3. fabula

Az egérről, békáról és héjáról

Egy egér futos vala a patak mellett és örömest által ment volna a vízen, de nem lehete. Találván egy békát a parton, tanácsot kérde tőle, miképpen által mehetne a vízen. A béka vévén egy fonalat, megkötte az egérnek a lábát az ő lábához, mondván: Ülj a hátamra és én által viszlek, tartsd keményen magadat. Midőn hátára ült volna, a béka beszökellék a vízbe és úszni kezde. De midőn a közepin volna, be kezde merülni a vízbe és az egeret utána vonni fenék felé. Eszébe vévén a nyavalyás egér, mi volna a békának szándéka, kapaszkodni és tusakodni kezde a béka ellen. Midőn ez okáért ketten eképpen veszeködnének a víz színén, meglátta egy héja az egeret és alászállván hertelen megkapá az egeret és fel kezde az égbe vinni. És ímé tehát rajta függ a fonalon a béka is. És leülvén, mind a kettőt megevé.

ÉRTELME

E fabulával megjelenti Ezópus, mi legyen a hamisságnak és álnokságnak jutalma. Mert igaz az Isten, ki mikoron látja, hogy hamisságból valaki másnak veszedelmére jár, az ő áldott bölcsességéből úgy rendeli azt az igyeközetet, hogy nem másnak, hanem magának főképpen árt véle. Igaz ez okáért a közmondás, hogy valaki a más ember lovának vermet ás, az önnön maga lovának nyaka szegik meg benne. Jobb ez okáért embernek jámbornak lenni és felebarátjával igazán cseleködni, tiszta szívből minden álnakság nélkül.
Hátra Kezdőlap Előre