JÓKAI MÓR

A JÖVŐ SZÁZAD REGÉNYE
(1872 - 1874)


Sajtó alá rendezte D. Zöldhelyi ZsuzsaBudapest : Neumann Kht., 200?

 TARTALOM


Előszó

ELSŐ RÉSZ: AZ ÖRÖK HARC


Egy király, aki megszolgálja a kenyerét
Ami a királynak nem szabad
Mennyit ér a király?
Mi az a Sabina?
Az Astrapé
Hja, "paraszt", az megint más!
A vezérhalmi Alhambra
A "pellagra miserorum"
A repülőgépek őrültjei
Az ichor
A zivatar egy csepp vízben
Apocatastasia
Egy országgyűlés a XX. században
A király hallgat
A király tesz
Az egyetlen nagyhatalom
Rozáli
A nyolcadnap
Az orosz rém
Rossz napok
A fehér sas
Biberunt magnum áldomás...
Sasza asszony
A Nemzeti Bank kincsei
A jégtengerszem
Az utolsó fegyver
A nő
Egy állam - részvényekre
Hárman egy ellen

MÁSODIK RÉSZ: AZ ÖRÖK BÉKE


"Otthon" város
Az Otthon állama
A világ átalakulása
A világnyelv és betűi
Új bajok
A "nagy liga"
A világromlás
Egy drága szó
A lég vándora
Cham sötét ivadéka
Kin-Tseu
A babiloni hölgy
A szép lótuszvirágok
A vihar előjelei
Harc - vízzel
Hadjárat - vízzel
A repülő halott
Harc a légben
Egy seprűvonás
Az örök béke feltételei
A két rokon fenevad
Te Deum laudamus!
A második millennium vége
Az emberevők
A himalájai csillagda
Harc az égitestek között
Harc a földi csillagok között
A hold
Az új bolygó

JEGYZETEK

Bevezetés
Kézirat, kiadások, fordítások
A regény keletkezése, forrásai
Irodalom
Szövegváltozatok