27. fabula

A farkasról és a képről

Egy farkas mórálván a mezőn, igen szép képet talála az úton. És sokáig forgatván azt, látá, hogy mind élet s mind ész nélkül volna, és monda: Szép vagy ugyan, de kár, hogy élet nélkül és ész nélkül vagy, mert semmire nem vagy jó.

ÉRTELME

E fabula ezt jelenti, hogy keveset használ, ha az emberek szép termetűek, nagy szép öltözetökben felruházzák magokat és dücsőséges fényességben járnak, ha tudomány, ész, értelem és bölcsesség nélkül vagynak. Mert micsoda afféle ember: csak egy darab hús és két szöme. Mert ha a kapuciomát meglátod, tehát üres tök, és kifogyott a Salomon zsírja belőle és megdúlták mindenképpen. Igen mondja tollas bátyám a nagy gallér mellett: Nemes ember vagyok én; de ha a feredőben mezítelen ül a több emberek közett, tehát a varga Pál több bölcsességet tud, hogynem ő. Nem efféle cifrálásban áll ez okáért a nemesség. Szinte ezenképpen vagyon a szép felcifrázott asszonyi állatoknak is dolga. Szép, ékes, levegős és tündöklik: de ha néki szólasz, tehát értelem nélkül való kép, vász és csak egy darab hús, és két szöme. Mire való efféle: a kölesbe jó volna vásznak etc.
Hátra Kezdőlap Előre