7. fabula

Az oroszlánról, rókáról és szamárról

Egybe társolkodának egy oroszlán, egy róka és egy szamár: és együtt menének vadászni. És mikoron egy szarvast fogtanak volna, monda az oroszlán a szamárnak, hogy megosztaná. A szamár három részre kezdé osztani a szarvast. Látván azt az oroszlán, vigyorogni kezde és a fogait megmutatni. A szamár igen meg kezde ijedni és reszketni. Monda az oroszlán a rókának: Oszd meg a szarvast, mert jól látod, hogy semmit nem tud hozzá. A róka egybe hányá mind a három részt és odaadá az oroszlánnak. Monda az oroszlán: Bezzeg jámbor vagy. Ugyan mesterséggel tudod az osztást. Hol tanóltad? Felele a róka: A szamárnak ijedtsége és félelme tanított reája.

ÉRTELME

Ugyanazont jelenti e fabula, melyet az előbbeli, tudniillik, hogy felemáshoz meg ne társolkodjék senki. Mert a hatalmasság ellen nincsen orvosság. A magabíró dúsok nem gondolnak sem törvénnyel, sem igazsággal, sem tisztességgel: ez a válasz: Úgy akarom; így legyen. Emellett ezt is jelenti e fabula, hogy igen jó, mikor ember eszébe veheti magát és a más ember kárán és veszedelmén kezd tanulni.
Hátra Kezdőlap Előre