Barnabás emlékkiállítás: Gömörszőlős: 1985. október 6-tól] Megnyitja – –1986


578. Sárospataki Képtár gyűjteményéből / [vál. és rend. – –]. - [24] p.: ill. Kiállítás a Miskolci Galériában


579. Réti Zoltán festőművész kiállítása: Sátoraljaújhely: 1986. [április 1-május 1.] / [bev. – –]. - [8] p.: ill.


580. ... meghívja ... Hézső Ferenc festőművész kiállítására ... [1986] április 18-án ... – – nyit meg. - Leporelló: ill. Miskolc, Szinyei Merse Pál Művészeti Alkotóközösség Kiállítóterme


581. Rajzok, grafikák, akvarellek: válogatás a miskolci Herman Ottó Múzeum és a Sárospataki Képtár gyűjteményéből: Miskolci Galéria: 1986. május 9-június 8. / [a kiállítást vál és rend. – –, KÁRPÁTI László, GODA Gertrúd, KISHONTHY Zsolt]; [a katalógust írta – –]. - [20] p.: ill.


582. Tóth Sándor szobrász kiállítása: Nyírbátor: Báthori István Múzeum: 1986. május 18 - október 31. / [bev. – –]. - Leporelló Ld. még 327. tétel


583. ... meghívja ... Józsa János festő- és grafikus tűz- és rekeszzománc kiállítására ... [1986.] június 19-én ... – – nyit meg. - Meghívó: ill. Miskolc, Szinyei Merse Pál Művészeti Alkotóközösség Kiállítóterme


584. Patay László festőművész kiállítása: Szőnyi István Emlékmúzeum: Zebegény: 1986. június 22 - július 27. / [bev. – –]. - [8] p.: ill. - (Tisztelet a mesternek; 3.)


585. – –: Juan Gyenes [fotóművész] Budapesten. - In: Fotó, 9. sz. p. 386-388.: ill. A Vígadó Galéria kiállításának megnyitóbeszéde


586. ["Debreceni műhely": kiállítás: Egyetemi Galéria: december 1-től] Megnyitotta – –


587. Grafikák Nemes Lampérthtől Derkovitsig: Sátoraljaújhely: Kossuth Lajos Művelődési Központ Kiállítóterme: 1986. december 11-től 1987. január 18-ig. /[bev. – –] - [16] p.: ill. 1. p. a bevezetés címe: Nemes Lampérth József1987


588. ... meghívja ... Kis Sunyi István szobrászművész kiállításának megnyitójára 1987. január 5-én ... a Mini Galériába / ... megnyitja – –. - Meghívó Miskolc


589. Meditációk: Gink Károly [fotóművész] életműkiállítása: Miskolc: Miskolci Galéria: 87. január 9-február 1. / [bev. – –]. - [8] lev.: ill.

Ism.: – –: Igényesség, felelősségvállalás: Gink Károly miskolci kiállításáról. - In: Napjaink, 3. sz. p. 39.


590. Kishonty Jenő festőművész és tanítványa Zsámbok Péter: Budapest Galéria Kiállítóháza: 1987. február 12 - március 15. / [bev. – –] - 8 p.: ill.


591. [Abaházi Katalin /iparművész/, H. Barakonyi Klára /festőművész/, Morelli Edit /iparművész/, Pandur József /festőművész/ kiállítása: Egyetemi Galéria: ápr. 24-től] Miskolc, megnyitotta – –


592. 20 éves a Szőnyi István Nyári Képzőművészeti Szabadiskola: a szabadiskola művésztanárainak kiállítása: Zebegény: Szőnyi István Emlékmúzeum: 1987. 07- 1987. 08. / [szerk. HANN Ferenc]; [bev. – –]. - [24] p.: ill.


593. Seres János kiállítása: Sárospataki Képtár: 1987. szeptember 18 - november 30. / [bev. – –]. - [8] p.: ill.1988


594. Pandur József festőművész kiállítása: Pécsi Kisgaléria: 1988. február 12 - március 6-ig / [bev. AKNAI Tamás, TÓTH Ervin, – –]. - [10] p.: ill.


595. ... meghívja ... Szinyei Merse Pál kiállítására 1988. május 12-én ... a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központba ... / megnyitja – –. - Meghívó


596. ... meghívjuk ... 1988. július 15-én ... a szerencsi Rákóczi Vár Árkádtermében Raffai Kinga kiállításának megnyitójára / [bev. – –]. - [4] p.


597. Vernissage: ... 6. Okt. 1988. von 18. ... München ... Ágnes Máger / einleitende Worte zur Vernissage spricht – –. - [4] p.: ill.1989


598. ["Aurélia" Képző- és Iparművészeti Alkotóközösség kiállítása: Egyetemi Galéria: január 30-tól] Megnyitotta – –


599. Meghívjuk a sajóbábonyi Déryné Művelődési Ház kiállítótermébe Máger Ágnes festőművész Rajzok című kiállítására: 1989. április 17 - május 5. / megnyitja – –. - Meghívó: ill.


600. Máger Ágnes kiállítása: 1989. november 9-24-ig / ... megnyitja – –. - [4] p.: ill. Tungsram R.t. Váci Fényforrásgyára


601. ... meghívja ...Máger Ágnes ... [kiállításának megnyitására]: [1989. december 6-án] / ... megnyitja – –. - [4] p.: ill. Vác, Kommunális Költségvetési Üzem1990


602. ... meghívja ... Máger Ágnes festőművésznő kiállítására ... 1990. április 13-án a Műterem Galériába... / megnyitja – –. - Meghívó Zebegény


603. ... meghívja ... Buday Ágota keramikus művész kiállításának megnyitójára 1990. március 26-án ... a Mini Galériába / ... megnyitja – –. - Meghívó Miskolc


604. Hatvani Galéria, 1990. szeptember 14-én...: Két évtized szerzeményei című új kiállításunkat megnyitja – –. - Meghívó


605. Miskolci Téli Tárlat: Miskolci Galéria: 1990. december 1-30. / [bev. – –]. - 38 p.: ill.1991


606. Máger Ágnes és Raffai Kinga ... meghívjuk kiállításunkra 1991. május 31-én ... a Tudomány és Technika Házába / ... megnyitja – –. - Meghívó: ill. Miskolc


607. Máger Ágnes kiállítása: 1991. május 14-től július 7-ig: Kiss Pál Múzeum / ... megnyitja – –. - [4] p.: ill. Tiszafüred


608. ... meghívja 1991. november 3-án ... a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumba László Gyula ... "Képek, szobrok, könyvek" c. kiállításának megnyitójára / bev. mond – –. - Meghívó

Ism.: – –: Napjaink polihisztora: László Gyula kiállítása Sátoraljaújhelyen. - In: Holnap, 2. sz. p. 24.: ill.1992


609. Sebesvíz: 1991-1992: foto workshop: [Mini Galéria] / [... megnyitja – –]. - [36] p.: ill. 1992. jan. 25-én nyílt meg a kiállítás Miskolcon


610. XIII. Országos Csokonai Diákszínjátszó Napok: Máger Ágnes kiállítása: 1992. április 28 - május 10.: [Meller Kastély] / [...– – nyitja meg]. - [4] p. Csurgó


611. Az Ifjúsági és Szabadidő Ház Fotógalériája ... meghívja ... 1992. október 16-án ... Szentiványi Árpád ... Japán és Erdély mozaik fotókiállítására / ... megnyitja – –. - Meghívó Miskolc1993


612. Csabai Kálmán: 1915-1992: emlékkiállítás: Miskolci Galéria: ... 1993. május 17- június 6. / [bev. – –]. - [16] p.: ill.


613. Meghívjuk ... 1993. szeptember 27-én ... Máger Ágnes festőművész kiállításának megnyitójára / megnyitja – –. - 1 plakát Miskolc, Golden Wind Galéria1994


614. Munkácsy hatása a magyar festészetre: emlékkiállítás a művész születésének 150. évfordulója tiszteletére / [bev. – –]. - 20 p.: ill. Munkácsy Mihály festőművész. - Miskolc, Herman Ottó Múzeum

Ism.: LOSONCI Miklós: Szikrák. - In: MB, 3. sz. p. 6. Többek között a – – által rendezett kiállításról is


615. Ilku János: Requiem egy erdőért: Miskolci Fotógaléria: 1994. 04. 02. -
In: http://www.webdesign.hu/fotoszovetseg/esemeny.html (letöltve 2005. márc. 30) A 2. Országos Fotóhetek alkalmából rendezett kiállítást megnyitotta – –

Ua.: GYŐRI Lajos: Magyar fotográfiai évkönyv és adattár. - 1999. - Bp.: Művelődési Intézet, 2000. - p. 61.


616. [BÍRÓ István] (bíró): Máger Ágnes kiállítása a Lillafüred Galériában. - In: DH, nov. 16. p. 6. A kiállítást – – nyitotta meg, idézet a megnyitóbeszédből


617. Boksay József: 1891-1975; Erdélyi Béla: 1991 [!1891]-1955: kárpátaljai festők emlékkiállítása / megnyitja – –. - [8] p. Miskolc, Mini Galéria

Ism.: – –: Kárpátaljai festők emlékkiállítása. - In: DH, 1994. márc. 19. p. [2.]


618. Barczy [!Barczi] Pál: retrospektív kiállítás: Miskolci Galéria: 1994. V. 2-VI. 12. / [szöveg HAJDÚ Imre, B. SUPKA Magdolna, – –]. - 33 p., 16 t. - (Miskolci galéria füzetek; 1/1994.)


619. Szőnyi István: 1894-1960: / előszó KÖPÖCZI Rózsa; bev. – – [et al.]. - 89 p.: ill. A kiadvány a Szőnyi István Emlékmúzeum által a Szentendrei Képtárban 1994. júliusában rendezett kiállításra jelent meg, Szőnyi István születésének 100. évfordulójára1996


620. A Szombathelyi Képtár bemutatja ... Remek művek két évszázadból című kiállítását ... 1996. január 12-én ... – – ... nyitja meg... - Leporelló: ill.


