1. fabula

A kakasról és gyöngyről

Egy kakas a szeméten vakargatván keres valamit enni. És talála egy szép gyöngyet. Látván kedig azt monda: Bezzeg szép fényes állatot találtam. De meccek vele? Nem adnék egy árpaszömet rajta etc.

ÉRTELME

A bölcs Ezópus e fabulával megcsúfolja a tudatlan és goromba népeket, kik semmi írást, avagy egyéb szép mester és bölcs dolgokat nem tanultanak, és miért hogy ítélet nélkül valók, nem tudják azokat megböcsülleni: avval kedig megelégösznek, hogy valami foldozással ételt, italt és a mindennapi életre valót találhatnak, mint a szebeni szűcs mondja volt, midőn a szép török lovat dícsírik volt előtte: Bizony szép és kellemes marha volna, ha ködment tudna csinálni; de nem tud: mire való ez okáért?
Hátra Kezdőlap Előre