5. fabula

Az ebről és az konc húsról

Egy eb szerencsére talála egy szép konc húst. Azt szájába vévén, által kezde úszni egy folyóvizen. Midőn a vízbe tekénte, látá, hát egy szép konc hús vala a vízben: maga nem hús vala, hanem a szájabeli konc húsnak az árnyéka. És mikoron az árnyék után kapna a vízbe, kiesék a konc hús a szájából és a víz alávivé, és eképpen megcsalatkozék az eb és bánkódván kiméne a partra.

ÉRTELME

E fabula megjelenti, minemű természetűek legyenek a telhetetlenek, hogy nem tudnak megelégödni az Isten adta javaival, hanem ide s tova kapván a más ember marháját vadásszák és magoknak igyeköznek koporítani. De az Istennek akaratjából azt is elvesztik, ami azelőtt nálok volt.
Hátra Kezdőlap Előre