621. – –: Vásárhelytől Hatvanig: Tóth Sándor [éremművész] tárlata elé. - In: Délsziget, 34. sz. p. 59-60. A Hatvani Galériában rendezett kiállítás megnyitóbeszéde


622. [DOBOS Klára] DK: Berámázott mesék a megyeházán: Pataki János festőművész tekintetei és szituációi. - In: ÉM, febr. 20. p. 12.: ill. A miskolci Megyeháza Galériájában a kiállítást – – nyitotta meg, a megnyitó beszéd részleteinek közlésével


623. A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár ... meghívja ... László Gyula régész, képzőművészeti kiállításának megnyitására, 1996. május 30-án ... / megnyitót mond – –. - Meghívó


624. Munkácsy et le Grand-Duché de Luxembourg: exposition / [text] BAKÓ Zsuzsanna, – – [et al.]. - 165 p.: ill. Luxembourg, Musée National d'Histoire et d'Art , 1996. szept. 20 - nov. 17. - Munkácsy Mihály festőművész1997


625. – –: A Holló László Galéria időszakos kiállítása. - In: GH, 11. sz. p. 9. Domján József festőművész kiállítása, 1997. okt. 29-től Putnokon1998


626. Szíj Rezső szemléje: ... Új Gresham Kör... . - In: MB, 1. sz. p. 16-17. A Ferihegy Galériában a kiállítás megnyitóbeszédét – – tartotta


627. [Gink Károly: A kép is zene, a zene is kép]. - In: GYŐRI Lajos: Magyar fotográfiai évkönyv és adattár. - 1998. - Bp.: Fotóügynökség és Hírszerző Kft., 1999. - p. 36. A kiállítást a miskolci Ifjúsági és Szabadidő Ház Fotógalériájában – – nyitotta meg márc. 27-én


628. B. Szabó János grafikusművész kiállítása: [sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum]: [1998. április 2-től] / [... megnyitja és bev. – –]. - [8] p.: ill.1999


629. A Fényirda "termékei": Szécsi Zoltán fotográfus kiállítása: [miskolci Ifjúsági és Szabadidő Ház Fotógalériája]: [1999. január 22.-február 28.] / megnyitja – –. - Meghívó


630. Kép, írás ...: Máger Ágnes festőművész alkotásaiból rendezett kiállítást – – ... nyitja meg, 1999. április 9-én. - [4] p.: ill. Miskolc, Teleki Tehetséggondozó Kollégium2000


631. A Miskolci Galéria ... meghívja ... Réti Zoltán festőművész kiállításának megnyitójára, 2000. augusztus 31-én ... / .. megnyitja – –. - Meghívó: ill.Év nélkül


632. Mizser Pál festőművész kiállítása / [bev. – –]. - [16] p.: ill.


633. Képzőművészet Miskolcon. - fol. [41] Kézirat, a Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Adattárában


634. A miskolci művészek. - fol. 124-141. Kézirat, a Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti Adattárában

 


Írások Végvári Lajosról, vele készült interjúk

1952


635. "Mindent megteszünk népünk hősies munkájának méltó kifejezésére...": vasárnap befejeződött a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének évi közgyűlése. - In: Népszava, máj. 27. p. 4. A szövetség tisztikarába beválasztották – –t is


636. Befejezte munkáját a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének közgyűlése. - In: SzN, máj. 27. p. 6. A vezetőség tagjai közé választották – –t is1967


637. NB: Studio Nadar: fotós művésztelep nyílik Oroszlányban. - In: DL, 1967. jún. 14. p. 4. A csoport vezetője – – volt


638. A Studio Nadar művészei Oroszlányban. - In: DL, 1967. jún. 24. p. 4. A csoport szellemi irányítója – – volt


639. A művészi önállósulás fontos eszköze: nyári művésztelep létesült Sárospatakon / [riporter] BENEDEK Miklós. - In: ÉM, júl. 12. p. 4. – – a művésztelep vezetője1968


640. – –. - In: Művészeti lexikon. 4. köt. - Bp.: Akad. K., 1968. - p. 654.

Ua.: 3. kiad. - 1984. - p. 654.1970


641. Nem értünk egyet... . - In: Foto, 1. sz. p. 32. – –: Magyarország - Fényképezés a romantika és a realizmus között c. tanulmányára írt válasz, mely a Fotomagazin (München), 1969. szeptemberi számában jelent meg1971


642. [BENEDEK Miklós] (bm): Szabadtéri szoborbemutatók, állandó kiállítások: tanácskozás Miskolc képzőművészeti életéről: beszélgetés dr. – –sal. - In: ÉM, szept. 16. p. 4.1973


643. SZÁLE László: Mire képes két festő. - In: Népművelés, 9. sz. p. 18-19.

Ua.: Látóhatár, dec. p. 193-199. Többek között megemlíti – –t is, aki a zebegényi szabadiskola egyik alapítója volt1974


644. BENEDEK Miklós: Háromszáz meg hétszáz műkincs: képtári változások. - In: ÉM, jan. 26. p. 4. – – a múzeum művészeti osztályának vezetője mutatja be a képtár új anyagát


645. Kohász Galéria és egyéb tervek a Miskolci Képtárban / [riporter] BENEDEK Miklós. - In: ÉM, aug. 30. p. 4. Interjú a képtár tevékenységéről, tárlatvezetésekről1976


646. [MAKAI Márta] (makai): Kedden délelőtt a képtárban. - In: DH, jan. 7. p. [2.]: ill. Többek között – – nyilatkozik az állandó kiállításról


647. Beszélgetés – –sal / [riporter] TORDA István. - In: Fotóművészet, 2. sz. p. 3-9.


648. SZÉKELY Iván: Szőnyi István Emlékmúzeum, Zebegény. - In: Idegenforgalom, 10 =174. sz. p. 15.: ill. Említés a nyári képzőművészeti akadémiáról, melynek tanára lesz – – is1978


649. – –. - In: Magyar irodalmi lexikon / főszerk. BENEDEK Marcell. 3. köt., S-Z. - Bp.: Akad. K. - p. [509.]


650. BENEDEK Miklós: A festőművész, meg a professzor. - In: ÉM, febr. 12. p. 4.: ill. Máger Ágnes festőművész és – – munkásságáról1979


651. – –. - In: Esztétikai kislexikon / szerk. SZERDAHELYI István és ZOLTAI Dénes. - 3. átdolg., bőv. kiad. - Bp.: Kossuth. - p. 728.


652. TASNÁDI Attila: A XX. század magyar festészete a Miskolci Képtárban. - In: Népszava, 1979. febr. 23. p. 6. A kiállítást – – rendezte, munkásságáról


653. BÁTHORY Ildikó: A művészet oktatója. - In: ME, 6. sz. p. 4. – – a Képzőművészeti Főiskola tanáráról1981


654. TERPLÁN Zénó: A Nehézipari Műszaki Egyetem harmadik évtizede. - Miskolc: Egyetemtört. Biz. - 261 p. 57, 60, 81, 135, 173. p. – – által tartott előadások felsorolása1984


655. Családképek tegnap és ma / [riporter] -rehák-. - In: MúzH, máj. 6. p. 6. Beszélgetés – –sal1985


656. TARCAI Annamária: A művészettörténész. - In: Ötlet, 38. sz. p. 30. – –ról, aki a HOM Képzőművészeti Osztályának vezetője1989


657. A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 27.: tanulmányok – – tiszteletére. - Miskolc: HOM, 1989. - 592 p.: ill. – – fényképével


658. HŐGYÉSZ László: Sümeg évszázadai. - Veszprém: EKMK. - 301 p.: ill. 191. p. – – véleményére hivatkozik a szerző, a ferences templom Pieta szobrával kapcsolatban


659. "A művészet igazában van a szabadság világa": beszélgetés a hetvenéves – – művészettörténésszel / [riporter] DOBRIK István. - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 27. p. 7-[16.]


660. Kitüntetés [hír]. - In: MN, aug. 29. p. 3. – – 70. születésnapja alkalmából a Szocialista Magyarországért Érdemérem kitüntetésben részesült


661. – – kitüntetése. - In: ÉM, szept. 5. p. 4. 70. születésnapja alkalmából a Szocialista Magyarországért Érdemérem kitüntetésben részesült1990


662. – –. - In: Magyar ki kicsoda / főszerk. HERMANN Péter. - Bp.: Texoft Láng K. - p. 637.


663. A Nehézipari Műszaki Egyetem negyedik évtizede: naplószerű feldolgozásban / összeáll. TERPLÁN Zénó. - 1-2. [köt.]. - Miskolc: NME Egyetemtört. Biz. - 2 db – – előadásai, kiállításmegnyitások felsorolása a 9, 16, 21, 44, 77, 88, 171, 178, 193, 281, 299, 274. oldalakon


664. TASNÁDI Attila: – – születésnapja. - In: MN, aug. 27. p. 6. A 70 éves – – köszöntése1991


665. – –. - In: Magyar és nemzetközi ki kicsoda. - 1992. - Bp.: Biográf. - p. 923.1992


666. 25 éves a zebegényi Szőnyi István nyári képzőművészeti szabadiskola: a szabadiskola művésztanárainak és növendékeinek kiállítása: Zebegény: Szőnyi István Emlékmúzeum: július / [... rend. NÉMETH Zsuzsanna]. - 20 p.: ill. A bevezetőben megemlítik – –t, aki a szabadiskola első kurzusának tanára volt


667. GYARMATI Béla: Dr. – –. - In: MM, 18. sz.: ill. Rövid bemutatás


668. – –. - In: GYŐRI Lajos: Ki kicsoda a magyar fotóséletben? : név- és címjegyzék: 1992-es évkönyv. - Bp.: Győri L. - p. 79.

Ua.: 1993-as évkönyv. - 1993. - p. 95. Magyar fotográfiai név- és címtár. - Bp.: Fotóügynökség és Hírszerző Kft., 2000. - p. 167.


669. A minőséggel, az itt született képek rangjával szeretnénk versenyképesek maradni: fotográfiai alkotóműhelyek: Sebesvíz: beszélgetés Eifert Jánossal. - In: FO http:/fotomuveszet.elender.hu/9656/965603.html (letöltve: 2005. márc. 30.) Említés – –ról, aki a Sebesvíz alkotóműhely tanára volt1993


670. Kötődések: – –. - In: MiM, máj. 11. p. [6-7.]: ill. – – vallomása Miskolcról


671. A város ünnepének ünnepeltjei: ünnepi közgyűlés a zenepalotában. - In: DH, máj. 12. p. 3.: ill. – – Pro Urbe díjban részesült


672. Városünnepi kitüntetések: nekünk miskolciaknak kell újrateremteni önmagunkat! - In: ÉM, máj. 12. p. [1]: ill. – – Pro Urbe díjban részesült


673. LOSONCI Miklós: Vizuális gyakorlatok avagy A hóhért akasztják. - In: ÉM, jún. 6. p. 9. A bölcsészegyesület művészettörténész szakos hallgatóinak kiállításáról, ahol – – is tanít1994


674. ... meghívja "Parafrázisok Dr. – – megjelent könyveihez" Máger Ágnes festőművész kiállítására a Mini Galériában ... 1994. augusztus 27-én. - [4] p.: ill.


675. Ünnepi parafrázisok. - In: ÉM, aug. 25. p. 8.: ill. Máger Ágnes kiállítással tiszteleg – – 75. születésnapján


676. "Vidámnak lenni nehezebb, mint keseregni": – – háromnegyed százada: szépapja, az aradi vértanú Kiss Ernő is mosolygott / [riporter] GAÁL Anikó. - In: DH, aug. 27. p. 6.: ill. Beszélgetés – –sal 75. születésnapja alkalmából


677. MIKITA Gábor: A hét embere: – – művészettörténész. - In: ÉM, aug. 27. ÉM hétvége. p. I.: ill. – – 75 éves


678. A Magyar Nemzet galériája. - In: MN, aug. 27. p. 9. – – köszöntése 75. születésnapján


679. A 75 éves – –t köszöntötték: Máger Ágnes parafrázisai [hír]. - In: DH, aug. 29., p. 6.: ill.


680. [DOBOS Klára] DK: Parafrázisok születésnapra. - In: ÉM, aug. 29. p. 8.: ill. Kiállítás – – 75. születésnapjára


681. LOSONCI Miklós: – – köszöntése. - In: PMH, szept. 2. p. 10. 75. születésnap alkalmából


682. Sz. B.: Kiss Ernő honvéd tábornok emléktáblája: tegnap avatták a Diófánál. - In: DH, okt. 7. p. 7. A tábornok életútját szépunokája – – ismertette


683. Munkácsy Mihály iskola az Avason. - In: DH, nov. 22. p. 6. – – tartott előadást a festőművészről1995


684. GYÖNGYÖSSI Gábor: – – művészettörténész portréjához - 75. születésnapja alkalmából. - In: Dimenziók, 1. sz. p. [81]-90.1997


685. Művészetről - mindenkinek: Végvári professzor, a Miskolci Bölcsész Egyesület díszdoktora / [riporter] HALMOS Ildikó. - In: ÉM, febr. 20. p. 9.: ill.1998


686. FÖLDES Emília - MATTYASOVSZKY Zs. Péter: A Fővárosi Képtár története és gyűjteménye: 1890-1945. - Bp.: BTM. - 219 p.: ill. p. 18. idézi – – gyarapítási elveit a Fővárosi Képtárral kapcsolatban és a Nemzeti Galéria megalapításával kapcsolatos elképzelését, p. 33. – – 1948. júl. 10-én kerül a Fővárosi Képtárhoz tudományos munkatársnak, 1950. ápr. 15-től tudományos osztályvezető


687. – – művészettörténész. - In: Kisalföldi művészek lexikona / SALAMON Nándor. - In: Győr: Kisalföld Művészetéért Alapítvány. - p. 341.


