35. fabula

A négylábú lelkes állatokról és madarakról, és a puppenevérről

Nagy háborúság támada a lelkes állatok közett. A négylábúak és a madarak közett. És erősen kezdének víni egymással. És mikoron egyníhánszor megütköztenek volna, meglátá a puppenevér, hogy a négylábú lelkes állatok megnyernék a viadalt, minek okáért elméne és a négylábú lelkes állatokhoz kezde magát adni és azoknak hizelködvén hozzájok ada magát, mint azokhoz, kik immár megnyerték volna a dolgot. Ímé tehát hertelen elérközék a kesselő, és az erős szárnyait meg kezde rázogatni és biztatni kezdé a madarakat. És sereget rendelvén, erősen kezde körmeivel szaggatni a négylábú lelkes állatoknak hátait és szömeket megsérteni, annyéra, hogy hátat adnának a négylábú lelkes állatok és a madarak tisztességes győzedelmet vennének. Annak utána közbenjárás esék köztek. És megbékéllének egymással. Midőn ez okáért megszűnt volna a had, a madarak megidézék a puppenevért, hogy okát adná, miért hatta volna el az ő nemét és elszekett volna nemzetétől. De mikoron nem felelhetne, okát sem adhatná, mindjárást közenséges szentenciát mondának reája és minden tollait kitépék és számkiveték. Ezúta fogva mind éjjel kell járni szegénynek.

ÉRTELME

E fabula ezt jelenti, hogy ki-ki mind az ő rendiben és hivataljában állhatatos legyen és ne csavaragjon alá-fel, mert afféle cigánságnak hitván haszna vagyon. Aki szolgálni akar és mindennek kedvesködni akar, nem kellemetes. Mert mindenütt elveszti becsületit és kedvességét: és mindenfelől kétségesek lesznek hozzája. Ez okáért az ember csöndes legyen és jól cseleködvén hitében és fogadhassában állhatatos legyen; megőrizze lelkiismeretit, hogy az ellene ne cseleködjék. Mikoron igaz útban és hivataljában igazán eljár, ottan várja az Istennek oltalmát és az Isten gondot visel reája és megőrizi, meg is oltalmazza. Ne keressen az ember Isten kívül, az ő útja kívül és Istentől elrendelt társosága kívül, mely között nyájasságát parancsolta az embernek, idegen társaságoknál, nemzetségöknél, népöknél, etc. segítséget, kegyelmet oltalmat etc. Mert a vége megmutatja, hogy nem jó, mint itt a puppenevérnek dolgában tetszik.
Hátra Kezdőlap Előre