688. Házasság az életben és a művészetben. - In: HMH, márc. 25. p. 2. – – és Máger Ágnes festőművész1999


689. – –. - In: Ki kicsoda, 2000: magyar és nemzetközi életrajzi lexikon... / főszerk. HERMANN Péter. 2. köt. - Bp.: Greger-Biográf. p. 1716.


690. GYŐRI Lajos: Magyar fotográfiai évkönyv és adattár. - 1999. - Bp.: MMI. - p. 61. – –ról is, aki a Képző- és Iparművészeti Lektorátus fénykép szakértője


691. Színes alkotások a konyhában is: Máger Ágnes a konyhaművészet remekeit inkább főzi, mint festi. - In: ÉM, febr. 20. p. 18.: ill. Riport – – művészettörténésszel és M. Á festőművésszel


692. Izgalmas évtizedek a képzőművészetben: – – születésnapján / [riporter] LÉVAY Györgyi. - In: CJ, 3. sz. p. 32-33.


693. DOBOS Klára: "Kutatóárkok" a Majális előképén: a művészettörténész szerint jelentős Szinyei-kép került elő. - In: ÉM, márc. 29. p. 1, 8.: ill. – – szerint a természetet ábrázoló kép restaurálása során valószínűsíthető, hogy előtanulmány a Majálishoz


694. Vasárnapi kiállítás és koncert, dr. – – tiszteletére: életműdíj átadása a Lillafüredi Alapítvány és a Megyei Múzeumbarát Egyesület szervezésében: 1999. 08. 29. - In: http://www.webdesign.hu/fotoszovetseg/esemeny.html (letöltve 2005. 03.30) A 80. születésnap alkalmából a Magyar Fotóművészek Szövetsége Életműdíját kapta – –, az Önarckép tollal c. kötetet bemutatta Koltay Gábor


695. LOSONCI Miklós: – – köszöntése. - In: ÚHN, 11. sz. p. 75-76. 80. születésnapja alkalmából


696. "Pap, csibész, katona": beszélgetés – – művészettörténész professzorral közelgő, nyolcvanadik születésnapja és az alkalomra megjelenő memoárkötet apropóján / [riporter] ZEMLÉNYI Attila - In: ÚjH, szept. p. 70-79.: ill.


697. [FILIP Gabriella] FG: Pap, csibész, katona - művészettörténész: képek, virágok, köszöntők, visszaemlékezések – – 80. születésnapján + [Az értelmes élet dicsérete: részlet KOLTAY Gábor köszöntőjéből]. - In: ÉM, aug. 30. p. 8.: ill.


698. [PARÁZS István] p.: Nyolcvan évnyi alkotás: a megyeházán köszöntötték Végvári professzort. - In: DH, szept. 4. p. 4. A nyolcvan éves művészettörténész köszöntése2000


699. EIFERT János: Senior szemmel. -
In: http://www.webdesign.hu/fotoszovetseg/kiallita.html (letöltve 2006. jan. 27.) A Magyar Fotóművészek Szövetsége 1998. jan. 30-án alakult Senior alkotócsoportja tagja – – is. (Az írás keletkezései ideje 2000. dec. 6.)2001


700. – –. - In: Biográf ki kicsoda. - 2002.: kortársaink életrajzi lexikona / főszerk. HERMANN Péter. - Bp.: Enciklopédia. - p. 1887.


701. [SALAMON Nándor] SN: – – művészettörténész. - In: Kortárs magyar művészeti lexikon. 3. - Bp.: Enciklopédia. - p. 865-866.


702. GYARMATI Béla: – –. - In: MT, máj. 11. p. 6-7.: ill.


703. P. G.: Miskolc egykor és ma: városünnep a színházban. - In: DH, máj. 12. p. 4.: ill. Fénykép – –ról és családjáról, aki Miskolc város Díszpolgára kitüntető címet kapta


704. Akik a város díjait kapták Miskolc ünnepén. - In: ÉM, máj. 12. p. 8.: ill. Miskolc díszpolgárává választották – –t


705. Díjazottaink. - In: MiH, 4. sz. p. 4-5.: ill. – – Miskolc város díszpolgára lett.2002


706. GYÖNGYÖSI Gábor: – – portréjához. - In: GYÖNGYÖSI Gábor: Így láttam a vakablakból. - Miskolc: Bíbor. - p. 147-162.


707. SZARKA Klára: Az a dolgom, hogy az ellenállást áttörjem: Féner Tamás a portréművészetről, és sok minden másról. -
In: http://fotomuveszet.elender.hu/0212/021201.html (letöltve: 2006. május 15.) Az írás említi – –t is, aki a Studio Nadar csoport létrehozója volt2003


708. – –. - In: Biográf ki kicsoda. - 2004.: kortársaink életrajzi lexikona. 2. köt. / főszerk. HERMANN Péter. - Bp.: Poligráf. - p. 1719.


709. – –. - In: Who is who Magyarországon: életrajzi enciklopédia. 2003. - Zug: Hübners blaues Who is Who. - p. 1253-1254.

Ua.: 2. kiad. - CD mell.


710. – – művészettörténész. -
In: http://www.artportal.hu/lexikon/muvtorteneszek/vegvari_lajos (letöltve: 2006. május 15.)


711. EIFERT János: A Magyar Fotóművészek Szövetsége életműdíjasai: – –. - In: FotoVideo, jún. p. 68-69.2004


712. – –. - In: Miskolci közéleti almanach. - 2004. - Miskolc: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci Csoportja. - p. 332.


713. Elhunyt – – [hír]. - In: Népszabadság, jún. 2. p. 23.


714. Elhunyt – – művészettörténész. - In: BO http: //www.boon.hu/borsod/Borsod-102705.shtm (letöltve: 2004. június 10.)


715. – –: 1919-2004. - In: ÉM, jún. 2. p. 7. Nekrológ


716. Búcsúzunk: elhunyt – – és Szép László. - In: MiNap Miskolc, jún. 5. 13. sz. p. 5.: ill.


717. Elment a mester - ma temetik – –t. - In: ÉM, jún. 10. p. 7.: ill.


718. Eltemették Végvári professzort. - In: HÚH, jún. 17. p. 9.: ill. Ua: In: Új hírnök. 06. 17. http://fotomuveszek.webdesign.hu/?levelid=1&cikkid=114 (letöltve: június 20.)


719. FILIP Gabriella: – –: 1919: a pap, a katona és a csibész: búcsú – – művészettörténésztől. - In: ÚjH, 3. sz. p. 89. Fénykép p. 82.


720. Örökség: – – művészet-történetei / [riporter] ANTALL István. - ÚjH, 3. sz. p. 84-93.: ill.


721. ZEMLÉNYI Attila: – – szépírói emlékezete. - In: ÚjH, 3. sz. p.- 94-95. Búcsú – –tól


722. FÉNER Tamás: Amit megtanítottál ...: – – művészettörténész emlékére. - In: Fotóművészet, 3/4. sz. p. 113.: ill.


723. Szalon: – – művészettörténészre és Loss Sándor társadalomkutatóra emlékeztek [képek]. - In: ÉM, dec. 2. p. 7. Megemlékezés a közelmúltban elhunyt tudósokról


724. Végvári Lajos-emléktáblát avattak: beszámoló a Herman Ottó Múzeum évéről. - In: ÉM, dec. 21. p. 1, 7.: ill. A Papszeren lévő múzeum falán helyezték el2005


725. A művészet papja, az értékeket védő katona: – – művészettörténészről beszél MÁGER Ágnes festőművész. - In: BAKÓ Endre - HAJDÚ Imre - MARIK Sándor: Általuk híres e föld. 1. [köt.] - Nyíregyháza: In-Forma. - p. 396-399.: ill.


726. BOZSIK István: Miskolc képzőművészete. - In: Ezredvég, aug. szept. p. 131-134. Többek között megemlíti – –t is, p. 133.2006


727. DOBRIK István: Délutáni beszélgetés miskolci lakásán Dr. Végvári Lajos művészettörténésszel 1989. március 17-én: részlet. - In: Levéltári évkönyv. 14. köt. (2006). - Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. - p. 305-316.
Névmutató

A

ABAHÁZI Katalin 591
ABA-NOVÁK Judit 265
ABA NOVÁK Vilmos 353, 510
ADY Endre
508
AGÁRDY Gábor
349
AKNAI Tamás 594
ALMÁSSY Aladár 495
ANDRÁSSY KURTA János
544
ANGELO
196, 466
Antal, Szent Páduai
394
ANTALL István 720
ARADI Nóra 275, 316, 453
ARATÓ János 440
ARTNER Tivadar 453

B

B. KUTAS László ld. KUTAS László B.
b. l. ld. BEKE László
B. SUPKA Magdolna ld. SUPKA Magdolna, B.
B. SZABÓ Edit ld. SZABÓ Edit, B.
B. SZABÓ János ld. SZABÓ János, B.
BAKALÁR József 192
BAKÓ Endre 725
BAKÓ Zsuzsanna 624
BALASSA Bálint 59
BALOGH László 363
BÁN András 258
BARABÁS Miklós 416
BARABÁS Tibor 152
BARACSINÉ MOLNÁR Ibolya 395
BARAKONYI Klára, H.
591
BARANYÓ Sándor
532
BARCSAY Jenő 9, 64, 344
BARCZI Pál 494, 618
BARCZY Pál ld. BARCZI Pál
BARNA Miklós 77
BARTA Péter 262
BÁTHORY Ildikó 653
BEKE László 43, 282
(benedek) ld. BENEDEK Miklós
BENEDEK Marcell 649
BENEDEK Miklós 44, 639, 642, 644, 645, 650
BÉNYEI József 49
BERDE Béla 321
BERECZ Ferenc
185
BEREKMÉRI Zoltán
325, 401
BERÉNY Róbert
110, 131, 478
BERKI Viola
545

BERKOVITS Ilona 126
BERNÁTH Aurél 56, 271, 275, 285, 455
BERTÓK László Attila 386
BIHARI József 343
BIHARI Sándor 101
(bíró) ld. BÍRÓ István
BÍRÓ István 616
(bm) ld. BENEDEK Miklós
BODRI Ferenc 47
BOKOR Zsuzsa 56
BOKSAY József 617
BORBÉLY László 474
BORSOS Miklós 272, 526, 555, 564
BOTTA Ferenc
199
BOZSIK István
726
BUDAY Ágota
603

C

CHOMA József 286, 547
CSABAI Kálmán
397, 538, 612
CSÁKI MARONYÁK József
420
CSAVLEK András 219
CSEH Miklós 453
CSÓK István 88, 90
CSOKONAI VITÉZ Mihály
495, 498
CSONGRÁDY Márta 49
CSORBA Tibor 218
CSUPOR László
562
CZ. Á. ld. CZOBOR Ágnes
CZEIZING Lajos 331, 464
CZENE Béla
212
CZÓBEL Béla
456
CZOBOR Ágnes 13, 17

D

DANCSHÁZY Lászlóné 20
DARABONT Tamás 520
DARABOS György 56
DARNAY Kálmán 393
DAUMIER, Honoré
132
DEÁK-ÉBNER Lajos
237, 430
DELACROIX, Eugène
21
DELY-B. Rózsi
80
DERKOVITS Gyula
246
DÉVÉNYI Iván 28
DK ld. DOBOS Klára
DOBAI János 444
DOBOS Klára 55, 388, 622, 680, 693
DOBRIK István 50, 659, 727
DOBROSSY István 354, 403
DOMBI József 17
DOMJÁN József 346, 428, 512, 513, 625
DOZVALD János 56
DÖBRÖCZÖNI Kálmán 546
DURAY Tibor
447

E

ÉBNER Lajos, DEÁK- ld. DEÁK-ÉBNER Lajos
EDVI ILLÉS Aladár 87
EGRY József
111, 113, 438
EIFERT János
341, 357, 669, 699, 711
EIFFERT János ld. EIFERT János
ÉK Sándor 444
ELEKFFY Jenő ld. ELEKFY Jenő
ELEKFY Jenő 441
ERDÉLYI Béla
617

F

FARKAS Attila 394
FARKAS Z. ld. FARKAS Zoltán
FARKAS Zoltán 3, 7, 19
FAZEKAS György 38
FECSKE András 37
FEGYÓ János 34
FEJÉR Ernő 312, 550
FELEDY Gyula 244, 356, 473
FELVÉGI Andrea
338
FÉNER Tamás
505, 707, 722
FÉNYES Adolf 423
FERENCZI Sándor
358
FERENCZY Béni
441
FERENCZY Károly
402
FG ld. FILIP Gabriella
FILIP Gabriella 697, 719
FÖLDES Emília 686
FRANK János 455
FUNK Pál ld. ANGELO
FÜLEP Lajos 146, 209

G

GAÁL Anikó 676
GÁCS György, Z. 457
GADÁNYI Jenő
484
GEDEON Péter
304
GENTHON István 13, 16
GERA Mihály 401
GERGELY Mihály 506
GERSZI Teréz 449
GINK Károly 158, 319, 534, 589, 627
GIOTTO di Bondone
25
GODA Gertrúd 576, 581
GOTTWALD, Klement 139
GOYA, Francisco
10, 129
GÖTZ János
334
GRÁBER Margit
73
GRUBER Béla
368
GULÁCSY Lajos
376, 528
Gy. VAD Erzsébet ld. VAD Erzsébet, Gy.
GYÁRFÁS Jenő 105
GYARMATI Béla 55, 667, 702
GYÉMÁNT László 202, 326, 463
GYENES, Juan
585
GYÖNGYÖSSI Gábor 684, 706
GYŐRI Lajos 615, 627, 668, 690

H

H. BARAKONYI Klára ld. BARAKONYI Klára, H.
HAJDÚ Imre 618, 725
HAJDU Mariann 56
HALMOS Ildikó 685
HALS, Frans 29
HANN Ferenc 592
HÁVORNÉ TAKÁCH Ágnes 289
HEMZŐ Károly
168
HERMAN Lipót
500
HERMANN Péter 662, 689, 700, 708
HEVESY Iván 172, 179
HÉZSŐ Ferenc
580
HIDEG Ágnes 54
HINCZ Gyula 270, 329
HOLLÓ Barnabás
577
HOLLÓ László
49, 360
HOLLÓSY Simon
148
HORLING Róbert
277
HORPÁCSI Sándor 50
HORVÁTH György 37
HŐGYÉSZ László 658

I

IBOS Iván 196, 206
ILKU János 615
ILLÉS Aladár, EDVI ld. EDVI ILLÉS Aladár
IMREH Zsigmond 41
IVÁN Szilárd
315

J

JAKOBI Gyula 571
JENKEI János 479
JÓZSA János 583
JUNG Zseni
341

K

KÁDÁR György 139
Kájé ld. KISS József
KÁLMÁN Mária 10
KÁROLYI Ernő 230
KÁRPÁTI László 300, 581
KASS János 229
KASSÁK Lajos
344
KAZINCZY János
450
KEMÉNY Zsigmond
58
KERNSTOK Károly
242
KERNY Teréz 394, 411
KINCSES Margit 381
KISHONTHY Zsolt 549, 550, 581
KISHONTY Jenő 590
KISS Ernő
676, 682
KISS Jánosné
KISS József 47
KIS SUNYI István 588
KLEMMNÉ NÉMETH Zsuzsa 404, 666
KLING György 450
KLINGER András 310
KOCSIS Iván 410, 412
KÓKA Ferenc 556
KOLTAY Gábor 694, 696
KOMJÁTI Gyula 449
KOMLÓS Tibor
168
KONDOR Béla
268, 272, 359, 514, 522, 570
KONTHA Sándor 50
KORB Erzsébet 542
KORNISS Péter 279
KÓRUSZ József 315
KOSSUTH Lajos
63
KOSZTA József
432
KOVÁCS Béla 472
KOVÁCS Gyula 169
KOVÁCS Margit
213
KOVÁTS Tibor
322
KŐNIG Róbert
495
KÖPÖCZI Rózsa 619
KÖRNER Éva 8
KRAJCSIROVICS Henrik 470
KRAJCSIROVITS Henrik ld. KRAJCSIROVICS Henrik
KRASZNÁR Aranka, SZÉKELYNÉ ld. SZÉKELYNÉ KRASZNÁR Aranka
KRÚDY Gyula 219
KURTA János, ANDRÁSSY ld. ANDRÁSSY KURTA János
KURUCZ D. István 336
KUTAS László, B.
568
KÜHNE Ilse
419
KÜRTI Katalin, Sz. 44

L

-l 3
László (Magyarország: király), Szent 411
LÁSZLÓ Gyula
439, 488, 509, 608, 623
LÁZÁR Béla
94
LEIBL, Wilhelm
117
LENGYEL Lajos
273
LENKEY Zoltán
221, 244, 299
LÉVAY Györgyi 692
LÓSKA Lajos 366
LOSONCI Miklós 45, 51, 56, 614, 673, 681, 695
LOSS Sándor 723
LOTZ Károly
376
LÖFFLER Béla
560
LÖFFLER, Vojtech ld. LÖFFLER Béla
LUKOVSZKY László 475
LUSSA Vince
267
LUZSICA Lajos
37
LYKA Károly 119

M

MÁGER Ágnes 43, 51, 55, 244, 247, 495, 597, 599, 600, 601, 602, 606, 607, 610, 613, 616, 630, 650, 674, 675, 679, 688, 691, 725
MÁGORI VARGA Béla 75
(makai) ld. MAKAI Márta
MAKAI Márta 646
MAKART, Hans 67
MANET, Èdouard
17, 317
MÁNYOKI Ádám
348
MARIK Sándor 725
MARONYÁK József, CSÁKI ld. CSÁKI MARONYÁK József
MAROSITS István 247
MARTON László
439
MATTHES, Otmar
406
MATTYASOVSZKY Zs. Péter 686
MAULBERTSCH, Franz Anton 20, 399
MAZSAROFF Miklós
236
MEDNYÁNSZKY László
120
MICHELANGELO Buonarroti
501
MIKITA Gábor 677
MIKLÓS Pál 31
MIKLÓSI-SIKES Csaba 393, 411
MIKUS Gyula 436
MIZSER Pál
185, 194, 632
MLADONYICZKY Béla
197
MÓDOS Gábor 46
MOHOLY-NAGY László 282
MOLDVAY Győző 40, 518
MOLNÁR Ibolya, BARACSINÉ ld. BARACSINÉ MOLNÁR Ibolya
MORELLI Edit 340, 591
MUNKÁCSY Mihály 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14,15, 16, 19, 22, 26, 27, 44, 85, 86, 95, 118, 122, 123, 125, 133, 136, 141, 151, 248, 250, 382, 383, 384, 388, 389, 391, 396, 413, 614,624, 683
MURÁNYI KOVÁCS Endre 26

N

NAGY Sándor Zoltán 521
NAGY BALOGH János
417
NAGY Gy. Margit
502
NAGYIDAI NEISCHEL Lajos
287
NEISCHEL Lajos, NAGYIDAI ld. NAGYIDAI Neischel Lajos
NEMES LAMPÉRT József 339, 342, 351, 352, 353
NÉMETH József
220
NÉMETH Kálmán
75
NÉMETH Lajos 16, 148
NÉMETH Péter 53
NÉMETH Zsuzsa, KLEMMNÉ ld. KLEMMNÉ NÉMETH Zsuzsa
NÉMETH Zsuzsanna ld. KLEMMNÉ NÉMETH Zsuzsa
NOVÁK Judit, ABA- ld. ABA-NOVÁK Judit
NOVÁK Vilmos, ABA- ld. ABA-NOVÁK Vilmos
NYERGES Pál 477

O

OLTVÁNYI Imre 3

P

p. ld. PARÁZS István
P. G. 703
(p. r.) ld. PRUKNER Pál
Páduai Szent Antal ld. Antal, Szent, Páduai
PANDUR József 591, 594
PAP Zoltán
304
PARÁZS István 698
PATAKI János 622
PATAKY Dénes 28, 448
PATAY László 40, 584
PÁTZAY Pál 149, 171, 187
PAWEK, Karl 239
PETŐ Géza 309
PETŐ János
365, 474, 495
PETRI Lajos
80
PETRÓ Sándor
249, 515
PETROVICS László
168
PICASSO, Pablo
186
PLEIDELL János
554
POGÁNY Ö. Gábor 49, 425
PRUKNER Pál 465

R

RABINOVSZKY Máriusz 99
RADOCSAY Dénes 11
RAFFAI Kinga 596, 606
RÁTKAY Endre
191
-rehák- 655
REICH Károly 223
REMBRANDT, Harmensz van Rijn
29, 93, 102, 145, 293
REPIN, Ilâ Efimovič
104, 136, 142
RÉTI István
134
RÉTI Zoltán
543, 579, 631
RJEPIN, Ilja Jefimovics ld. REPIN, Ilâ Efimovič
ROJKÓ A. 56
ROUSSEL, Frank 283
RÓZSA Gyula 246

S

SAJNOVITS Sándor 297
SALAMON Nándor 32, 44, 50, 54, 687, 701
SÁNDOR Zsuzsa 196
SCHAÁR Erzsébet
487
SERES János
48, 251, 530, 533, 593
SIMA, Joan
486
SIMON Margit, SZILVÁSSYNÉ ld. SZILVÁSSYNÉ SIMON Margit
SKULICZ, Witold 472
SN ld. SALAMON Nándor
SOLTÉSZ Gáspár 239
SOMOGYI József 420
SUNYI István, KIS ld. KIS SUNYI István
SUPKA Magdolna, B. 618 ld. még SUPKA Manna
SUPKA Manna 574
SURIKOV, Vasilij Ivanovič
78

Sz

SZ. B. 682
Sz. K. ld. SZARKA Klára
Sz. KÜRTI Katalin ld. KÜRTI Katalin, Sz.
SZABADFALVI József 354, 561
SZABADOS Jenő 426
SZABÓ Edit, B.
324
SZABÓ Iván
66
SZABÓ János, B.
628
SZALAY Lajos
50, 228, 241, 367, 369, 516, 540
SZÁLE László 643
SZARKA Klára 54, 707
SZÉCSI Zoltán 629
SZÉKELY Bertalan
140
SZÉKELY Iván 648
SZÉKELYNÉ KRASZNÁR Aranka 73
SZEMETHY Imre
233, 495
Szent László ld. László (Magyarország: király), Szent
SZENTIVÁNYI Árpád 611
SZENTIVÁNYI Lajos
66
SZÉP László
716
SZERDAHELYI István 651
SZÍJ Rezső 626
SZIKLAI Dezső 172
SZILVÁSSYNÉ SIMON Margit
73
SZINTAY Jánosné 34
SZINYEI MERSE Pál 45, 55, 398, 595, 693
SZIRÁKI Endre
480
SZŐLLŐSY Kálmán
256, 468
SZŐNYI István
28, 56, 135, 143, 150, 154, 203, 314, 353, 385, 386, 390, 404, 446, 448, 491, 537, 576, 619
SZULY Angéla
80
SZURIKOV, Vaszilij Ivanovics ld. SURIKOV, Vasilij Ivanovič

T

TAGAI Imre 281
TAKÁCH Ágnes, HÁVORNÉ ld. HÁVORNÉ TAKÁCH Ágnes
TAKÁCS István 558
TARCAI Annamária 656
TARCAI Béla 306
TASNÁDI Attila 44, 45, 47, 550, 652, 664
TE ld. TÓTH Elemér
TERPLÁN Zénó 654, 663
TOKAJI András 482
TORDA István 647
TÓTH B. László 69
TÓTH Elemér 47
TÓTH Ervin 594
TÓTH Sándor 327, 332, 507, 551, 573, 582, 621
TRET
ÂKOV, Pavel Mihajlovič 82
TRETJAKOV, Pavel Mihajlovics ld. TRETÂKOV, Pavel Mihajlovič
TURY Mária 451

U

ÚJVÁRY Lajos 511
ÚJVÁRY Zoltán
373

V

VAD Erzsébet, Gy. 548
VADAS Ernő
32, 161
VADAS Péter
168
VAJDA Ernő
208
VALENT Ede
333
VARGA Béla, MÁGORI ld. MÁGORI VARGA Béla
VARGA Miklós 502
VARGA Nándor Lajos
38
VATI József
236
VEDRES Márk
66
VÉGVÁRI I. János
467
VENTILLA István
182
VERES László 409
VERESS Pál 419, 458
VERMEER, Jan
29
VIGA Gyula 354, 373, 409
VITÉZ Mihály, CSOKONAI ld. CSOKONAI VITÉZ Mihály
VYDARENY Iván 206

W

WÜRTZ Ádám 226

Z

Z. GÁCS György ld. GÁCS György, Z.
ZEMLÉNYI Attila 696, 721
ZICHY Mihály 126
ZINNER Erzsébet
180, 210
ZOLTAI Dénes 651
ZRINYI Miklós 60
ZSÁMBOK Péter
590
ZSIGNÁR István
227

 


Címmutató

#

I. kiállítás 422
I. Országos Fotótárlat 575
I. Pécs-baranyai országos képzőművészeti kiállítás 452
A II. Magyar Képzőművészeti Kiállítás 437
A II. Magyar Képzőművészeti Kiállítás a Műcsarnokban 437
A II. Magyar Képzőművészeti Kiállítás szobrai és grafikái 437
II. Miskolci Országos Képzőművészeti kiállítás 454
2. Nemzetközi színes szalon 462
A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár ... meghívja ... László Gyula régész, képzőművészeti kiállításának megnyitására 623
IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás 445
4. Országos Akvarell Biennálé 492
Az V. Diósgyőri Diaporáma Biennálé 313
VI. Miskolci Országos Grafikai Biennálé 472
VI. Miskolci Országos Grafikai Biennálé '71 473
A VII. Hamburgi Diaporáma Fesztivál 290
A VII. Miskolci Grafikai Biennálé 238
A X. Váci Diaporáma Biennálé 302
XI. Nemzetközi Diaporáma Fesztivál 328
XIII. Országos Csokonai Diákszínjátszó Napok 610
15 éves a zebegényi szabadiskola 552
20 éves a Szőnyi István Nyári Képzőművészeti Szabadiskola 592
A XX. század magyar festészete a Miskolci Képtárban 496, 652
25 éves a zebegényi Szőnyi István nyári képzőművészeti szabadiskola 666
55 grafikus kiállítása Supka Manna tiszteletére 574
A 75 éves Végvári Lajost köszöntötték 679
100 éve halt meg Manet 317
200 éves a miskolci evangélikus templom 407

A

Aba Novák Vilmos és kortársai a Herman Ottó Múzeum Képtárában 510
Abaházi Katalin, H. Barakonyi Klára, Morelli Edit, Pandur József kiállítása 591
Absztrakció, szimbólum, allegória 157
Adalékok Munkácsy stílusának alakulásához 118
Ady illusztrációk a miskolci József Attila Könyvtárban 508
Agárdy Gábor ikonjai között 349
Akik a város díjait kapták Miskolc ünnepén 704
Akt-album 46
Alkotás és szemlélet 187
Általuk híres e föld 725
Amerikai fotográfusok Miskolcon 307
Amit megtanítottál... 722
Anatómia 9
Andrássy Kurta János kiállítás 544
Arató János kiállítása 440
Arcképvázlat Baracsiné Molnár Ibolya festészetéről 395
Arcképvázlat Pátzay Pálról 171
Az Átlós utcai képíró 191
"Aurélia" Képző- és Iparművészeti Alkotóközösség kiállítása 598
Az a dolgom, hogy az ellenállást áttörjem 707

B

B. Kutas László szobrászművész kiállítása 568
B. Szabó János grafikusművész kiállítása 628
Bakalár József kiállítása 192
Balassa Bálint 59
Balogh László hézagpótló műve: Magyar művészek Münchenben 363
Barabás Miklós emlékkiállítás 416
Barcsay Jenő újabb képei 64
Barczy [!Barczi] Pál 618
Barna Miklós gyűjteményes kiállítása 77
Báthory István Múzeum kiadványai 327
Befejezte munkáját a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének közgyűlése 636
A béke és a szabadság gyermekrajzai 107
Bemutatjuk Szalay Lajost 228
Bemutatjuk Szemethy Imrét 233
Berámázott mesék a megyeházán 622
Berde Béla fényképei 321
Berekméri Zoltán 401
Berekméri Zoltán albuma 401
Berekméri Zoltán kiállítása 325
Berény Róbert 110, 131
Berki Viola grafikái 545
Bernáth Aurél 275, 455
Bernáth Aurél a Miskolci Galériában 271
Bernáth Aurél festőművész gyűjteményes kiállítása 455
Bernáth Aurél művészete 285
Bernáth és Szőnyi 56
Beszélgetés Végvári Lajossal 647
Bevezetés a XIX. század művészetébe 47
Bevezetés a diaporáma technikába 410
Bevezetés a művészettörténetbe 52
Bihari Sándor emlékkiállítása 101
Biográf ki kicsoda 700, 708
Boksay József 617
Borsod megyei képzőművészeti kiállítás 497
"Borsodi festők 1920-1974" 493
Borsodi képzőművészek festészeti kiállítása 503
Borsodi képzőművészek grafikai kiállítása 504
Borsodi kiállítás vezetők 496, 514
Borsodi kismonográfiák 41, 48
Borsos Miklós grafikái, rézkarcai, plakettjei 555
Borsos Miklós kiállítása 564
Borsos Miklós plakettjei 526
Botta Ferenc emlékkiállítása 199
A brit művészek grafikái 476
Búcsúzunk 716

C

Choma József emlékkiállítása 547
Choma József festészete 286
The commmemorative exhibition of István Szőnyi 576
Csabai Kálmán 612
Csabai Kálmán festőművész kiállítása 538
Csáki Maronyák József és Somogyi József kiállítása 420
A család ábrázolása a XX. század képzőművészetében 310
Családképek tegnap és ma 655
A csehszlovák képzőművészet 50 éve 84
Csendéletek, tájképek, rektorok... 397
Csepp a tengerből 184
Csók István gyűjteményes kiállítása 90
Csók István jubileumi kiállítása 88
Csokonai Vitéz Mihálynak A múzsák rakoncátlan gyermekének, a felvilágosodás géniuszának születésének 200. évfordulójára 495
Csokonairól a Képtárban 495
Csoport-kiállítás a Képzőművészek Szabad Szakszervezetében 69
Csöndes tettnek számít 559
Czeizing Lajos fotóművész kiállítása 464
Czene Béla 212
Czóbel Béla Kossuth-díjas festőművész gyűjteményes kiállítása 456

D

A dada-tárgy és a fotográfia 215
Darabont Tamás festőművész kiállítása 520
Darnay Kálmán 393
Daumier-kiállítás 132
Deák Ébner Lajos 430
Deák Ébner Lajos emlékkiállítás 430
Deák Ébner Lajos ismeretlen párizsi festménye 237
"Debreceni műhely" 586
A debreceni művésztelep kiállítása 483
Dedikált kiadványok a múzeum helyismereti gyűjteményében 54
Delacroix 21
Délutáni beszélgetés miskolci lakásán Dr. Végvári Lajos művészettörténésszel 1989. március 17-én 727
Diaporáma 410
Diaporáma a színházban 280
Diaporáma vitafórum Pécsett 303
Diaporámás tavasz 337
Díjazottaink 705
Divat és korszerűség 173
Domján József festőművész kiállítása 428
Domján József kiállítása 513
Domján József műhelyében 513
Domján József színes fametszeteinek kiállítása 428
Domján Múzeum Sárospatakon 512
Döbröczöni Kálmán (1899-1966) emlékkiállítás 546
Dr. Végvári Lajos 667
Dunakanyar I. Tárlat 465
Duray Tibor festőművész kiállítása 447

E

Edvi Illés Aladár gyűjteményes kiállítása 87
Egry József 111, 113
Egry József példája 438
Egy akol és egy pásztor? 362
Egy csipetnyi New York 357
Egy figyelő szempár 161
Egy kép, több kép 224
Egy Varsóban élő magyar festőművész 218
Egyedül 331
Egyszemélyes művészettörténet 47
Ék Sándor gyűjteményes kiállítása 444
Elekffy [!Elekfy] Jenő és Ferenczy Béni 441
Elekfy Jenő és Ferenczy Béni kiállítása 441
Életem a vár alatt 53
Elhunyt Végvári Lajos 713
Elhunyt Végvári Lajos művészettörténész 714
Elképzelés a fotóművészeti és történeti múzeum dolgában 414
Elment a mester - ma temetik Végvári Lajost 717
Előzetes beszámoló az I. Magyar Képzőművészeti kiállításról 96
Az Első Magyar Képzőművészeti kiállítás 97
Az első Pécs-Baranya megyei országos kiállítás 452
Eltemették Végvári professzort 718
Elvetélt próféta? 49
"Az ember" 200
Emberöltő 180
Emlékeim 3
Emlékezés Darnay Kálmánra 393
Emlékezés Munkácsy Mihályra 248
Emlékezés Szőnyi Istvánra 154
Az emulzió színvisszaadó képessége és az esztétikai igény 163
Az én múzeumom 29
Erdélyi Béla 617
Eredmények és tervek Miskolcon 234
Érték és fejlődés 274
Érték, fejlődés, fotográfia 254
Az értelmes élet dicsérete 672
Erzsébet Zinner 210
Erzsébeti képzőművészek ötödik tavaszi tárlata 460
Az észak-dunántúli képzőművészek III. kiállítása 459
Észak-magyarországi Területi Szervezet 265
Esztétikai kislexikon 651
Az európai művészet története 47
Évfolyamtársak 536
Évfolyamtársak kiállítása 541
Az Ezüst Gerely fotópályázatról 168

F

Fél óra és százötven év 388
Feledy Gyula életmű-kiállítása 356
Felvégi Andrea: Láttam Riót... 338
Féner Tamás fotóművész kiállítása a Munkásmozgalmi Múzeumban 505
Fényes Adolf 423
Fényes Adolf festőművész emlékkiállítása 423
A Fényirda "termékei" 629
A fénykép esztétikája 157
A fényképezés - kereszttűzben 239
Ferenczi és a képzőművészet 358
Ferenczy Károly bibliai tárgyú képei 402
Festészetünk néhány problémája 445
A festőművész, meg a professzor 650
Fétis vagy géniusz 195, 258
A forradalmi Kína fametszetei 2
A fotó - a film - a filmrendező 182
A fotó lehetőségei és határai 157
Fotóbukfenc 318
Fotógaléria Miskolcon 295
A fotografálás helye a művészetek között 157
A fotográfia kulturális jelentősége 461
A fotográfia valóságképe és manipulálhatósága 269
A fotografikus kompozíció 157
A fotografikus műfajokról 157
A fotográfus morálja 181
A fotóművészet a lukácsi esztétika tükrében 281
Fotóművészeti kiskönyvtár 33
A fotóművészetről 155
A fotónaturalizmus és a művészi fotó 157
Fotós önarcképek Miskolcon 320
Fotószakkörvezetők tanfolyamának jegyzete 24
Fotótörténeti kiállítások Miskolcon 345
A földalatti gyorsvasút állomásának freskótervei 115
Fővárosi Képtár kiállításai 416, 418, 425, 426, 429, 436, 440, 443, 444
A Fővárosi Képtár ötéves terve 1
A Fővárosi Képtár története és gyűjteménye 686
A Fővárosi Népművelési Központ képzőművészeti kiállításai 419, 420, 430
A Fővárosi Népművelési Központ kiállításai 423, 428
Francisco Goya 10
Frank Roussel kiállítása Vácott 283

G

Gadányi Jenő emlékkiállítása 484
Gedeon Péter és Pap Zoltán kiállítása 304
Die Gemälde der IV. Ungarischen Kunstaustellung 445
Generációk nevelője 179
Genthon István opponensi véleménye 16
Giccs, dilettantizmus, naturalizmus 157
A giccs, a dilettantizmus, naturalizmus a művészetekben 24
A giccsről 156
Gink Károly művész arcképe 158
Gink Károly művészportréi 534
Gink Károlyról 319
Giotto 25
Gondolatok a debreceni Országos Fotókiállítás kapcsán 211
Gondolatok a grafikáról 387
Gondolatok a szociofotóról 323
Gondolatok az FF alkalmából 308
Gondolatok Zichy Mihályról 126
Gondolkodásában magyar maradt 383
Goya grafikái 129
Götz János szobrai 334
Grafikai biennálé 473
Grafikák Nemes Lampérthtől Derkovitsig 587
A Gresham-csoport 257
Groteszk mesék 365
Gulácsy Lajos (1882-1932) rajzai 528
Gyárfás Jenő emlékkiállítása 105
Gyémánt 463
Gyémánt László 463
Gyémánt László kiállítása 463
Gyémánt Lászlóról 326
Gyermekrajzkiállítások 69

H

A Hajdú-Bihar megyei Múzeumok közleményei 382
Haladó hagyományok a magyar festészetben 99
Hals, Rembrandt, Vermeer 29
A harmadik magyar diaporáma fesztiválról 288
Harmincöt év, harmincöt művész 275
Három évszázad Szent László ábrázolásai 411
Három festőművésznő kiállítása 73
Három könyv Munkácsyról 11
Háromszáz meg hétszáz műkincs 644
Hat reprodukció 4
Hatvan éve közgyűjtemény a Tretjakov Galéria 124
Hatvani Galéria, 1990. szeptember 14-én... 604
Hávorné Takách Ágnes színes fényképei 289
Házasság az életben és a művészetben 688
Helyzet (a hetvenes évek művészete a Sárospataki Képtárban) 563
Herman Lipótról 500
Herman Ottó Múzeum 39
A Herman Ottó Múzeum évkönyve 286, 317, 370, 384, 398, 402, 657
Herman Ottó Múzeum közleményei 376
A Herman Ottó Múzeum műkincsei 409
A hét embere 677
Hét művész Vas megyéből 535
Hincz Gyula emlékezete 329
Hódolat Michelangelónak 501
Hogyan szeresselek...? 355
Holló Barnabás emlékkiállítás 577
Holló László 49
A Holló László Galéria időszakos kiállítása 625
Holló Lászlóról jelen időben 360
Hollósy Simon és kora 148
Hollósy Simon kora és művészete 148
Hommage Munkácsy 384
Honvéd képzőművészeti kiállítás 69
Horling Róbert kiállítása 277
Hozzászólás Rabinovszky Máriusz kritikájához 99
A huszadik század törekvései 157

I

Az Ifjúsági és Szabadidő Ház Fotógalériája ... meghívja ... 1992. október 16-án... Szentiványi Árpád ... Japán és Erdély mozaik fotókiállítására ... 611
Ifjúsági képző- és iparművészeti kiállítás 91, 92
Igényesség, felelősségvállalás 589
Így láttam a vakablakból 706
Ilja Jefimovics Rjepin 104
Az impresszionizmus és a fotográfia kölcsönhatása 157
Az impresszionizmus koráról 166
Imreh Zsigmond 41
Iván Szilárd és Kórusz József képei a zebegényi Szőnyi Múzeumban 315
Izgalmas évtizedek a képzőművészetben 692

J

Jegyzetek a miskolci grafikai biennáléról 276
Jegyzetek a szovjet múzeumokról 112
Jegyzetek Miskolc művészeti életéről 266
Jel 485
Jel '72 479
Jel '73 485
Jel és jelentés 201
Jel, jelentés, hagyomány 373
Jelkép és valóság 147
A jó színes fénykép 160
Joan Sima kiállítása 486
A jövő nemzedékéért 270
Juan Gyenes Budapesten 585
Jung Zseni és Eiffert [!Eifert] János újabb fényképei 341

K

Kádár György új történelmi festménye 139
A kamera mögött 312
Károlyi Ernő képei a Mednyánszky Teremben 230
Kárpátaljai festők emlékkiállítása 617
Kartina Munkacsi [!] Dom szkorbi 151
Kass János új utakat keres 229
Kassák Lajos emlékezete 344
Katalog der Gemälde und Zeichnungen Mihaly Munkacsys 22
Katowicei festők Miskolcon 222
Katowicei kisplasztika 232
Kazinczy János és Kling György festőművészek kiállítása 450
Kedden délelőtt a képtárban 646
Kemény Zsigmond és a nép 58
Kép és fénykép 258
Kép, írás 630
A kép is zene, a zene is kép 627
A kép, mint rébusz 216
"Képek, szobrok, könyvek" 608
A képtár rejtett kincsei 561
Képzőművészet 153
Képzőművészet és fotográfia 164
Képzőművészet és fotográfia I. (1841-1896) 527
A képzőművészet helyzete Borsodban 225
Képzőművészet Miskolcon 633
A képzőművészetek 23
A képzőművészeti élet 1972-ben 231
Képzőművészeti gyűjtemény 300
A képzőművészeti képsor 260
Képzőművészeti kiállítás 431
Képzőművészeti kiállítás Keszthelyen 106
Képzőművészeti kisfilmek Szolnokon 207
A képzőművészeti típus és annak válsága a XX. század művészetében 165
Képzőművészeti világhét Magyarországon 265
Kertészet a képzőművészetben 453
Kertészet a magyar képzőművészetben 453
Kertészkedés a magyar képzőművészetben 453
Két biennále között 255
Két évszázad magyar festészete 550
Két évtized szerzeményei 604
Két festő egy könyvben 56
Két fotótörténeti kiállítás 294
Két képzőművészeti pályázat 74
Két Munkácsy-tanulmány 95
Két "problematikus" festmény 376
Kétszáz év magyar festészete a Miskolci Képtárban 550
Kétszáz év magyar festészete Miskolcon 550
Ki kicsoda, 2000 689
Ki kicsoda a magyar fotóséletben? 668
Kiállítás a Képcsarnokban 562
Kiállítás a Miskolci Galériában 242
A kiállítási képek mérete 183
Kiállítási naptár 244
Kiállítások 66, 69
A kikezdhetetlen zebegényi mester 386
Kincses-jubileum 381
Kisalföldi művészek lexikona 687
Kishonthy Jenő festőművész és tanítványa Zsámbok Péter 590
Kislexikon 82
Kiss Ernő honvéd tábornok emléktáblája 682
Kitüntetés 660
Das kleine Kunstheft 12
Kohász Galéria és egyéb tervek a Miskolci Képtárban 645
Kóka Ferenc fotóművész kiállítása a Miskolci Galériában 556
Komárom megyei képzőművészek kiállítása 459
Komjáti Gyula grafikai kiállítása 449
Kondor Béla Dózsa-sorozatának keletkezése 268
Kondor Béla életmű kiállítása Miskolcon a Borsod-Miskolci Múzeumban és a Miskolci Galériában ... 570
Kondor Béla emlékkiállítás a Herman Ottó Múzeum Képtárában 514
Kondor Béla: Szentek bevonulása a városba 359
Korb Erzsébet emlékkiállítás 542
Korszerűtlen-e a tartalom? 176
Kortárs művészeti lexikon 700
Kortársaim 488, 509
Koszta József emlékkiállítás 432
Kovács Margit 213
A könyvbe zárt művész 223
Köszöntjük a 80 éves Domján József grafikusművészt 346
Köszöntő 400
Kötődések 670
Közlekedési Alkalmazottak Szakszervezete Szabad Iskolájának kiállítása 434
"Közművelődés, zenei ismeretterjesztés" 262
Krajcsirovits [!Krajcsirovics] Henrik 470
Krajcsirovits [!Krajcsirovics] Henrik kiállítása 470
Krajcsirovics Henrik újabb képei 470
Krakkói grafikusművészek kiállítása 472
Kultúra és tradíció 373
A kultúra világa 23
Kurázsi mama 392
Kuruc költészet 62
"Kutatóárkok" a Majális előképén 693
"Különcködések és bogarak" az alkotás műhelyvilágában 61

L

László Gyula és Marton László 439
Lázár Béla 94
Das Leben und Werk von Michael Munkácsy 19
Lengyel Lajos emlékkiállítása 273
Lenkey Zoltán 299
Lenkey Zoltánról, kiállítása ürügyén 221
Lépték, szintek, dimenziók 214
Levéltári évkönyv 727
"Lobogónk-e Derkovits" 246
Lukovszky László 475
Lumière testvérek és az autochrom 412
Luzsica Lajos 37

M

Magángyűjtemények - közszemlén 249
Máger Ágnes és Raffai Kinga ... meghívjuk kiállításunkra ... 1991. május 31-én ... a Tudomány és Technika Házába 606
Máger Ágnes kiállítása 600, 607
Máger Ágnes kiállítása a Lillafüred Galériában 616
Mágori Varga Béla és Németh Kálmán kiállítása 75
Magyar és nemzetközi ki kicsoda 665
A magyar festészet haladó hagyományai 429
A magyar festőművészet mesterei 424
Magyar fotográfiai évkönyv és adattár 615, 627, 690
Magyar fotográfiai név- és címtár 668
A Magyar Fotóművészek Szövetsége életműdíjasai 711
A magyar fotóművészet 125 éve 461
Magyar grafika 98
A magyar grafika mesterei 510, 528
A magyar grafika száz éve 65
Magyar irodalmi lexikon 649
A "magyar katona a szabadságért" 114
A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége és a Műcsarnok kiállítása 448
Magyar ki kicsoda 662
Magyar művészélet Münchenben 119
Magyar művészet 1800-1945 18
A magyar művészet a XIX. század második felében 209
Magyar művészet, 1890-1919 298
Magyar művészet, 1919-1945 316
Magyar művészet a XX. század második felében 549
A magyar művészet Nagybányától a nyolcakig 5
Magyar művészettörténet 35
A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség 1951, 1952. évi évkönyve 128
A Magyar Nemzet galériája 678
Magyar otthonok 425
A "Magyar otthonok" kiállítás tanulságai 425
Magyar rézkarcolók egyesületének kiállítása 69
Magyar tájak 525
"A magyar valóság" 66
Magyarország - Fényképezés a romantika és a realizmus között 641
A magyarországi művészet története 18, 209, 316
"Magyar-Szovjet Barátság" 121
Mai magyar művészet 37, 40
A mai magyar művészetről 146
Makart-szoba 67
Manet 17
Mányoki Ádám, a fejedelem festője 348
A márciusi kiállítások krónikája 196
A második országos tájfestészeti biennálé 261
A master of Hungarian graphic art sorozat 143
Maulbertsch bicentenáriuma 399
Meditációk 589
Mednyánszky László 120
... meghívja ... 1972. február 5-én ... a Miskolci Képtárba ... A brit művészek grafikái... 1948-1966 című kiállítás ... megnyitására 476
... meghívja 1979. május 19-én ... a Herman Ottó Múzeum Képtárába Képzőművészet és fotográfia I. (1841- 1896) című kiállítás megnyitására 527
... meghívja ... 1981. október 20-án ... a Molnár Béla Ifjúsági Ház Galériáján Réti Zoltán festőművész kiállításának megnyitójára 543
... meghívja 1983. szeptember 9-én ... a Herman Ottó Múzeumban Löffler Béla (Vojtech Löffler) szobrászművész ... kiállítására 560
... meghívja 1984. február 17-én ... a Herman Ottó Múzeumban Helyzet (a hetvenes évek művészete a Sárospataki Képtárban) című kiállítás megnyitására 563
... meghívja 1985. február 15-én a Borsod- Miskolci Múzeumba Jacobi Gyula festőművész kiállítására 571
... meghívja 1991. november 3-án ... a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumba László Gyula ... "Képek, szobrok, könyvek" című kiállításának megnyitójára 608
... meghívja ... a Fiatal Képzőművészek Stúdiója festészeti kiállítására 1978. október 6-án ... a miskolci Galériába 523
... meghívja a Herman Ottó Múzeum Képtárába 1975. augusztus 23-án ... Herman Lipót festőművész emlékkiállításának megnyitására 500
...meghívja ... Baranyó Sándor festőművész kiállításának ... megnyitására 1979. november 15-én ... 532
... meghívja ... Barczi Pál grafikusművész kiállítására... 1974. november 2-án ... a Kun Béla Művelődési Ház kiállítótermébe 494
... meghívja ... Buday Ágota keramikus művész kiállításának megnyitójára 1990. március 26-án ... a Mini Galériába 603
... meghívja ... Hézső Ferenc festőművész kiállítására [1986.] április 18-án 580
... meghívja ... Józsa János festő- és grafikus tűz- és rekeszzománc kiállítására [1986.] június 19-én ... 583
... meghívja ... Kis Sunyi István szobrászművész kiállításának megnyitójára 1987. január 5-én a Mini Galériába 588
... meghívja ... Máger Ágnes festőművésznő kiállítására ... 1990. április 13-án a Műterem Galériába... 602
.... meghívja ... Máger Ágnes [kiállításának megnyitására] 601
... meghívja ... "Parafrázisok Dr. Végvári Lajos megjelent könyveihez 674
... meghívja Pleidell János festőművész kiállításának ... megnyitására 1983. február 24-én... 554
... meghívja Szalay Lajos grafikusművész 1977. szeptember 20-30-ig tartandó kiállítására 516
... meghívja ... Szinyei Merse Pál kiállítására 1988. május 12-én ... a sátoraljaújhelyi Kossuth Művelődési Központba ... 595
... meghívja ... Sziráki Endre grafikusművész kiállításának megnyitására 1972. október 12-én ... a Libresszóba 480
... meghívja ... Újváry Lajos festőművész kiállításának ... megnyitására 1976. november 11-én 511
... meghívjuk ... 1988. július 15-én ... a szerencsi Rákóczi Vár Árkádtermében Raffai Kinga kiállításának megnyitójára 596
Meghívjuk ... 1993. szeptember 27-én ... Máger Ágnes festőművész kiállításának megnyitójára 613
Meghívjuk a sajóbábonyi Déryné Művelődési Ház kiállítótermébe ... Máger Ágnes festőművész Rajzok című kiállítására 599
Megjegyzések Fülep Lajos nyilatkozatához 146
Megjegyzések Végvári Lajos Zichy- cikkéhez 126
Megnyílt a Dunakanyar tárlat 465
Megnyílt az NDK plakátművészete című kiállítás 471
A MÉMOSZ Székház dísztermének új panneaui 116
Mennyit ér a miskolci biennale? 473
Mennyit ér egy műbírálat? 473
Méregből írt Merséről a művészettörténész 55
Merre tart a diaporáma? 296
A "mesterrajzoló" monográfiája 50
Mi maradt ki a "Sümegi Maulbertsch-freskók"-ból 20
Miért szép? 203
Mihaj Munkači 123
Mihaly Munkacsy 12, 125
Mikus Gyula festőművész kiállítása 436
Milyen szép az ember 267
"Mindent megteszünk népünk hősies munkájának méltó kifejezésére ..." 635
"Mindkettőjük nagyon közel állt hozzám" 56
Mindnyájunknál igazabban 570
A minőséggel, az itt született képek rangjával szeretnénk versenyképesek maradni 669
Mire képes két festő 643
Miskolc 247
Miskolc a millecentenárium évében 403
Miskolc egykor és ma 703
Miskolc képzőművészete 726
Miskolci festőművészek kiállítása 443
A miskolci Fotógaléria 1986. évi vállalkozásai 347
Miskolci fotóművészek 361
Miskolci Galéria füzetek 618
A Miskolci Galéria ... meghívja ... Réti Zoltán festőművész kiállításának Megnyitójára, 2000. augusztus 31-én 631
A miskolci Grafikai Biennálé 374
A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 326
Miskolci hét Budapesten 566
A Miskolci Képtár 235, 245
A Miskolci Képtár ... meghívja... 1972. május 27-én ... Berény Róbert rajzaiból rendezett kiállításának megnyitására... 478
A Miskolci Képtár ... meghívja... 1972. november 3-án ... a Képtár új szerzeményeiből rendezett kiállítás megnyitására 481
A Miskolci Képtár új arca 379
Miskolci Képtár új kiállításai 272
Miskolci képzőművészek 499
Miskolci képzőművészek kiállítása 539, 569
Miskolci képzőművészet 569
A miskolci képzőművészet története a 20. század első felében 403
Miskolci közéleti almanach 712
Miskolci művészek 557
A miskolci ősi gimnáziumok és a Földes Ferenc Gimnázium volt tanárainak és növendékeinek képzőművészeti kiállítása 572
Miskolci strigulák 305
Miskolci szerzők könyvheti kiadványai 57
Miskolci Téli Tárlat 605
"Miskolcon azonban volt egy nem ellenőrzött gép ..." 405
Mítosz és eszmény 371
Mizser Pál és Berecz Ferenc kiállítása Szentendrén 185
Mizser Pál festőművész kiállítása 632
Mizser Pál újabb képei Vácott 194
Mladonyiczky Béla 197
A modell 218
A modern művészet néhány múzeológiai problémája 252
Moholy Nagy László 282
Moholy-Nagy László fotóművészete 282
Moldvay Győző 518
Monumentális festészetünk problémáiról 144
Monumentális művészet Pest megyében 30
Monumentális pályázatok terveinek kiállítása 71
Morelli Edit tűzzománcai 340
Mostohatestvérünk a fotó 189
A moszkvai Tretyakov Galéria reprodukciós kiállítása 433
Motívum és absztrahálás 167
Mozgás 330
Múlt idő 279
A munka ábrázolása a képzőművészetekben 524
Munkácsy, ahogyan ma látjuk 44
Munkácsy élete dokumentumok tükrében 44
Munkácsy értékelése 391
Munkácsy és az európai hagyomány 382
Munkácsy és az európai művészet 413
Munkácsy és kora 27
Munkácsy és Miskolc 396
Munkácsy és Repin 136
Munkácsy et le Grand-Duché de Luxembourg 624
Munkács európai jelentősége 384
Munkácsy Gemälde "Die Scharpiezupferinnen" 141
Munkácsy hatása a magyar festészetre 614
Munkácsy igazsága 26
Munkácsy, mai szemmel 250
Munkácsy Mihály 6, 11, 13, 26, 44,
Munkácsy Mihály, 1844-1900 85, 86, 382
Munkácsy Mihály élete és művei 19
Munkácsy Mihály életrajzi levelei 3
Munkácsy Mihály ifjúsága 14, 15, 16
Munkácsy Mihály iskola az Avason 683
Munkácsy Mihály válogatott levelei 7
A Munkácsy-iskola 95
A Munkácsy-kérdés 95
Munkácsyról hetedszer 44
Munkácsy-variációk 389
Múzeumi füzetek (Nyírbátor) 327
Múzeumi füzetek (Sümeg) 53, 394, 411
A múzeumi műtárgyak fényképezése - a művészettörténész szemével 253
Műemlékeink 20
Műhely a múzeumban 322
A művész szabadsága 198
"Művészek Csokonaiért" 498
Művészet és játék 375
"A művészet igazában van a szabadság világa" 659
A művészet kiskönyvtára 17, 21, 25
A művészet oktatója 653
A művészet papja, az értékeket védő katona 725
Művészetek a képes levelezőlapokon 517
Művészetek, ismertetésük és a feltételek 262
Művészeti lexikon 640
Művészetről - mindenkinek 685
A művészettörténész 656
Művészettörténész szemével a magyar táj fotografálásról 162
Művészettörténet 27
Művészettörténeti kiskönyvtár 5
"Művészetünk haladó hagyományai és az I. magyar képzőművészei kiállítás" 100
A művészi önállósulás fontos eszköze 639
A művészi versengés és az esztétikai autonómia 263

N

Nagy Balogh János emlékkiállítása 417
Nagy Gy. Margit és Varga Miklós kiállítása 502
Nagy Gy. Margit textilművész és Varga Miklós szobrászművész kiállítása a Miskolci Galériában 502
Nagy kor, nagy művészete 130
Nagy mesterek vázlatai 553
Nagy Sándor Zoltán 521
Nagybánya 377
Nagyidai Neischel Lajos festőművészről 287
Napjaink polihisztora 608
Néhány mondat a színpadképről 380
A Nehézipari Műszaki Egyetem harmadik évtizede 654
A Nehézipari Műszaki Egyetem negyedik évtizede 663
Nem értünk egyet ... 641
Nem megy simán e honban 202
Nemes Lampérth József 587
Nemes Lampérth emlékezete 339, 342, 351, 352
Nemes Lampérth, Szőnyi és Aba Novák 353
Németh József - Balázs Béla-díj, 1971. 220
Németh Lajos opponensi véleménye 16
"Nemzeti galéria" születik a Fővárosi Képtárban 89
Nemzeti művészetünk néhány problémája 372
Nemzetközi Diaporáma Fesztivál Pécsett 278
Néprajz egyetemi hallgatóknak 52
Novemberi kiállítások 236
Nyerges 477
Nyerges Pál újabb képei 477
Nyolcan Baranyából 565
Nyolcvan évnyi alkotás 698

O

Az orosz realizmus nagy festője 142
Országos Fotóművészeti Kiállítás, 1965. 174
Országos Fotótárlat 575
Országos jubileumi fotókiállítás 469
Otmar Matthes fotografikái között 406

Ö

Az önarckép 291
Önarckép tollal 54, 694
Az öntevékeny képzőművészeti mozgalom és a zebegényi szabadiskola 204
Örökség 720
Öten Csokonairól 495
Ötven éve halt meg Kossuth Lajos 63

P

P. F. Angeló fotóművész kiállítása 466
P. M. Tretjakov 82
A Paál László Társaság jubileumi kiállítása 79
A paduai Santo Antonio (Szent Antal) bazilika 394
Páduai Szent Antal emlékezete 394
Pandur József festőművész kiállítása 594
"Pap, csibész, katona" 696
Pap, csibész, katona - művészettörténész 697
Parafrázisok születésnapra 680
Parasznyai Galéria 506
Patay László 40
Patay László festészetéről 40
Patay László festőművész kiállítása 584
Pátzay Pál hatvan éves 149
Pécsi képzőművészek a képzőművészeti kiállításon 452
A perspektivikus képlátás ellentmondásai és a kettős kép 259
Pest megye képzőművészete 366
Pest megyei képzőművészek 193
Pesten lakott egy fuvolás 219
Pető Géza képei 309
Pető János 474
Petri Lajos szobrászművész, Dely-B. Rózsi és Szuly Angéla festőművész kiállítása 80
A Petró-gyűjtemény remekei 515
Picasso Les démoiselles d'Avignon festményéről 186
Politikai plakátok 34
A portrévitához 137
Posztnagybánya 316

R

Rajzok 243, 599
Rajzok, grafikák, akvarellek 581
A Rákosi Mátyás Művek "Kemény Alfréd" képzőművészeti tanfolyamának kiállítása 435
A reformkor festészete 519
A reformkor művészete 418
Régi magyar arcképek a Déryné Házban 244, 490
Rembrandt és kortársai 93, 102
Rembrandt művei Magyarországon 145
Rembrandt önarcképei 293
Remekművek két évszázadból 620
Requiem egy erdőért 615
Réti István "Agitátor" című képéről 134
Réti Zoltán festőművész kiállítása 579
A Román Népköztársaság művészeti kiállítása 103
Romantika - realizmus 35
Rövid művészettörténeti összefoglaló 31

S

Sajnovits Sándor a miskolci Fotógalériában 297
Sárospataki Képtár gyűjteményéről 578
A Sátoraljaújhelyi Dohánygyár ... meghívja ... Gy. Vad Erzsébet festőművész kiállításának megnyitására ... 1982. április 15-én 548
A Sátoraljaújhelyi Városi-Járási Művelődési Központ ... meghívja ... 1974. október 6-án ... kiállítótermébe a "Borsodi festők 1920- 1974" című kiállítás megnyitására 493
A Sátoraljaújhelyi Városi-Járási Művelődési Központ ... meghívja ... kiállítótermébe 1978. szeptember 16-án ... Kondor Béla festő- és grafikus emlékkiállításának megnyitására 522
Schaár Erzsébet szobrászművész kiállításának katalógusa 487
Sebesvíz 609
A Sebesvíz fotóműhely 408
Senior szemmel 699
Seres János 48
Seres János festőművész kiállítása 530, 533
Seres János kiállítása 593
Seres Jánosról 251
Somogyi József szobrászművész műveinek kiállítása 420
Stílus és forma 177
Stílus és modor 157
A stílusok alakulása és változása 157
Studio Nadar (A Stúdio Nadar) 190, 335, 350, 637
A Studio Nadar művészei Oroszlányban 638
Sub Minervae nationis praesidio 359
Sümeg évszázadai 658
Sümeg műemlékei 32
A sümegi Maulbertsch freskók 20

Sz

Szabadidős könyv 301
Szabados Jenő 426
Szabadtéri szoborbemutatók, állandó kiállítások 642
Szalay Lajos 50
Szalay Lajos grafikusművész kiállítása 540
Szalay Lajos Kossuth-díjas! 50
Szalay Lajos rajzai 367
Szalay Lajos világképe 367
Szalay Lajosról 241
Szalay nagyságos úr 50
Szalon 723
Szatír-ikon 51
A Szatír-ikon keletkezése 51
Száz éves a Képzőművészeti Főiskola 36, 175
A "szegény ember festője" 423
Székely Bertalan 140
Széljegyzetek két nemzetközi diaporáma biennáléhoz 311
Szent László király emlékei Dunántúlon 411
Szentendrei festők kiállítása 127
A szép fénykép 42
Szép kiállítás - katalógus nélkül 453
Szépművészeti Múzeum Régi Képtár 421
A Szépművészeti Múzeum újabb kiállítása 76
A szerelem szépsége 301
Szíj Rezső szemléje 626
Szikrák 614
Szimbólum és allegória 169
Szín és fény-árnyék 159
A színek rendszere 163
Színes alkotások a konyhában is 691
Színes diavetítés 188
A színes fotografálás mai helyzete 462
A színes fotográfia védelmében 172
A színes fotókompozíció 163
A színház és a film 23
A színhelyesség 163
Színösztön és színelmélet 175
Szinyei kései szerelméről 55
Szinyei Merse Pál 45
Szinyei Merse Pál Alkotóközösség 567
Szinyei Merse Pál és a miskolci régió 398
Szinyei Merse Pál mai szemmel 45
Szinyei Merse-album 45
Szolnoki művészet 8
Szolnoki művésztelep (A Szolnoki művésztelep) 68, 442
A szolnoki művésztelep kiállítása 83
A Szombathelyi Képtár bemutatja ... Remekművek két évszázad című kiállítását ... 1996. január 12-én... 620
Szovjet grafika 81
Szovjet múzeumok szervezete és profilozása 108
A "szovjet restaurátortudomány" kiállítás tanulságai 109
A Szovjetunió képzőművészete a nép képzőművészete 70
Szőllősy Kálmán 256, 468
Szőllősy Kálmán fotóművész kiállítása a Műcsarnokban 468
Szőnyi és az európai művészet 385
Szőnyi István 28, 135, 143, 150, 619
Szőnyi István 50 rézkarca 244, 491
Szőnyi István, Bernáth Aurél 56
Szőnyi István, Bernáth Aurél és a művészettörténész 56
Szőnyi István Emlékmúzeum, Zebegény 648
Szőnyi István festményei 576
Szőnyi István festőművész kiállítása 446
Szőnyi István grafikái 537
Szőnyi István gyűjteményes kiállítása 448
Szőnyi István művészet 390
Szőnyiről és a szabadiskoláról 404
Szurikov-kiállítás 78
Szurokfenyő 55

T

T. Szerkesztőség 281
Takács István festőművész kiállítása 558
Tanulmányok Szabadfalvi József tiszteletére 354
Tanulmányok Újváry Zoltán tiszteletére 373
Tarcai Béla képei a miskolci Fotógalériában 306
Tatabányai bányászművészek kiállítása 69
A tehetség misztériuma 50
Tempesta 57
Tény-kép 292, 294
A Tépéscsinálók 133
Térjünk vissza a fotográfiához! 461
A termékenység, családtervezés, születésszabályozás jelene és jövője 310
A természet gyermekei vagyunk 378
A Tervező Intézetek kiállítása 72
A típus 170
A típus és a karakterisztikus szerepe a fotográfiában 157
A típus felismerése a fotográfiában 205
A típustól a maszkig 354
Tisztelet a mesternek 343
Tisztelgő tárlat 529
Tíz év kiállításai 138
Tokaji András 482
Tóth B. László gyűjteményes kiállítása 69
Tóth Sándor 327, 332
Tóth Sándor szobrász 573
Tóth Sándor szobrász kiállítása 582
Tóth Sándor szobrászművész 551
Tóth Sándor szobrászművész kiállítása 507
Töprengés a Nemzeti Galéria újjárendezett XIX. századi kiállításához 355
Törlesztés tanulságokkal 206
A történelmi festészet új útjai 336
A Transsilvania emlékkönyvébe 152
Tudod-e mi a művészet? 43
A tudós-művész 343
Tury Mária festőművész kiállítása 451

U

Új könyv Holló Lászlóról 49
Új magyar művészet 549
Új szerzemények 300, 531
Új szerzemények a Miskolci Képtárban 489
Die ungarischen Facetten der münchener Schule 363
Urbanizáció, művészet, lehetőségek 240

Ü

Ünnepi parafrázisok 675

V

Váci fotográfiai könyvek 412
A váci nemzetközi diaporáma biennálé 284
Vadas Ernő munkássága 33
Vajda Ernő dicsérete 208
Valent Ede kiállítása 333
Vallomás művésztársakról 534
A valóság és a művészi kép 415
A valóság útjain 459
Van-e lobogónk 246
Varga Nándor Lajos 38
A város ünnepének ünnepeltjei 671
Városünnepi kitüntetések 672
Vas megyei művészek tárlata a Miskolci Galériában 535
Vásárhelytől Hatvanig 621
Vasárnapi kiállítás és koncert dr. Végvári Lajos tiszteletére 694
Vázlat és mű 427
Védjük meg a magyar művészetet! 364
Végletek között 368
"Végtelen a tenyérben" 369
Végvári I. János kiállítása 467
Végvári Lajos 640, 649, 651, 662, 665, 668, 670, 689, 700, 702, 708, 709, 712, 715, 719
Végvári Lajos ajánló sorai 412
Végvári Lajos kitüntetése 661
Végvári Lajos köszöntése 681, 695
Végvári Lajos, művészettörténész 687, 701, 710
Végvári Lajos művészettörténész portréjához 684, 706
Végvári Lajos szépírói emlékezete 721
Végvári Lajos születésnapja 664
Végvári Lajos válasza az opponensi véleményekre 16
Végvári Lajos-emléktáblát avattak 724
Veress Pál és Kühne Ilse kiállítása 419
Veress Pál festőművész kiállítása 460
Vernissage 597
"Vidámnak lenni nehezebb, mint keseregni" 676
Vidéki őrjáraton 324
Világkép és korszerűség 178
Vita Végvári Lajos Munkácsy Mihály ifjúsága c. kandidátusi értekezletéről 16
Vizuális gyakorlatok avagy A hóhért akasztják 673
Von Typus zur Mask 370
Vydareny Iván 206

W

Who is who Magyarországon 709
Wilhelm Leibl 117
Würtz Ádám mesélő képei 226

Z

Z. Gács György festőművész rajzainak kiállítása 457
Zebegény festője 314
Zebegény krónikája 264
Zebegényi művészek 366
A zebegényi szabadiskola harminc éve 404
Zebegényi szabadiskola tárlata 552
A zene 23
Zrinyi Miklós 60
Zsignár István képei 227